Загружается, подождите...

Спірива (Spiriva)


міжнародна та хімічна назви: тіотропію бромід; 3-окса-9-азоніатрицикло [3.3.1.02,4]нонан,7-[(гідроксиди-2-тіенілацетил)окси]-9,9-диметил-,бромід моногідрат, (1α, 2β, 4β, 5α, 7β);

основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули розміром 3, що містять білий порошок; оболонкакапсул: світло-зелені, непрозорі, з відтиском символу компанії “TI 01” чорногокольору;

склад:1 капсула містить тіотропію броміду моногідрату 22,5 мкг, що відповідає 18 мкгтіотропію;допоміжна речовина: лактоза.

Форма випуску. Капсули з порошком для інгаляцій.

Фармакотерапевтична група. Протиастматичний засіб, що застосовуєтьсяінгаляційно. АТС R03B B04.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Тіотропіум єспецифічним антихолінергічним агентом тривалої дії. Тіотропіум має подібну спорідненістьз підтипами мускаринових рецепторів М1 до М5. У дихальнихшляхах інгібіція М3-рецепторів приводить до розслаблення гладкоїмускулатури. Конкурентний та зворотний антагонізм був продемонстрований нарецепторах людського та тваринного походження. У доклінічних дослідженнях invitro та in vivo бронхопротективний ефект був дозозалежний та тривавбільше 24 годин. Тривалість ефекту, певно, зумовлена дуже повільнимвивільненням із М3-рецепторів, що проявляє період напіврозпаду, і єзначно довшим, ніж спостерігався з іпратропіумом. Як N- четвертиннийантихолінергик, тіотропіум є місцево (бронхо-) селективним при інгаляційномузастосуванні, він демонструє прийнятний терапевтичний діапазон до виявленнясистемних антихолінергічних ефектів. Дисоціація із M2-рецепторів єшвидшою, ніж M3 в функціональному дослідженні in vitro. М3– більше прийнятний (кінетично контрольований) рецептор підтипу селективності,ніж М2. Висока ефективність та повільна дисоціація з рецепторамиклінічно корелювали зі значною та тривалою бронходилатацією в пацієнтів зхронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ). Бронходилатація післяінгаляції тіотропіумом є в першу чергу місцевим ефектом на дихальні шляхи, щоне є системним. Застосування Спіривиодин раз на день відзначено значне покращання функції легень (збільшення об'ємуфорсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) та форсованої життєвоїємкості легень) протягом 30 хвилин після першої дози, ефект тривав 24 години.Фармакодинамічний стабільний стан досягається протягом одного тижня.Згідно з щоденним вимірюванням Спірива значно покращує ранкову тавечірню максимальну швидкість видиху.Покращання функції легень зберігається без ознактолерантності.Бронходилатація триває протягом 24-годинного інтервалу дозуванняпорівняно з плацебо. При цьому не враховувалося, призначалася Спірива вранці чи увечері.У довготривалих дослідженнях (шестимісячне тарічне):Спірива значно зменшує задишку; покращання стануутримувалося протягом всього періоду лікування;Спірива значно зменшує кількість загострень ХОЗЛ таприпиняє виникнення першого загострення порівняно з плацебо;Спірива значно покращує якість життя, що стосуєтьсяздоров’я; покращання утримувалося протягом всього періоду лікування.Спірива значно скорочує кількість госпіталізованих пацієнтівіз загостреннями ХОЗЛ та затримує час першої госпіталізації.Фармакокінетика. Тіотропіум є четвертинною амонієвою сполукою, щотяжко розчиняється у воді. Тіотропіум застосовується у вигляді сухого порошкудля інгаляцій. Як правило, при інгаляційному способі застосування більшачастина дози, що вивільняється, осідає в шлунково-кишковому тракті та в меншомуоб’ємі – у легенях.