Загружается, подождите...

Траватан (Travatan)


міжнародна та хімічна назви: травопрост; ізопропіл (Z)-7-[(1 R,2R,3R,5S)-3,5-дигідрокси-2-[(1E,3R)-3-гідрокси-4-[a,a,a-трифлуоро-m-толіл)окси]-1-бутеніл]циклопентил]-5-гептеноат;

основні фізико-хімічні властивості

: безбарвний прозорий розчин;

склад

:1 мл розчину містить 40 мкг травопросту;допоміжні речовини: бензалконію хлорид, поліоксіетильованагідрогенізована касторова олія 40 (HCO-40), трометамол, динатрію едетат,кислота борна (E284), маніт (E421), натрію гідроксид та/або кислота соляна (длярегулювання рН), вода очищена.

Форма випуску. Краплі очні.

Фармакотерапевтична група. Антиглаукомні препарати. Код АТС S01EX.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Травопрост, аналог F2a простагландину, єйого повним агоністом, який має високу селективність та високий ступіньспорідненості з FP рецепторами простагландину, він знижує внутрішньоочний тиск,збільшуючи відтік внутрішньоочної рідини. Зниження внутрішньоочного тискупочинається через 2 години після введення препарату, а максимальний ефектдосягається через 12 годин. Гіпотензивна дія зберігається протягом як мінімум24 годин.Точний механізм дії, завдяки якому травопрост знижуєвнутрішньоочний тиск, не був цілком вивчений. Як і при застосуванні іншиханалогів простагландинів, травопрост здатний збільшувати увеосклеральнийвідтік.Потенційна дія травопросту на приплив крові доочного нерва була вивчена на кроликах, оскільки знижений приплив крові можебути компонентом етіології глаукоми. Травопрост, навпаки, істотно збільшувавприплив крові до очного нерва у кроликів після 7 днів місцевого застосування воко (1,4 мкг один раз на добу).Ніяких змін функції сітківки не було виявлено приоцінці електроретинограми при введенні разової підшкірної дози (100 мкг/кг)травопросту кроликам, яким вона проводилась через годину або через тижденьпісля введення дози.Офтальмологічна і системна токсичність травопросту була вивчена надекількох видах тварин. У цілому, травопрост добре переносився із запасомбезпеки між клінічною офтальмологічною дозою і системною токсичністю як мінімум250 разів.Токсичність разової дози низька, були відсутні будь-які істотні фармакотоксичніефекти у щурів при внутрішньовенній дозі 10 мг/кг, що приблизно у 2500 разівперевищує терапевтичну дозу і більш ніж у 13000 разів можливий вплив вмістуодного флакона препарату. Шестимісячне дослідження токсичності на щурах припідшкірному введенні встановило гіперостоз та/або ендостальний фіброз відслідів до слабого прояву при 30 і 100 мкг/кг та відсутність ефектів при дозі,яка становить 10 мкг/кг на добу (перевищує у 200 разів терапевтичну дозу).Аналогічні результати були отримані при 100 мкг/кг на добу після дворічногодослідження препарату на щурах. Місцеве введення травопросту в праве око мавпив концентраціях більше 0,012% двічі на день протягом року не спричинювалосистемної токсичності.Дослідження токсичного впливу на репродуктивну функціюбули проведені на щурах, мишах і кроликах при системному способі введення.Результати відносилися до активності агоністу FP рецепторів у матці, пов’язаноїз ранньою смертністю ембріона, втратою плоду після імплантації, токсичністю дляплоду. У вагітних щурів системне введення травопросту в дозах, що у 200 разівперевищували терапевтичну, у період органогенезу призвело до збільшення числапороків розвитку. Низькі рівні радіоактивності були виміряні в амніотичнійрідині і тканинах плоду вагітних самок щурів, яким вводили 3Н-травопрост.Дослідження репродуктивної функції і розвитку продемонстрували сильний вплив навтрату плоду з високим відсотком випадків у самок щурів і мишей (180 пг/мл і 30пг/мл у плазмі крові відповідно) при дозах, що у 1,2 – 6 разів перевищувалитерапевтичну (більше 25 пг/мл).У дослідженнях офтальмологічної токсичності намавпах введення травопросту в дозі 0,45 мкг двічі на добу спричинювалозбільшення очної щілини.КанцерогенністьДворічне біодослідження, в якому щурам і мишам вводили травопростпідшкірно в дозах 100 мкг/кг на добу (у 2500 разів вище терапевтичної дози), недало доказів канцерогенної дії. Спостерігалося деяке статистичне збільшеннячисла пухлин, однак вони були визнані випадковими і такими, що не пов'язані іззастосуванням травопросту.МутагенністьТравопрост не чинив мутагенного впливу на бактерії у тесті з лімфомоюмишей ні в мікронуклеарних тестах на мишах, ні в тесті на хромосомну аберацію ущурів. В іншому тесті з лімфомою мишей мутагенність була сумнівною в одному здвох експериментів у присутності, а не за відсутності активуючих ферментів.Фармакокінетика. Травопрост належить до ефірних проліків. Вінабсорбується через рогівку, де ізопропіловий ефір гідролізується до активноївільної кислоти. Дослідження на кроликах показали, що пікові концентрації 20нг/мл вільної кислоти у внутрішньоочній рідині досягаються через 1 – 2 годинипісля місцевого введення ТРАВАТАНу®. Концентрації лікарськоїречовини у внутрішньоочній рідині знижуються з періодом напіввиведення приблизно1,5 години.Метаболізм є основним шляхом виведення яктравопросту, так і активної вільної кислоти. Шляхи системного метаболізмупаралельні шляхам метаболізму ендогенного простагландину F2a, якіхарактеризуються відновленням подвійного зв'язку 13–14, окисленням15-гідроксильної і b-оксидативної ланок верхнього бічного ланцюга.Місцеве введення травАтану® в око здоровим добровольцямпродемонструвало низький системний вплив активної вільної кислоти. Через 10 –30 хвилин після введення дози спостерігалися пікові концентрації вільноїактивної кислоти в плазмі крові на рівні 25 пг/мл або менше. Таким чином, рівніречовини в плазмі крові швидко падають до вмісту, який нижчий кількісної межі10 пг/мл протягом 1 години після введення. Через низькі концентрації у плазмікрові і швидке виведення після місцевого застосування період напіввиведеннявільної активної кислоти у людини не визначався.травАтан® був досліджений на пацієнтах із порушеннями функціїпечінки (від слабких до серйозних), а також на пацієнтах із порушеннями функціїнирок (від слабких до серйозних) - кліренс креатиніну нижчий за 14 мл/хв.Коректувати дозу таким хворим немає необхідності.

