Загружается, подождите...

Вітрум лайф (Vitrumlife)


основні фiзико-хiмiчнi властивостi: овальні таблетки зі скошеними краями, вкриті оболонкою темно-червоногокольору; на зламі: зовні - оболонка темно-червоного кольору, зсередини – майже однорідна маса буруватого кольору;

склад: 1таблетка містить: вітаміну А (ретинолу ацетат і бета-каротин) - 5000 МО; вітамінуЕ - 200 МО; вітаміну С - 250 мг; міді - 1,1 мг; цинку - 10 мг; марганцю - 2 мг;селену - 20 мкг;допомiжнi речовини: кальцію карбонат, магнiю стеарат, натрiюкроскармельоза, целюлоза мiкрокристалiчна, кислота стеаринова, кремній,гiдроксипропілметилцелюлоза, титану діоксид, пропіленгліколь, барвникичервоний, синій, жовтий.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Полівітаміни з мінералами. Код АТС А11А А04.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Антиоксидантний комплекс препарату ВІТРУМ(R)ЛАЙФ, що складається з вітамінів А, С, Е, бета-каротину, цинку, селену, міді тамарганцю, захищає організм на рівні клітин від ушкоджуючої дії вільнихрадикалів. Це не тільки збільшує здатність організму протидіяти шкідливимфакторам навколишнього середовища, але й уповільнює процеси старіння, знижуєризик розвитку атеросклерозу, серцево-судинних та онкологічних захворювань,покращує роботу мозку, уповільнює розвиток катаракти, інших вікових порушеньзору.Вітамін С – водорозчинний антиоксидант з потужною відновлювальною дією.Як донатор електронів для ферментів бере участь у синтезі колагену, карнітину,нейромедіаторів і гормонів. Участь вітаміну С найважливіша для біосинтезукатехоламінів, пептидних гормонів і метаболізму тирозину. Вміст аскорбатувпливає на клітинну секрецію проколагену, утворення інших компонентів сполучноїтканини, включаючи еластин, фібронектин, протеоглікани, кістковий матрикс.Відповідно, первинні симптоми дефіциту вітаміну С – цинги – відбиваютьушкодження еластичних складових сполучної тканини. Аскорбінова кислотазабезпечує синтез і модуляцію гормональних компонентів нервової системи, асаме: допаміну, норадреналіну та нейропептидів. У нервовій системі відконцентрації аскорбату залежить робота глютаматергічних і допамінергічнихрецепторів, синтез гліальних клітин та мієліну.Завдяки можливості віддавати електрони аскорбінова кислота є активнимантиоксидантом. Вітамін С активно знешкоджує вільні радикали кисню та азоту(гідроксил, пероксил, супероксид, пероксинітрит і нітроксидні радикали) нарівніз атомарним киснем і гіпохлоритом. Специфично високі рівні аскорбатуспостерігаються в органах і тканинах, що потребують особливого антиоксидантногозахисту: в очах, де вільні радикали генеруються протеолітично, у нейтрофілах –внаслідок фагоцитозу, у спермі проти оксидативного ушкодження ДНК. Аскорбіновакислота в плазмі захищає від окислення ліпопротеїни низької щільності, знищуючикисневі радикали у водній фазі пероксидації ліпідів. Висловлюється припущення,що вітамін С у цьому процесі діє також опосередковано, зберігаючи аборегенеруючи інші біологічні антиоксиданти, такі як глютатіон і a-токоферол.Аскорбінова кислота функціонує як відновник багатофункціональнихоксидаз у мікросомальних системах утилізації ендогенних гормонів іксенобіотиків, інактивуючи ліки, пестициди, канцерогени та інші хімічнісполуки, чужорідні для людського організму. Активність як мікросомальнихензимів, так і цитохрому Р-450 значно знижується у станах дефіциту вітаміну С.Цей вітамін потрібен для біосинтезу кортикостероїдів і альдостерону,мікросомального перетворення холестерину на жовчні кислоти. Аскорбінова кислотазабезпечує абсорбцію, транспорт і зберігання заліза. Вона також впливає насинтез простагландинів, що виражається в бронходилатаційному, вазодилатаційномуі антикоагуляційному ефектах.Враховуючи значний оксидаційний стрес внаслідок куріння, потреба васкорбіновій кислоті для курців зростає в 1,5 раза.ВітамінЕ в першу чергу запобігає перекисному окисленню ліпідів. Його структура служитьпасткою для пероксильних радикалів і специфічно захищає поліненасичені жирнікислоти (ПНЖК) у мембранних фосфоліпідах і ліпопротеїнах плазми. Пероксильнірадикали реагують з вітаміном Е в 1000 разів швидше, ніж з ПНЖК. Високий вміст вітаміну Е в ендотеліальних клітинах негативно впливає наекспресію молекули міжклітинної адгезії і молекули судинноклітинної адгезії, щозменшує здатність кров’яних клітин до злипання з ендотелієм. Вітамін Е такожзнижує активність фосфоліпази А2 і циклооксигенази-1. Обидва ціферменти обмежують швидкість реакцій каскаду арахідонової кислоти. Вітамін Е, вякості дозозалежного чинника, вивільняє простациклін – потужний вазодилататорта інгібітор агрегації тромбоцитів. Вітамін А необхідний для нормального зору, генноїекспресії, росту і ембріонального розвитку, здійснення репродукції. Ретиноїдипідтримують імунітет, що залежить від диференціації і проліферації клітинвідповідно до імунних стимулів. Ретиноєва кислота забезпечує адекватний рівень укрові клітин-кілерів з противірусною і протипухлинною активністю. Також вонапідвищує фагоцитарну активність макрофагів і продукцію інтерлейкіну 1 та іншихцитокінів – важливих медіаторів запалення і стимуляторів утворення Т- іВ-лімфоцитів.Вітамін А потрібний для цілісності епітеліальних клітинтіла. Ретиноєва кислота через активацію рецепторів ядра клітини регулюєекспресію різноманітних генів, що кодують структурні протеїни (напр., кератиншкіри), ензими (напр., алкогольдегідрогеназу), ретинолзв’язуючі протеїни тарецептори. Численні епідеміологічні спостереження свідчать, що високийрівень в крові b-каротину та інших каротиноїдів асоціюється з нижчим ризикомрозвитку багатьох хронічних захворювань (серцево-судинної, онкологічної,неврологічної патології, катаракти, вікової макулярної дегенерації, цукровогодіабету ІІ типу, а надто його судинних ускладнень).Селен функціонує через селенопротеїни, основним з яких єглутатіонпероксидаза. Цей ензим захищає тканини від продуктів розпаду Н2О2і органічних гідропероксидів. Вітамін Е і селен взаємодіють у захисних процесах. Якщо глутатіонпероксидазане руйнує пероксиди, вітамін Е безпосередньо в ліпофільній частині клітинної мембранислужить пасткою для вільних радикалів. Дефіцит селену найчастіше проявляється подібнодо нестачі вітаміну Е, в ураженнях печінки, набряках, гіалінізації стінкиартеріол, порушенні сперматогенезу і дегенерації скелетних і серцевого м'язів.Мідьв організмі людини функціонує як компонент численних металоензимів, каталізуючиїх дію. Церулоплазмін окислює в плазмі залізо2+ до заліза3+та забезпечує синтез трансферину; цитохромоксидаза каталізує відновлення О2до Н2О в мітохондріях, вивільняючи енергію для синтезу АТФ. Двіформи супероксиддисмутази, де мідь є у складі поряд з марганцем і цинком,перетворюють супероксидні аніони в Н2О2 і О2.Порушення цього механізму спричиняє оксидативне ушкодження клітинсупероксидними радикалами, наслідком чого вважається боковий аміотрофічнийсклероз, дисфункція ЦНС та імунної системи.Фармакокінетика препарату не досліджувалася.

