Загружается, подождите...

Ксенікал (Xenical)


міжнародна та хімічна назви: оrlistat; (S)-2-форміламіно-4-метил-пентаноєвої кислоти(S)-1-[[(2S,3S)-3-гексил-4-оксо-2-оксентаніл]метил]-додецил ефір;

основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули № 1, непрозорі,бірюзового кольору, з маркуванням на корпусі “Xenical 120”, на кришці “ROCHE”.Вміст капсул являє собою гранули білого або майже білого кольору;

склад: 1 капсула містить 120 мг орлістату;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію крохмальгліколят,натрію лаурилсульфат, полівідон К30, тальк; оболонка: індиго кармін Е132, титану діоксид Е171, желатин.

Форма випуску. Капсули.

Фармакотерапевтична група. Засоби з периферичним механізмом дії, що застосовуютьсядля лікування ожиріння. Код АТС А08АВ01.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Орлістат – потужний і специфічний інгібіторшлунково-кишкових ліпаз, має тривалу дію. Його терапевтична дія здійснюється впросвіті шлунка та тонкого кишечнику і полягає в утворенні ковалентних сполук зактивною сериновою ділянкою шлункової і панкреатичної ліпаз. Інактивованийфермент при цьому втрачає здатність розщеплювати жири їжі, що надходять у формітригліцеридів, і впливати на вільні жирні кислоти, які всмоктуються, та намоногліцериди. Оскільки нерозщеплені тригліцериди не всмоктуються, зменшуєтьсянадходження висококалорійних компонентів їжі в організм, а це призводить дозменшення маси тіла. Таким чином, терапевтична дія препарату здійснюється безвсмоктування його в системний кровообіг.Враховуючи збільшення концентрації жиру в калових масах, дія орлістатурозпочинається через 24 - 48 год після прийому препарату. Після припиненняприйому препарату вміст жиру в калі через 48 - 72 год повертається до рівня,який мав місце до початку терапії.Орлістат єефективним засобом для тривалого контролю ваги (зниження ваги та її підтриманняна новому рівні, запобігання повторному збільшенню маси тіла). Фармакокінетика. Всмоктування.Системнадія препарату є мінімальною. Через 8 год після прийому препарату пероральнонезмінений орлістат у плазмі визначити не вдалося, а це означає, що йогоконцентрації нижча за рівень 5 нг/моль.Загалом, після прийому терапевтичних доз виявити незмінений орлістат уплазмі вдавалося лише спорадично, при цьому концентрації його були вкрай малі(< 10 нг/мл або 0,02 мкмоль). Ознаки кумуляції були відсутні, що підтверджуємінімальне всмоктування препарату .Розподіл.Об’єм розподілу визначити не можна, оскільки препарат дуже погано всмоктується.In vitro орлістат більше як на 99% зв’язується з білками плазми (в основному зліпопротеїнами та альбуміном). У мінімальних кількостях орлістат може проникатив еритроцити.Метаболізм.Заданими, одержаними в експерименті на тваринах, метаболізм орлістатуздійснюється головним чином у стінках кишечнику. Приблизно 42% від тієїмінімальної фракції препарату, яка піддається системному всмоктуванню у хворихна ожиріння, припадає на два основних метаболіти – М1 і М3.Молекули М1 і М3мають відкрите b-лактонове кільце і дуже слабо інгібують ліпазу (відповідно, у1 000 і 2 500 разів менше, ніж орлістат). З урахуванням такої низькоїінгібуючої активності і низьких концентрацій у плазмі (у середньому 26 нг/мл і108 нг/мл, відповідно) після прийому терапевтичних доз ці метаболітирозглядаються як фармакологічно неактивні.Виведення.Основнимшляхом елімінації є виведення препарату, який не всмоктався, з калом. З каломвиводилося приблизно 97% прийнятої дози препарату, причому 83% – у виглядінезміненого орлістату.Кумулятивна ниркова екскреція усіх субстанцій, структурно пов’язаних зорлістатом, становить менше 2% прийнятої дози. Час до повної елімінаціїпрепарату з організму (з калом і сечею) становить 3 - 5 діб. Співвідношенняшляхів виведення орлістату у добровольців з нормальною і надлишковою масою тілавиявилося однаковим. Як орлістат, так і його метаболіти М1 і М3, можутьпіддаватися екскреції з жовчю.Фармакокінетика в особливих популяціяхКонцентрації орлістату та його метаболітів М1 та М3 у плазмі у дітейбули такі, як у дорослих після отримання відповідної дози препарату. Кількістьвиділення жиру з калом становить 27% від кількості жиру в харчовому раціоні вгрупі орлістату та 7% в групі плацебо