Абсорбція. Після інгаляції сухого порошку абсолютнабіодоступність становить 19,5%, бо фракція, що досягає легені, є високобіодоступною.Виходячи з хімічної структури сполуки (четвертинна амонієва сполука),припускається, що тіотропіум погано абсорбується зі шлунково-кишкового тракту.З цієї ж причини одночасне вживання їжі не впливає на абсорбцію тіотропіуму.Абсолютна біодоступність розчину тіотропіуму для перорального застосуваннястановить 2–3%. Максимальна концентрація тіотропіуму в плазмі спостерігаєтьсячерез 5 хв після інгаляції.Розподіл. 72% препарату зв’язується з білками плазми.Препарат демонструє об’єм розподілу 32 л/кг. При стабільному стані максимальнийрівень тіотропіуму в плазмі у пацієнтів з ХОЗЛ становив 17–19 пг/мл привизначенні через п’ять хвилин після інгаляції дози 18 мкг і швидко знижуєтьсябагатостадійним чином. Усталений стан концентрації в плазмі становить 3–4пг/мл. Локальна концентрація в легенях невідома, але, виходячи із способузастосування, припускається значно висока концентрація в легенях. Тіотропіум непроникає крізь гематоенцефалічний бар’єр в значному об’ємі.Біотрансформація. Ступінь біотрансформації – малий. Тіотропіум, якскладний ефір, неферментативно розпадається до спиртового N-метилскопіну ідитіенілглікольової кислоти, які не зв’язуються з мускариновими рецепторами.Елімінація. Кінцевий елімінаційний період напіврозпаду відбуваєтьсяна 5–6 день після інгаляції. Після інгаляції сухим порошком виділення з сечеюстановить 14% дози, залишок не абсорбується кишечником і виводиться з калом.Ренальний кліренс тіотропіуму перевищує кліренс креатиніну, що вказує навиділення в сечу. Після постійної щоденної інгаляції в пацієнтів із ХОЗЛфармакокінетичний усталений стан досягався через 2–3 тижні без наступноїкумуляції.Лінійність/нелінійність. Тіотропіум продемонстрував лінійніфармакокінетичні властивості в терапевтичному діапазоні після інгаляції сухимпорошком.Фармакокінетика у пацієнтів похилого віку. Як і для всіх інших лікарських засобів, якіздебільшого виводяться з сечею, застосування тіотропіуму у пацієнтів похилоговіку пов’язане зі зниженням ренального кліренса як наслідок зниження ренальноїфункції (326 мл/хв у пацієнтів з ХОЗЛ < 58 років порівняно з 163 мл/хв упацієнтів з ХОЗЛ > 70 років). Виділення тіотропіуму в сечу після інгаляціїзменшується від 14% (у молодих здорових добровольців) до 7% (у пацієнтів зХОЗЛ), однак концентрація в плазмі істотно не змінюється у пацієнтів з ХОЗЛпохилого віку порівняно з між- та внутрішньоіндивідуальною варіабельністю (43%збільшення площи під фармакокінетичною кривою (далі - AUC0-4г) післяінгаляції сухим порошком).Фармакокінетика в пацієнтів з порушеннямифункції нирок. Ниркованедостатність пов’язана зі збільшенням концентрації препарату в плазмі тазниженням кліренса після інгаляції сухим порошком. При незначних порушенняхфункції нирок (CLCR 50–80 мл/хв), що часто спостерігаються упацієнтів похилого віку, злегка підвищується концентрація тіотропіуму в плазмі.Фармакокінетика в пацієнтів з порушеннямифункції печінки. Печінкова недостатність не має ніякого відносного впливу нафармакокінетику тіотропіуму. Тіотропіум здебільшого виділяється шляхомренальної елімінації та шляхом простого неферментативного розщеплення ефіру дофармакологічно неактивних продуктів.