Показання для застосування.Для лікування гіповітамінозу, авітамінозу в умовах промисловогозабруднення атмосфери та води;для протидії впливу іонізуючої радіації;стимуляція імунітету в несприятливих екологічних умовах;комплексне лікування серцево-судинних захворювань;для профілактики та в комплексі лікування вікових порушень нервовоїсистеми;в післяопераційний період і період реконвалесценції;під час та після лікування антибіотиками та хіміотерапевтичнимизасобами;комплексне лікування катаракти, вікових порушень зору.

Спосіб застосування та дози.Дорослим по 1таблетці на день під час або після їжі протягом 1,5 - 2 місяців або запризначенням лікаря.

Побічна дія.Препарат зазвичай добре переноситься, але інколи внаслідокнадчутливості до компонентів препарату у окремих осіб можливі алергічніреакції.При виникненні будь-якого побічного ефекту необхідно звернутися долікаря.

Протипоказання.Індивідуальна непереносимість будь-якого з компонентів препарату.

Передозування.Випадки отруєнь препаратом Вітрум(R) Лайфне описані. Споживання понад гранично допустиму норму вітаміну С (2 г/день,тобто 8 таблеток препарату) спричиняє осмотичну діарею та шлунково-кишковірозлади, біль у животі. Перевищення гранично допустимої норми для вітаміну Е(1000 МО/день, тобто 5 таблеток препарату) пов’язане з виникненням схильностідо кровоточивості. Ризик гепатотоксичності вітаміну А є характерним дляхронічного передозування.При випадковому гострому передозуванні необхідновикликати блювання, промити шлунок. Подальше лікування симптоматичне.Всi випадки передозування вимагають лiкарського нагляду.

Особливості застосування.Не перебiльшувати рекомендовану дозу. Нерекомендується призначати Вітрум(R) Лайф під час лікування іншимикомплексами, що мiстять такі ж вiтаміни та мікроелементи. Це збільшує ризик їхпередозування.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Вiтамін С пiдсилює дiю та побiчнi явищапротимiкробних препаратiв iз групи сульфанiламiдiв. Всмоктування вітаміну Еможуть порушувати препарати заліза, срібла.Одночасний прийом препарату разом з іншимилікарськими засобами може спричинити порушення засвоєння вітамінів аболікарських препаратів і непередбачувану взаємодію.

Умови та термін зберігання.Зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі до 30° C ущільно закритій упаковці.Термін зберігання - 3 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z