Показання для застосування. Тривала терапія у поєднанні з помірногіпокалорійною дієтою у хворих на ожиріння або пацієнтів із зайвою масою тіла,у тому числі тих, які мають асоційовані з ожирінням фактори ризику.Ксенікал показаний для тривалого контролю ваги (зниження маси тіла, їїпідтримання та профілактика подальшого збільшення маси). Призначають для профілактики виникнення асоційованих з ожиріннямфакторів ризику та супутніх захворювань, включаючи гіперхолестеринемію,інсулін-незалежний цукровий діабет, порушення толерантності до глюкози,гіперінсулінемія, гіпертензія.У комбінації зцукрознижувальними препаратами (метформін, препарати сульфонілсечовини і/абоінсулін) або помірно гіпокалорійною дієтою у хворих на цукровий діабет ІІ типуз зайвою вагою тіла або ожирінням.

Спосіб застосування та дози. Рекомендована доза Ксенікалу для дорослих –по 1 капсулі 120 мг під час кожного основного прийому їжі (під час їжі або непізніше, ніж через 1 год після їжі). Якщо прийом їжі пропущений або якщо їжа немістить жиру, то прийом Ксенікалу також можна пропустити. Пацієнти повинні отримувати збалансовану, помірно гіпокалорійну дієту,яка містить приблизно 30% калоражу у вигляді жирів. Добова кількість жирівповинна розподілятись на три основних прийоми їжі.Збільшеннядози Ксенікалу понад рекомендовану (120 мг 3 рази на добу) не призводить допосилення його терапевтичного ефекту.Клінічнідослідження застосування Ксенікалу у хворих з порушеннями функції нирок та\абопечінки, а також у дітей до 12 років не проводились.

Побічна дія. Побічні ефекти Ксенікалу у більшості випадків з”являються з бокушлунково-кишкового тракту і пов’язані з фармакологічною дією препарату. До нихвідносяться оліїсті виділення з прямої кишки, виділення газів з деякоюкількістю виділень, імперативні позиви на дефекацію, стеаторея, почастішаннядефекації і нетримання калу. Можливість цих побічних реакцій збільшується призбільшенні кількості жиру у харчовому раціоні.Звичайно побічні явища з боку шлунково-кишкового тракту помірні та минущі.Вони як правило з’являються на початку лікування (протягом перших 3-х місяців),у більшості пацієнтів спостерігається лише один епізод. Описано поодинокі випадки гіперчутливості, які проявлялися свербежем,висипами, кропив’янкою, ангіоневротичним набряком та анафілаксією.У хворих на цукровий діабет 2 типу можливі гіпоглікемічні стани таздуття живота.

Протипоказання. Синдром хронічної мальабсорбції, холестаз, гіперчутливістьдо препарату або будь-яких інших компонентів, що містяться в капсулі.

Передозування. Випадків передозування орлістату не описано. У клінічнихдослідженнях в осіб з нормальною масою тіла і хворих на ожиріння прийом разовихдоз 800 мг орлістату або багаторазовий прийом препарату по 400 мг 3 рази надобу протягом 15 днів не супроводжувався появою істотних небажаних явищ. Крімтого, у хворих на ожиріння є досвід застосування орлістату по 240 мг 3 рази надобу протягом 6 місяців, що не супроводжувалося істотним збільшенням частотинебажаних явищ.Уразі вираженого передозування орлістату рекомендується контролювати станпацієнта протягом 24 год. За даними досліджень у людини і на тваринах,будь-який системний ефект, який можна було б пов’язати з ліпазоінгібуючимивластивостями орлістату, повинен швидко минати. За необхідності проводитьсясимптоматична терапія.