Показання для застосування. Підтримуюча терапія при хронічнихобструктивних захворюваннях легень (ХОЗЛ), що включають хронічний бронхіт таемфізему; для підтримуючої терапії задишки, зумовленої ХОЗЛ, та профілактикизагострення захворювання.

Спосіб застосування та дози. Рекомендована доза Спіриви складається з однієї інгаляції вмісту однієї капсулина день за допомогою інгаляційного пристрою ХендіХейлера.Інгаляцію слід робити в один і той же час доби.Капсули Спірива не слідковтати.Пацієнти похилого віку можуть приймати Спіриву згідно з рекомендованою дозою.Пацієнти з нирковою недостатністю можуть приймати Спіриву згідно з рекомендованою дозою.Як і з іншими лікарськими засобами, які здебільшого виділяються нирками,застосування Спіриви повинно бутипід медичним контролем у пацієнтів з нирковою недостатністю, від помірної дотяжкої.Пацієнти з печінковою недостатністю можуть приймати Спіриву згідно з рекомендованою дозою.

Побічна дія. Побічні дії, що описані нижче, стосуютьсязастосування Спіриви та заснованіна прийнятних обґрунтуваннях, що підтверджують причинний зв’язок. Частота побічнихефектів, наведених нижче, вказує на побічні дії, не беручи до уваги оцінкупричинного зв’язку в кожному окремому випадку.Шлунково-кишковий тракт: сухість у роті,звичайно незначна, яка проходить при продовженні лікування; запор.Респіраторна система: кашель і місцевеподразнення, що включає подразнення гортані (як і при іншому інгаляційномулікуванні); хрипота, носова кровотеча.Серцево-судинна система: тахікардія;суправентрикулярна тахікардія, фібриляція передсердя, відчуття серцебиття.Сечостатева система: утруднене сечовипусканняі затримка сечі (у схильних до цього чоловіків).Нервова система: запаморочення.Алергічні реакції: висипання, кропив’янка,свербіж, ангіоневротичний набряк, інші реакції гіперчутливості.Більшість вищевказаних побічних реакційможуть бути пов’язані з антихолінергічними властивостями Спіриви. Можуть виникнути такіантихолінергічні реакції, як нечіткість зору і гостра глаукома.Як і при будь-якій іншій інгаляційній терапії, може виникнутибронхоспазм, викликаний інгаляцією.

Протипоказання. Інгаляційний порошок Спірива протипоказаний пацієнтам з відомою гіперчутливістю доатропіну або його похідних (наприклад, до іпратропіуму або окситропіуму) або доінших компонентів препарату.

Передозування. Високі дози Спіривиможуть призвести до антихолінергічних симптомів.Проте системні антихолінергічні побічні ефекти буливідсутні після одиничної дози аж до 282 мкг тіотропіуму.Білатеральний кон’юнктивіт у доповнення до сухості уроті спостерігався після інгаляції 141 мкг тіотропіуму на день, при продовженнілікування кон’юнктивіт минає.У дослідженнях багаторазового дозування у пацієнтівіз ХОЗЛ застосування максимальної добової дози 36 мкг тіотропіуму протягом 4тижнів привело тільки до сухості у роті.

Особливості застосування.

Вагітність і лактація.Клінічні дані стосовно прийому Спіривипід час вагітності відсутні. Доклінічні дослідження не виявили прямого абоопосередкованого впливу на перебіг вагітності, розвиток ембріона/плода, пологита постнатальний розвиток.Клінічні дані стосовно прийому Спіриви в період лактації відсутні.Випробування на гризунах показали, що невелика кількість тіотропіумувиділяється в грудне молоко.Таким чином, Спіривуне слід застосовувати під час вагітності та в період лактації без оцінкиспіввідношення користі, що передбачається, та можливого ризику відносно плодаабо дитини.Виходячи з того, що досвід застосування Спіриви для лікування дітей відсутній, препаратрекомендується для застосування тільки в дорослих.Спірива є бронходилататором, який призначається один раз на день дляпідтримуючої терапії, і не призначений для початкового лікування гострихнападів бронхоспазму.Безпосередньо після інгаляції Спіривиможуть виникнути реакції гіперчутливості.Як і інші антихолінергічні препарати, Спіривамає застосовуватися з обережністю в пацієнтів із закритокутовою глаукомою,гіперплазією передміхурової залози або обструкцією шийки сечового міхура.Інгаляційні препарати можуть викликати інгаляційно-індукований бронхоспазм.Як і для всіх інших лікарських засобів, якіздебільшого виводяться з сечею, застосування Спіривимає відбуватися під медичним контролем у пацієнтів з нирковою недостатністю,від помірної до тяжкої (CLCR < 50 мл/хв).Пацієнти мають бути проінструктовані щодоправильного застосування Спіривикапсул. Необхідно звернути увагу пацієнтів на недопустимість потраплянняпорошку в очі. Ознаками закритокутової глаукоми можуть бути біль або дискомфортв очах, неясність зору, відчуття появи ореола або кольорових плям перед очима вкомбінації з почервонінням ока у вигляді гіперемії кон’юнктиви або рогівки.Лікування краплями для очей, що викликають звуження зіниці, не вважаєтьсяефективним.Спіривою не слід користуватися більше одного разу на день.Спірива капсули мають застосовуватися тільки зпристроєм ХендіХейлер.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Призначення Спіриви в поєднанні з іншими лікарськими засобами, що містятьантихолінергики, не досліджувалося і, отже, не рекомендується.Незважаючи на те, що формальні дослідження взаємодії з іншимилікарськими засобами не проводилися, інгаляційний порошок тіотропіумузастосовувався сумісно з іншими препаратами (симпатоміметичні бронходилататори,метилксантини, пероральні і інгаляційні стероїди, що застосовують в лікуванніХОЗЛ) без побічних реакцій.

Умови та термін зберігання. Зберігати при кімнатній температурі (не вище25° С) у місці, недоступному для дітей. Захищати від прямих сонячних променів,тепла та морозу. Термін придатності– 2 роки. Після першого розкриттясмуги (стріпа) блістера використати протягом 9 днів.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z