Загружается, подождите...

Бонефосò (Bonefosò)


міжнароднаназва:клодронова кислота;

основніфізико-хімічні властивості: білі, овальні з розподільчою рискою таблетки, з одногобоку яких позначка “L-134”;

склад: 1 таблеткаміститьклодронату динатрію тетрагідрат 800 мг;допоміжніречовини:целюлоза мікрокристалічна, натрій кроскармелозний, кислота стеаринова, магніюстеарат, гідромелоза, поліетилен гліколь 400, титану діоксид.

Формавипуску.Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, що впливають на мінералізацію кісток.Код АТС М05В А02.

Фармакологічнівластивості.Фармакодинаміка. Клодронат хімічно належитьдо бісфосфонатів і є аналогом природного пірофосфату. Бісфосфонати маютьвиражений афінітет до мінералізованих тканин, зокрема кісток. In vitro вонипригнічують преципітацію фосфату кальцію, блокуючи його перетворення нагідроксіапатит, затримують злиття кристалів апатиту в більші кристали іуповільнюють їх розчинення.. Однак найважливішим механізмом дії клодронату єйого гальмівна дія на резорбційну здатність остеокластів кісток. Клодронат пригнічуєрезорбцію кісток, спричинену різними шляхами. У щурів, які ростуть, інгібіціякісткової резорбції при високих дозах клодронату спричиняє розширення кордонівметафізів довгих кісток. В оваріоектомованих щурів пригнічення резорбції кістокспричинялось низькими дозами, зокрема 3 мг/кг, що вводилися підшкірно один разна тиждень. Фармакологічні дози клодронату запобігають редукції міцностікісток.Фармакологічнаактивність клодронату продемонстрована на різних типахдоклінічних експериментальнихмоделей остеопорозу, включаючи естрогенну недостатність. Клодронат спричиняєдозозалежне пригнічення резорбції кісток, без прояву ушкоджуючого впливу намінералізацію чи інші аспекти якості кісток.Резорбціякісток при експериментальній нирковій остеодистрофії також гальмуєтьсяклодронатом. Можливість клодронату гальмувати резорбцію кісток у людейвстановлена гістологічними, кінетичними та біохімічними дослідженнями. Однакосновні механізми гальмування процесу резорбції кісток до кінця не встановлені.Клодронат пригнічує активність остеокластів, знижує концентрацію кальціюсироватки і екскрецію кальцію та гідроксипроліну з сечею.Клодронатзапобігає втраті кісткової маси, обумовленої метастазами у грудний та поперековийвідділи хребта у жінок хворих на рак грудей в перед- та постменопаузномуперіоді. Коли клодронат застосовували самостійно в дозах, що інгібуютьрезорбцію кісток, не спостерігалось впливу на процеси нормальної мінералізаціїкісток у людей. Зниження ризику переломів кісток має місце у пацієнтів з ракомгрудей та множинною мієломою.Фармакокінетика.Абсорбція. Подібно до інших бісфосфонатів,рівень абсорбції клодронату з шлунково-кишкового тракту становить всього 2%.Абсорбція клодронату відбувається швидко, пік концентрації у сироватці післяодноразового введення пероральної дози спостерігається через 30 хв. Внаслідоксильної афінності клодронату до кальцію та інших двовалентних катіонів,абсорбція суттєво залежить від вживання їжі чи лікарських засобів, які містятьдвовалентні катіони. У дослідах, в яких введення клодронату за 2 год. досніданку використовувалось як референтна терапія, при прийомі препарату передсніданком за 1 та 0,5 год. біодоступність клодронату знижувалася, алестатистичне несуттєво (відносна біодоступність на рівні 91% та 69%). До того жспостерігаються значні внутрішні - та міжвидові коливання шлунково-кишковоїабсорбції клодронату. Незважаючи на великі коливання індивідуальної абсорбціїклодронату, сприйнятливість до клодронату залишається стабільною протягомтривалого терміну лікування.Розподілта виведення.Білки плазми зв'язують клодронат незначно, тому об'єм розподілу становить 20 -50 л. Виведення клодронату з плазми характеризується двома чітко встановленимифазами: фаза розподілу з періодом напівжиття майже 2 год. і фаза виведення, якадуже повільна, оскільки клодронат міцно зв'язується з кістками. Клодронатвиводиться головним чином нирками. Приблизно 80% абсорбованого клодронатувиводиться з сечею протягом кількох днів. Частина клодронату, що зв'язується зкістками (приблизно 20% абсорбованої кількості), виділяється повільніше, інирковий кліренс досягає майже 75% кліренсу плазми.Оскількиклодронат впливає на кістки, взаємозв'язок між терапевтичною дією і побічнимиефектами клодронату та концентрацією клодронату в плазмі крові чітко невстановлений. На відміну від ниркової недостатності, яка знижує нирковийкліренс клодронату, на його фармакокінетичний профіль не впливають інші відоміфактори, пов'язані з віком пацієнта, метаболізм препарату та інші патологічністани.

