Загружается, подождите...

Сукрим (Sucrim)


основні фізико-хімічні властивості: ліофілізований порошок або пориста масабілого або світло-жовтого кольору;

склад: 1 ампула містить: 50 мг порошку фосфоліпідів сурфактанту; допоміжна речовина: натрію хлорид.

Форма випуску. Порошок ліофілізований для приготування емульсії.

Фармакотерапевтична група: Природні фосфоліпіди. Код АТС R07AA02.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Препарат виявляє вираженіповерхнево-активні властивості. Терапевтичний ефект полягає в заміщеннідефіциту ендогенного сур-фактанту в незрілих легенях недоношеногоновонародженого або в заміщенні ендогенного сурфактанту при його патологічномуруйнуванні. Дія препарату зумовлена підвищенням еластичності легенів призниженні поверхневого натягу на межі фаз: газ - рідина. Штучна вентиляціялегенів (ШВЛ), яка при цьому проводиться, сприяє доставці сурфактанту валь-веоли і рівномірному його розподілу. В альвеолах сурфактант підтримує малийповерхне-вий натяг, розмір якого може знизитись практично до нуля. Цезабезпечує нормальний га-зообмін і функцію всієї легеневої системи, пов’язаноїз кровообігом у малому та великому колі. Препарат не виявляє пірогенну таалергійну дію. Фармакокінетика. Після 6-8 годин одноразового інтратрахеального введеннякількість сурфактанту в легенях падає і досягає первинної кількості через 12-14годин. Препарат пов-ністю утилізується в легенях і не накопичується. Повнаутилізація препарату проходить за допомогою його фагоцитозу альвеолярнимимакрофагами, через бронхи за допомогою бронхиального клиренсу і частково(близько 30%) повторного використання фосфоліпідів альвеолоцитами II типу дляресинтезу ендогенного сурфактанту DE NOVO. Препарат не проникає через структуриаерогематичного бар’єру і не попадає в кров.

Показання для застосування. Профілактика та лікування респіраторного дистрес-синдрому (РДС)новонародже-них з терміном гестації менше 34 тижнів та вираженим дефіцитомлегеневого сур-фактанту;відновлення дефіциту сурфактанту, який розвинувся та прогресує уновонародже-них.