Показання для застосування. Для зниження підвищеного внутрішньоочноготиску у хворих на очну гіпертензію або відкритокутову глаукому.

Спосіб застосування та дози. Для офтальмологічного застосування.ДозиЗастосування для лікування дорослих,включаючи пацієнтів похилого віку.По 1 краплі ТРАВАТАНу® в кон’юнктивальниймішок ураженого ока (очей) один раз на день. Оптимальний ефект досягається привведенні дози ввечері.Після закапування рекомендується нососльозна оклюзіяабо щільне закриття повіки. Це знижує системну абсорбцію ліків, введених в око,що зменшує ймовірність системних побічних ефектів.Якщо застосовується більше одного місцевогоофтальмологічного засобу, інтервал між їхнім застосуванням повинен становити неменше 5 хвилин.Якщо відбувається заміна іншого офтальмологічногоантиглаукомного засобу на ТРАВАТАН®, застосування іншого препаратуприпиняють і наступного дня починають застосування ТРАВАТАНу®.Застосування при порушеннях функції печінкита нирок.ТРАВАТАН® був досліджений на хворих із порушеннями функціїпечінки (від слабких до серйозних), а також на пацієнтах із порушеннями функціїнирок (від слабких до серйозних) - кліренс креатиніну нижчий за 14 мл/хв.Немаєнеобхідності в коректуванні дози таким пацієнтам.Спосіб введенняПацієнт повинен розірвати верхню захисну упаковкубезпосередньо перед першим застосуванням. Щоб попередити контамінацію кінчикакрапельниці і розчину, необхідно бути обережними та не торкатися повік,прилеглих ділянок або інших поверхонь кінчиком флакона-крапельниці.