Показаннядля застосування. Лікування гіперкальціємії та остеолізу внаслідок малігнізації.Зниженнявірогідності появи метастазів при первинному раку молочної залози.

Спосібзастосування та дози. Клодронат переважно виводиться нирками.Тому при лікуванні клодронатом необхідно споживати адекватну кількость рідини.Перорально:таблетки требаковтати цілими. Добову дозу в 1600 мг рекомендується приймати як одну дозу.Коли застосовують вищі дози, то частину дози, що перевищує 1600 мг,рекомендується приймати окремо (як іншу дозу), як описано нижче. Одноразовудобову дозу та першу дозу з двох слід приймати ранком натще, запиваючи склянкоюводи. Пацієнт не повинен приймати їжу, не пити (окрім чистої води) і неприймати інших пероральних препаратів протягом однієї години після прийомупрепарату. Якщо призначено приймати двічі на день, першу дозу слід приймати, якописано вище. Другу дозу слід приймати між прийомами їжі, згодом, не раніше якчерез дві годинипісля та неменш ніж за годину перед їжею, питтям (окрім чистої води) або прийомом іншихпероральних засобів. Клодронат ні в якому разі не слід приймати з молоком, їжеюабо препаратами, які містять кальцій чи інші бівалентні катіони, оскільки вонипорушують всмоктування клодронату.Дорослі пацієнти знормальною функцією нирок.Лікуваннягіперкальціємії внаслідок малїгнізації.Для лікуваннягіперкальціємії внаслідок малігнізації клодронат рекомендують вводитивнутрішньовенно. Однак, якщо застосовують пероральну терапію, використовуютьвисокі початкові дози на рівні 2400 мг або 3200 мг щодня і, залежно віддосягнутих індивідуальних результатів, її можна знижувати поступово до 1600 мгщодня для підтримання нормокальціємії.Лікуванняостеолізу внаслідок малігнізації.Припероральному лікуванні підвищеної резорбції кісток без гіперкальцієміїдозування препарату має бути індивідуальним. Початкова рекомендована доза -1600 мг щодня. В разі клінічної необхідності доза може бути підвищена, але нерекомендують перевищувати добову дозу - 3200 мг.Пацієнти знирковою недостатністю.Клодронатвиводиться головним чином нирками. Тому потрібно застосовувати його зобережністю у пацієнтів з нирковою недостатністю; прийом щоденної дози, яка перевищує1600 мг, не повинен бути довготривалим.