Спосіб застосування та дози. Первинна доза, яка становить 100 мгфосфоліпідів на кг ма-си тіла, вводиться інтратрахеально дрібно з постуральнимі вентиляційним розподілом. У цій дозі досягається оптимальний ефект:підвищення сатурації на 3 - 5% відбувається вже через 5 - 10 хвилин післявведення препарату. Саме первинним введенням 100 мг фосфолі-підів на кг маситіла досягається п’ятиразове покриття сурфактантом площі альвеолново-народженого. Повний розподіл Сукриму в легенях відбувається протягом від20 хвилин (при введенні в пологовому залі з ручною штучною вентиляцією легенів)до 4 годин (при штучній вентиляції легенів в двох стандартних позиціяхновонародженого). Якщо протя-гом 2 годин після введення, препарат нерозподілився в альвеолах, тобто не визначено збільшення сатурації, покращанняекскурсії грудної клітки, посилення дихальних шумів, рекомендується максимальноаспірувати Сукрим, стабілізувати стан дитини та за 1 годину ввести препаратповторно у дозі 50 мг на кг маси тіла.Підготовка препарату довведення: відкрити ампулу зпрепаратом; шприцем набрати 2 мл,попередньо підігрітої до 37˚С води для ін’єкцій, і ввести в ампулу зпрепаратом по стінці тонкою голкою, запобігаючи піноутворенню; для отримання однорідноїемульсії шприцем вибрати її з ампули і знову по стінці повернути в ампулу (4 -5 разів), запобігаючи збовтуванню та утворенню пузирів.Техніка введення препарату. Існує два методи введення препарату:1. шприцем через зонд, введений в інтубаційну трубку;2. за допомогою інфузомату через додатковий боковий адаптер перехідникаінту-баційної трубки. Метод введення шприцем через зонд: переконатися, щоінтубаційна трубка міститься в трахеї, а її кінець розташова-ний на серединітрахеї (бажано за допомогою рентгену);зонд, діаметром не більше2/3 діаметру інтубаційної трубки, скоротити в асеп-тичних умовах так, щоб йогодовжина дорівнювала довжині інтубаційної трубки (використовуючи як зразокінтубаційну трубку тієї ж довжини); провести санацію трахеї новонародженого і розпочати ручну вентиляцію100% киснем за допомогою мішка; набрати розведений препарат у шприц, запобігаючи утворенню пузирів,приєд-нати зонд і заповнити його препаратом; роз’єднати інтубаційну трубку з перехідником від мішка, ввести в неїпопередньо скорочений зонд на повну глибину; повільно болюсно ввести препарат двома рівними частинами (див. далі),прово-дячи після кожного введення вентиляцію 100% киснем за допомогою мішкапротягом 30 - 60 секунд; приєднати інтубаційну трубку до апарату ШВЛ у попередньому режимі іпровести аускультацію дихальних шумів; адаптувати параметри ШВЛ з урахуванням газів крові, SpO2,графічного моні-торингу, екскурсії грудної клітини, даних аускультації; під час введення препарату контролювати загальний стан дитини, ЧСС, АТ;провести контрольну рентгенографію грудної клітки;не санувати трахею протягом 2 годин. Метод введення препарату за допомогою інфузомату через додатковийбоковий адаптер перехідника інтубаційної трубки:переконатися, щоінтубаційна трубка міститься в трахеї, а її кінець розташова-ний на серединітрахеї (бажано за допомогою рентгенографії);провести санацію трахеїновонародженого після попередньої ручної вентиляції 100% киснем за допомогоюмішка;приєднати до інтубаційної трубки стерильний перехідник з додатковимбоковим адаптером і продовжити апаратну ШВЛ у тому ж режимі;набрати розведений препарат у шприц, запобігаючи утворенню пузирів,приєд-нати зонд-подовжувач і заповнити його препаратом. Вставити шприц вінфузо-мат і встановити розраховану швидкість введення (10 - 15 хвилин). Якщопрепа-рат заповнив весь подовжувач, роз’єднати його від шприца, заповнити шприцповітрям і знову приєднати; приєднати вільний кінець подовжувача до бокового адаптера перехідникаінту-баційної трубки; ввести в діюінфузомат і ввести препарат двома рівними частинами(див. далі), продовжуючи вентиляцію апаратом ШВЛ у тому ж режимі;відключити інфузомат і провести аускультацію дихальних шумів; відключити подовжувач і боковий адаптер;адаптувати параметри ШВЛ з урахуванням SpO2, графічногомоніторингу, ек-скурсії грудної клітки, даних аускультації (при можливостігазів крові); під час введення препарату контролювати загальний стан дитини, ЧСС, АТ;провести контрольну рентгенографію грудної клітки;не санувати трахею протягом 2 годин.Повнадоза препарату вводиться двома рівними частинами за такою схемою:½ дози вводять інтратрахеально у положенні дитини на спині,головою вправо;½ дози вводять інтратрахеально у положенні дитини на спині,головою вліво.

Побічна дія. При введенні шприцем ½ дози в пологовому заліможлива короткочасна об-струкція дихальних шляхів, яка може ліквідуватисяпідвищенням тиску вдиху мішком Амбу до +30 см. в. ст. (3 - 4 вдихи).Інших побічних ефектів не виявлено.

Протипоказання. Не виявлені.

Передозування. При введенні терапевтичних доз (100 мг та 50 мг накг маси тіла) ознак передозування не спостерігається.

Особливості застосування. Протягом кількох хвилинпісля введенняСукриму,а саме під час вдиху, над легенями іноді можуть прослуховуватися вологікрупнопузирчаті хрипи.Терапіясурфактантом, яка містить цілий комплекс процедур інстиляції та вентиляції(згідно зі стандартами та протоколами, затвердженими керівником пологовоїустанови), доступна підготовленому медичному персоналу і може застосовуватисяпри обов’язковій наявності таких умов:наявністьв установі затвердженої програми сурфактантної терапії;володіннямедперсоналом навичками інтубації і ШВЛ;наявністьобладнання для ручної або автоматичної ШВЛ;наявністькисню та засобів створення дихальних сумішів різної концентрації;наявністьзасобів кондиціювання газової суміші та уміння медперсоналу її підго-тувати;наявністьтаких засобів контролю за проведенням сурфактантної терапії: пульсо-ксиметр,кардіореспіраторний монітор, (бажано графічний монітор ШВЛ), рентген-апарат,газоаналізатор.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Небажано одночасно з сурфактантом вводитиінтратрахеально інші препарати, збільшуючи кількість рідини, яка може знизититерапевтичний ефект препарату.

Умовита термін зберігання. Зберігати при температурі від 15 ºС до 25 ºС. Термінпридатності – 2 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z