Побічна дія. У клінічних дослідженнях на більш ніж 1100 пацієнтахТРАВАТАН® вводили двічі на день як монотерапію або допоміжний засібодночасно з тимололом 0,5%. У жодному з проведених клінічних досліджень не булоповідомлень про будь-які серйозні офтальмологічні або системні небажані ефекти,пов'язані із застосуванням ТРАВАТАНу®. Найчастіше надходилиповідомлення про таку небажану дію, пов’язану із застосуванням препарату, якгіперемія ока (36,6%), що була слабко вираженою у 92,4% пацієнтів, якіповідомили про цей ефект. Число випадків відміни препарату внаслідок гіпереміїока становило 2,3%. У 3-й фазі клінічних досліджень тривалістю від 6 до 12місяців гіперемія зменшувалася з часом.При проведенні клінічних досліджень ТРАВАТАНу®були отримані повідомлення про нижченаведені небажані ефекти, які оцінювалисяяк безперечно, ймовірно або можливо пов'язані з застосуванням препарату. Їхнєвиникнення було чи дуже частим (більше 10%), частим (від 1% до 10%; максимальнакількість випадків 4,7%) або поодиноким (від 0,2% до менш 1%). Повідомлення провсі інші ефекти були одиничними, у жодному з них не йшлося про серйозні побічніефекти та побічні ефекти, пов'язані із застосуванням препарату.Офтальмологічні ефектиДуже часті: гіперемія ока.Часті: свербіж, дискомфорт (печіння, що минає, абопоколювання після закапування), біль в оці, сухість очей, світлобоязнь,відчуття стороннього тіла в оці, опалесценція, знебарвлення райдужної оболонки,преципітати і кератит.Поодинокі: сльозотеча, помутніння зору, зміна структури вій,кон’юнктивіт, подразнення ока, зниження гостроти зору, ірит, набряк повік,відчуття злипання, блефарит, біль у надбрівних дугах, кон’юнктивальні фолікули,кон’юнктивальні сосочки, утворення лусочок по краям повік, втома очей і увеїт.Системні ефектиОрганізм у ціломуЧасті: головний біль.Серцево-судинна системаПоодинокі: гіпотензія, брадикардія.Шкіра і придатки:Рідкі: знебарвлення шкірних покривів періорбітальноїділянки.Як і при застосуванні інших аналогів простагландинів (дія даногокласу), ТРАВАТАН® може поступово змінювати структуру вій того ока, вякий інстилюється; подібні зміни спостерігались у більш ніж половини пацієнтівпри проведенні клінічних досліджень і містили в собі: збільшення довжини,товщини, пігментації та/або кількості вій. Механізм зміни структури вій івіддалені наслідки цього ефекту на даний час не вивчені.

Протипоказання. Підвищена чутливість до травопросту або іншихкомпонентів препарату.

Передозування. При передозуванні ТРАВАТАНу® повиннобути проведено симптоматичне лікування.