Особливості застосування. Можливість побічних реакцій з боку шлунково-кишкового тракту можезбільшуватися, якщо Ксенікал приймають на фоні харчування, багатого на жири(наприклад, 2000 ккал/добу, з них понад 30% у вигляді жирів, що дорівнюєприблизно 67 г жиру). Хворих слід інформувати про можливість виникнення побічних реакцій збоку шлунково-кишкового тракту і навчати, як усувати їх шляхом кращогодотримання дієти, особливо щодо кількості жиру, який міститься в їжі. Застосуваннянизькожирової дієти зменшує можливість виникнення побічних дій з бокушлунково-кишкового тракту і тим самим допомагає пацієнтам контролювати ірегулювати прийом жирів.Пацієнт повинен отримувати збалансовану, помірно гіпокалорійну дієту,яка містить не більше 30% калоражу у вигляді жирів. Рекомендується харчуваннябагате на фрукти та овочі.Добова кількість жирів повинна розподілятись на три основні прийоми. У довготривалих клінічних дослідженнях у більшості хворих концентраціївітамінів А, D, E, K та бета-каротину протягом 4-х повних років терапіїКсенікалом залишалися в межах норми. Для забезпечення адекватного надходженняусіх поживних речовин можна призначити полівітаміни.У хворих на цукровий діабет 2 типу зниження маси тіла при лікуванніКсенікалом супроводжується поліпшенням компенсації вуглеводного обміну, що можедозволити і спричинити необхідність зменшення дози пероральнихцукрознижувальних препаратів.Вагітністьі годування груддю.Удослідженнях репродуктивності на тваринах тератогенного та ембріотоксичногоефекту препарату не спостерігалось. Однак за відсутністю клінічних даних,Ксенікал не слід призначати вагітним. Виведенняорлістату з грудним молоком не вивчалося, тому його не слід приймати під часгодування груддю.Ефективністьу хворих на цукровий діабет 2 типу.Призастосуванні в комбінації з цукрознижувальними препаратами (метформін,препарати сульфонілсечовини, інсулін) у хворих на цукровий діабет 2 типу із зайвоювагою (ІМТ => 28 кг/м2) або з ожирінням (ІМТ => 30 кг/м2)Ксенікал у поєднанні з помірно гіпокалорійною дієтою, дає додаткову можливістьдля поліпшення компенсації вуглеводного обміну.Безпека та ефективність Ксенікалу у дітей молодше 18років не встановлені.

Взаємодіяз іншими лікарськими засобами. У фармакокінетичних дослідженнях взаємодії замітриптиліном, бігуанідами, лозартаном, фентерміном, сибутраміном, дигоксином,метформіном, фенітоїном, варфарином, оральними контрацептивами, ніфедипіном, статинамий алкоголем не відзначалося.Приодночасному прийомі з Ксенікалом відзначалося зменшення всмоктування вітамінівА, D, E, K та бета-каротину. Якщо рекомендовані полівітаміни, то їх слідприймати не менш, ніж через 2 год після прийому Ксенікалу або перед сном.Приодночасному прийомі Ксенікалу та циклоспорину відзначалося зниження плазмовихконцентрацій циклоспорину, тому рекомендується частіше визначення концентраційциклоспорину в плазмі при одночасному прийомі циклоспорину та Ксенікалу.Приодночасному прийомі пероральних антикоагулянтів необхідно проводити моніторингпараметрів коагуляції.Уфармакокінетичному дослідженні пероральне застосування аміодарону під часлікування орлістатом призводило до зниження системного впливу аміодарону тадизетиламіодарону на 25-30%. У зв’язку з тим, що фармакокінетика аміодарону єкомплексною, клінічне значення цього феномену незрозуміле. Ефект від початкутерапії Ксенікалом у пацієнтів, які вже отримують терапію аміодароном невивчався. Потенційно можливе зниження клінічної ефективності аміодарону.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей,захищеному від вологи місці, при температурі не вище 25°С. Термін придатності –3 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z