Загружается, подождите...

Корвітин (Sorvitin)


основні фізико-хімічні властивості: суха пориста маса від світло-жовтого дожовтого з зеленуватим відтінком кольору зі слабким специфічним запахом;гігроскопічна;

склад: в одному флаконі міститься корвітину 0,5 г, який є комплексом кверцетинуз полівінілпіролідоном;допоміжні речовини: натрію гідроксид.

Форма випуску. порошок ліофілізованийдля приготуваннярозчину для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди.Код АТС С05С Х10**.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Кверцетин має властивостімодулятора активності різних ферментів, що беруть участь у деградаціїфосфоліпідів (фосфоліпаз, фосфогеназ, циклооксигеназ), впливають навільнорадикальні процеси і відповідають за клітинний біосинтез оксиду азоту,протеїназ. Інгібуюча дія кверцетину на мембранотропні ферменти і, насамперед,на 5-ліпоксигеназу позначається на гальмуванні синтезу лейкотрієнів LTC4і LTВ4. Поряд з цим кверцетин дозозалежно підвищує рівень оксидуазоту в ендотеліальних клітинах, що пояснює його кардіопротекторну дію приішемічному і реперфузійному ураженнях серця. Препарат виявляє такожантиоксидантні та імуномодулюючі властивості, знижує вироблення цитотоксичногосупероксид аніона, нормалізує активацію субпопуляційного складу лімфоцитів ізнижує рівень їх активації. Гальмуючи продукцію протизапальних цитокінів ІЛ-1b,ІЛ-8, дія препарату позитивно позначається на зменшенні об’єму некротизованогоміокарда і посиленні репаративних процесів.Захисний механізм дії препарату пов’язаний також із запобіганнямзбільшення концентрації внутрішньоклітинного кальцію в тромбоцитах і активаціїагрегації, з гальмуванням процесів тромбогенезу.Фармакокінетика.При одноразовій внутрішньовенній інфузіїпрепарату швидко підвищується концентрація кверцетину в крові. Після введенняпрепарату в дозі 10 мг/кг максимальна концентрація кверцетину спостерігаєтьсячерез 50 сек після початку введення і становить 123 мкг/мл, з них 75 мкг/мл – уклітинних елементах крові і 48 мкг/мл – у плазмі крові. Період напіввиведеннякверцетину з крові, плазми та формених елементів крові складає, відповідно,0,73±0,03; 0,85±0,01; 0,77±0,02 хвилини. Препарат відновлює регіональнийкровообіг і мікроциркуляцію без помітних змін тонусу судин, збільшуючиреактивність мікросудин. Тривала фармакологічна дія препарату може бутипов’язана з фармакологічно активними метаболітами, зокрема з халконом, щозначно підвищує плинність ліпідів клітинних мембран. Виводиться переважно ізсечею.

Показання для застосування. Корвітин(R), як кардіозахиснийзасіб, застосовують у комплексній терапії при гострому порушенні коронарногокровообігу та інфаркті міокарда, для лікування і профілактики реперфузійногосиндрому при хірургічному лікуванні хворих на облітеруючий атеросклероз черевноїаорти і периферичних артерій.

Спосіб застосування та дози. При гострому інфаркті міокарда в комплекснійтерапії для швидкого впливу на ушкоджені ділянки м’язу серця корвітин(R)у першу добу вводиться внутрішньовенно в дозі 0,5 г препарату, розчиненого у 50мл ізотонічного розчину натрію хлориду відразу після госпіталізації, через 2години та через 12 годин. Протягом другої та третьої діб Корвітин(R)вводять в дозі 0,5 г два рази на добу з інтервалом 12 годин. На четверту тап’яту добу Корвітин(R) вводять в дозі 0,25 г у 50 мл ізотонічногорозчину натрію хлориду один раз на добу. Вводити протягом 15 – 20 хв.При хірургічному лікуванні хворих на облітеруючий атеросклероз черевноїаорти і периферичних артерій, при реперфузійному синдромі за 10 хвилин до зняттязатискача з аорти вводять внутрішньовенно 0,5 г препарату, розчиненого у 150 млізотонічного розчину натрію хлориду. Наступне введення в аналогічній дозіповторюють через 12 годин. на другу – п’яту добу – вводять в дозі 0,25 г дварази на добу. Вводити протягом 30-40 хвилин.

Побічна дія. Препарат добре переноситься хворими. При швидкомувнутрішньовенному введенні та в комбінації з органічними нітратами можливаневелика гіпотензія. Можлива індивідуальна чутливість до препарату.

Протипоказання. Індивідуальна чутливість до кверцетину.

Передозування. Випадки передозування Корвітином(R) неописані.

Особливості застосування. Препарат застосовується в комбінації зантиангінальними, протиаритмічними, антитромбоцитарними та фібринолітичнимизасобами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. У комплексі з органічними нітратами корвітин(R)може викликати гіпотензію. Одночасне застосування препарату з фібринолітикамипризводить до підвищення ефективності тромболітичної терапії.Не рекомендується застосовувати в якості розчинника препарату розчиниглюкози, реополіглюкіну.

Умови та термін зберігання. У сухому, захищеному від світла місці притемпературі не вище 25 0С.Термін придатності - 2 роки.Розчин препарату придатний до використання протягом 12 годин притемпературі зберігання (2-8) 0 С.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z