Побічна дія. Більшість повідомлень пропобічні реакції при застосуванні клодронату стосуються нудоти, блювання ідіареї, які зустрічаються приблизно у 10% пацієнтів: такі реакції звичайнонетяжкі і спостерігаються частіше при використанні підвищених доз.•Метаболізм.Розповсюджені:асимптоматична гіпокальціємія.Рідкісні:симптоматична гіпокальціємія.Підвищеннярівня гормонів паращитоподібної залози у сироватці пов'язане із зменшеннямрівня кальцію у сироватці крові. Спостерігаються зміни концентрацій лужнихфосфатів. У пацієнтів з метастатичними ознаками показники лужних фосфатівможуть також підвищуватися внаслідок метастазів в печінці та кістках.• Дихальнасистема.Дуже рідко:порушення функції дихання у пацієнтів з аспірин-зумовленою астмою. Реакціїгіперчутливості, що проявляються як порушення дихання.•Гастроінтестинальний тракт.Розповсюджені:нудота, блювання і діарея (звичайно нетяжкі).•Гепатобіліарна система.Розповсюджені:підвищення показників амінотрансфераз відносно їх нормального рівня.Рідкісні:підвищення показників амінотрансфераз у двічі понад норму, не пов'язане зпорушенням функції печінки.• Шкіра тапідшкірна тканина.Зрідка:картина подібна до реакцій типу гіперчутливості.• Нирки.У поодинокихвипадках: ушкодження функції нирок (підвищення рівня креатиніну сироватки тапротеїнурія), деякі ушкодження нирок, особливо після швидкої внутрішньовенноїінфузії високих доз клодронату (див. інструкцію для дозування, розділ «Спосібзастосування та дози»).

Протипоказання. Гіперчутливість добісфосфонатів. Лікування разом з іншими бісфосфонатами.

Передозування.Припередозуванні спостерігаються симптоми, описані в розділі “Побічна дія”.Лікування. Лікування передозування маєбути симптоматичним. Слід забезпечити адекватну гідратацію і контроль зафункцією нирок та рівнем кальцію у сироватці.

Особливостізастосування.При лікуванні клодронатом слід споживати достатню кількість рідини. Це особливоважливо у пацієнтів з гіперкальціємією та нирковою недостатністю. З обережністютреба застосовувати клодронат пацієнтам з нирковою недостатністю.Вагітністьта лактація.Хоч у тварин клодронат проникає крізь плацентарний бар'єр, невідомо, чи вінекскретується в грудне молоко і чи проникає у плід людини. Більше того,невідомо, чи клодронат може викликати ушкодження плода і чи впливає на процесрепродукції у людини, тому клодронат не слід застосовувати вагітним жінкам та підчас годування груддю. За винятком випадків, якщо терапевтичний ефект,безумовно, значно переважає ризик.Безпека таефективність клодронату у лікуванні дітей не встановлена.Не існуєрекомендацій для людей похилого віку щодо спеціального дозування. Клінічнівипробування охоплювали пацієнтів віком понад 65 років, не було описанопобічних ефектів, специфічних для цієї групи пацієнтів.Вплив наздатність керувати транспортними засобами та механізмами. Немає підстав очікувативпливу клодронату на здатність керувати автомобілем та управляти механізмами.

Взаємодія зіншими лікарськими засобами. Одночасне застосування з іншими бісфосфонатамипротипоказане. Були повідомлення про зв'язок порушення клодронатом функціїнирок при прийомі у поєднанні з нестероїдними протизапальними засобами,особливо часто з диклофенаком.Черезпідвищення ризику розвитку гіпокальціємії необхідно бути особливо обережнимипри поєднаному застосуванні клодронату з аміноглікозидами.Приодночасному використанні естрамустину фосфату з клодронатом підвищується рівеньконцентрації у сироватці естрамустину максимум до 80%.Клодронатутворює слаборозчинні комплекси з двовалентними катіонами. Тому одночаснийприйом з їжею та засобами, що містять двовалентні катіони, наприклад антацидамиабо препаратами заліза, ведуть до значного зниження біодоступності клодронату.

Умови татермін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі не вище+25°С. Термін придатності – 3 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z