Загружается, подождите...

Сузакрин (Suzasrin)


міжнародна назва:природні фосфоліпіди;

основні фізико-хімічнівластивості: емульсія білого або жовтуватого кольору;

склад: 1 мл емульсії містить 50мг очищених фосфоліпідів сурфактанту; допоміжна речовина: розчин натрію хлориду 0,9%.

Форма випуску. Емульсія для інгаляцій.

Фармакотерапевтична група. Природні фосфоліпіди. КодАТС R07АA 02.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка.Емульсіяпрепарату має виражені поверхневоак-тивні властивості і здатна знижуватиповерхневий натяг в альвеолах, запобігаючи тим самим їхньому колапсу наприкінцівидиху. Фармакокінетика. Через 6-8 год, післявведення препарату концентрація його знижується, утилізую-чись у легенях зарахунок фагоцитозу його альвеолярними макрофагами, далі за допомогоюбронхі-ального кліренсу препарат виводиться з організму і лише частково(приблизно 20-30%) повторно ви-користовується альвеоцитами II типу дляресинтезу ендогенного сурфактанту DE NOVO. Препарат не проникає крізь структуриаерогематичного бар`єра і не потрапляє у кров’яне русло.

Показання для застосування. У складі комплексноголікування синдрому гострого легеневого ушкодження у хворих з політравмою,черепно-мозковими травмами тяжкого перебігу, панкреонекрозом, гострою кишковоюнепрохідністю, сепсисом, гострим порушенням мозкового кровообігу загеморагічним та ішемічним типами; при гострому та хронічному бронхіті.

Спосіб застосування та дози. Перед застосуванням флаконнеобхідно декілька разів обережно пере-вернути для отримання більш однорідноїемульсії. Не слід інтенсивно струшувати його місткість, щоб уникнутипіноутворення. Підігріти емульсію до 37°С. Шляхи введення препарату: інтратрахеальний,інгаляційний. Інтратрахеальний шляхвведеннязастосовують при інтубації хворого під час штучної вентиляції ле-гень або підчас наркозу. Після інтубації пацієнта емульсія препарату вводиться черезкатетер за до-помогою шприца, встановленого в інтубаційну трубку таким чином,щоб отвір катетера знаходився на рівні дистального кінця трубки. Повноту інстиляціїзабезпечують наступним введенням повітря в катетер за допомогою шприца. Можливевведення препарату шляхом проколювання ін'єкційною гол-кою інтубаційної трубки.Швидкість введення „повільнокрапельно” (для занайрівномірнішого розпо-ділупрепарату в легенях). Одночасно необхідно здійснювати контроль за газовимскладом крові па-цієнта, регулюючи при цьому подачу газової суміші. Протягомперших 10 хв після введення може спостерігатися підвищенняSAО2.На перших хвилинах після введення Сузакрину у такий спосіб, над грудною кліткоюможуть прослуховуватися великопухирцеві хрипи на вдиху. Протягом перших 2 годслід утримуватись від відсмоктування вмісту дихальних шляхів через дихальнутрубку. Інстиля-ляції виконують 1 раз на добу. Введення проводять у кількості 3процедур з інтервалом не менше 6 год.Інгаляційний шлях введення препаратуздійснюють за допомогою ультразвукового інгалятора згідно з його інструкцією.Інгаляції виконують 1 раз на добу. Максимальна кількість інгаляцій на курслікування – 3. Спосіб застосування, кількість таперіодичність введень препарату призначається індивідуаль-но для кожногопацієнта. Для розрахунку дози необхідно застосовуватиформулу М=0,37*Х*R, де: М - кількість препа-рату Сузакрин у мг; Х - масапацієнта в кг; R - статевий масовий коефіцієнт, за допомогою якого здійснюєтьсяпереведення маси тіла пацієнта в кілограмах в масу легенів в грамах: длячоловіків він дорівнює 27, для жінок 23; 0,37 - коефіцієнт, який визначаєнеобхідну кількість препарату Сузакрин на один грам маси легенів.

Побічна дія. При введенні препаратуінтратрахеальним шляхом можлива короткочасна обструкція дрібних бронхів, щоможе спричинити гіпоксію, яка ліквідовується підвищенням тиску штучногоди-хання протягом 30-60 сек.

Протипоказання. Вагітність, лактація,гіперчутливість до складових препарату, постгеморагічна анемія.

Передозування. При застосуванні препаратуне дотримуючись інтервалу в 6 год можливе ліпідне перевантаження легенів,яке призводить до погіршення газообміну в альвеолах, виникнення набряку ігеморагій і збільшує можливість розвитку бактеріальних пневмоній. Терапіясимптоматична.

Особливості застосування. Застосовується лише устаціонарних умовах. Ефективність препарату знижується при: вроджених вадахрозвитку респіраторної системи; супутніх ендокринних захворю-ваннях (цукровийдіабет, захворювання щитоподібної залози); різних імунодефіцитних станах;пато-логії системи згортання крові. Залежно від виразності клінічного ефектупісля застосування препара-ту подальше введення призначається не раніше, якчерез 6 год після попереднього, щоб не спричини-ти ліпідного перевантаженнялегень, яке могло б призвести до погіршення газообміну в альвеолах, виникненнюнабряку і геморагій. До того ж, наступне введення препарату Сузакрин через 6год після попереднього, дозволяє ліквідувати знову виникаючий дефіцитендогенного сурфактанту і підтриму-вати його фізіологічний рівень в легенях. Лікуваннядистрес-синдрому у новонароджених цим пре-паратом не показано.

Взаємодія з іншимилікарськими препаратами. При одночасному застосуванні препарат Сузакрин потенціюєдію антибіотиків за рахунок поліпшення аерації респіраторних відділів легенів.

Умови та термін зберігання.Зберігатиу недоступному для дітей місці при температурі від + 2 °С до 8 °С 1,5року.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z