Особливості застосування. ТРАВАТАН® може поступовозмінювати колір очей за рахунок збільшення числа меланосом (пігментних гранул)у меланоцитах. Перед початком лікування пацієнти повинні бути проінформованіпро можливість необоротної зміни кольору очей. Лікування одного ока можепризвести до минущої гетерохромії. Наслідки довготривалого впливу на меланоцитина даний час не відомі. Зміна кольору райдужної оболонки відбувається повільноі може бути непомітною протягом місяців або років. Зміни кольору ока, перш завсе, були відмічені у пацієнтів із змішаним кольором райдужної оболонки,наприклад блакитно-карим, сіро-карим, жовто-карим і зелено-карим; однак цеявище спостерігалося також і у хворих з карими очима. Як правило, коричневапігментація навколо зіниці концентрично розходилася до периферії райдужкиураженого ока, однак уся райдужна оболонка або її частина могли набути більшінтенсивного коричневого кольору. Після припинення лікування подальшогозбільшення коричневого пігменту в райдужній оболонці не спостерігалося.У контрольованих клінічних дослідах у 0,4% пацієнтів було відміченопотемніння шкіри повік та/або періорбітальної ділянки у зв'язку іззастосуванням ТРАВАТАНу®.ТРАВАТАН® може поступово змінюватиструктуру вій ока, в яке застосовується; такі зміни спостерігались у половинипацієнтів при проведенні клінічних дослідів і включали в себе збільшеннядовжини, густоти і пігментації та/або кількості вій. Механізм зміни структуривій і віддалені наслідки цього ефекту на даний час не відомі.ТРАВАТАН®, як було продемонстровано вдослідженнях, спричинював незначне розширення очної щілини у мавп. Однак данийефект не спостерігався при проведенні клінічних дослідів і розглядається яквидоспецифічний.Немає досвіду застосування ТРАВАТАНу® при запальнихзахворюваннях ока, при неоваскулярній глаукомі, глаукомі з вузьким кутом,закритокутовій або уродженій глаукомі, є лише обмежений досвід застосування приекзофтальмі, пов’язаному із захворюваннями щитовидної залози, привідкритокутовій глаукомі у пацієнтів з псевдофакією, при пігментній або псевдоекзофоліативнійглаукомі.Рекомендується з обережністю призначати ТРАВАТАН®хворим з афакією, псевдофакією та з розривом задньої капсули кришталика іпередньокамерною лінзою або у пацієнтів з відомими факторами ризику розвиткумакулярного набряку.Слід уникати контакту шкіри з ТРАВАТАНом®,оскільки в дослідах на кроликах була продемонстрована трансдермальна абсорбціятравопросту.Бензалконію хлорид, який звичайно використовуєтьсяяк консервант в офтальмологічних препаратах, згідно з повідомленнями, може спричинюватиточкову кератопатію та/або токсичну виразкову кератопатію. Оскільки ТРАВАТАН®містить бензалконію хлорид, потрібний ретельний контроль при частому аботривалому лікуванні препаратолм хворих із сухістю очей в ситуаціях, колиушкоджена рогівка.Слід з обережністю призначати ТРАВАТАН®пацієнтам з відомими факторами ризику розвитку іриту/увеїту.Оскільки ТРАВАТАН® містить як консервантбензалконію хлорид, останній може спричинювати подразнення і, як відомо,знебарвлювати м'які контактні лінзи. Тому хворі повинні зняти контактні лінзи,перш ніж закапувати ТРАВАТАН®, і бути проінформовані про те, щонеобхідно зачекати 15 хвилин після закапування ТРАВАТАНу® і лишетоді вставити контактні лінзи.Вагітність і лактація.ВагітністьВідсутні адекватні дані про застосування травопросту вагітними жінками.Дослідження на тваринах продемонстрували токсичний вплив на репродуктивнуфункцію. Потенційний ризик для людини не вивчений. Отже, ТРАВАТАН®не рекомендується застосовувати в період вагітності без очевидної необхідності.Жінки дітородного вікуТРАВАТАН® не слід застосовувати жінкам дітородного віку,якщо вони не користуються контрацептивними засобами.Період лактаціїДослідження на тваринах показали, що травопрост ійого метаболіти здатні проникати в грудне молоко, тому застосовувати ТРАВАТАН®у період годування груддю не рекомендується.Застосування для лікування дітей тапідлітківЕфективність і безпека ТРАВАТАНу® упацієнтів до 18 років не була доведена, тому не рекомендується йогозастосування у цих хворих до одержання нових даних.Вплив на здатність керувати автомобілем абоіншими механічними засобами. Які при застосуванні інших очних крапель, тимчасове затуманення зору або іншівізуальні розлади можуть вплинути на здатність керувати автомобілем абопрацювати з механізмами. Якщо затуманення зору настає в момент закапування,хворий повинен зачекати, доки зір не стане ясним, лише потім керуватиавтомобілем або працювати з механізмами.Інструкції для застосуванняПацієнт повинен розірвати захисну упаковкубезпосередньо перед застосуванням.Простагландини та їх аналоги є біологічно активнимиматеріалами і можуть абсорбуватися через шкіру. Тому вагітні або жінки, якімають намір завагітніти, повинні дотримуватись відповідних застережних заходів,щоб запобігти прямому впливу вмісту флакона. При випадковому потраплянніістотної кількості вмісту флакона необхідно негайно ретельно очистити ураженуділянку.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія ТРАВАТАНу® з іншимилікарськими засобами не оцінювалась. Дослідження специфічної взаємодії in vitroбули проведені з ТРАВАТАНом® і препаратами, які містять тіомерсал.Доказів преципітації не спостерігалось.Дані щодо застосування ТРАВАТАНу® в комбінації з 0,5%тимололом і обмежені дані щодо застосування в комбінації з бримонідином 0,2%,отримані при проведенні клінічних досліджень, продемонстрували додаткову діюТРАВАТАНу® при використанні його з цими антиглаукомними препаратами.Відсутні клінічні дані одночасного застосування його з іншими гіпотензивнимилікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати ліки у недоступних для дітеймісцях. Знищити через 4 тижні після першого розкриття флакона. Термінпридатності – 3 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z