Загружается, подождите...

Содіофолін (Sodiofolin)

міжнародна тахімічна назви: folinic acid

основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин, від безбарвного доблідо-жовтого кольору ;

склад: 1 мл розчину містить 50 мг фолієвої кислоти;допоміжні речовини: натрію гідроксид, кислотахлористоводнева, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій або інфузій.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються для усуненнятоксичних ефектів протипухлинної терапії. Код АТС V 03 A F.

Фармакологічнівластивості. Фармакодинаміка

.Фолієва кислота, похідна вітамінів групи В12, є антидотом дляпротиракових лікарських засобів - метотрексату ("невідкладнатерапія"). Фолієва кислота посилює дію протиракового лікарського засобуфторурацилу. Дві речовини використовуються разом для спеціального лікуванняокремих типів раку кишечнику (ракові пухлини товстої кишки і прямої кишки).Фолієва кислотає похідною сполукою формули тетрагідрофолієвої кислоти, відповідно - активноюформою фолієвої кислоти. Вона бере участь у різних процесах метаболізму,включаючи синтез пуринів, синтез піримідинових нуклеотидів і метаболізмамінокислот. Біохімічне обґрунтування для комбінування двонатрію фолінату іфторурацилу наступне: фторурацил інгібує, зокрема синтез ДНК, шляхомзв’язування тимідилатсинтази. Комбінування двонатрію фолінату з фторурациломпризводить до утворення потрійного комплексу, що складається зтимідилатсинтази, 5-фтордеокси-уридинмонофосфату і5,10-метилентетрагідрофолату. Це призводить до блокування тимідилатсинтази зпосиленим інгібуючим впливом на біосинтез ДНК, що сприяє збільшенню цитотоксичностів порівнянні з монотерапією фторурацилом.Фармакокінетика.БіоеквівалентністьФармакокінетичне дослідження проводилося з метою продемонструватибіоеквівалентність двонатрію фолінату в порівнянні з ліцензованим стандартнимпрепаратом фолінатом кальцію. Необхідний критерій біоеквівалентності бувнаданий відносно фармакокінетичних параметрів для D- і L-фолієвої кислоти і дляпродуктів розпаду 5-метилтетрагідрофолієвої кислоти. Розчини фолінату кальцію ідвонатрієвого фолінату є біоеквівалентними.Розподіл ворганізміОб’єм розподілу фолієвої кислоти невідомий. При внутрішньовенномузастосуванні найвищий рівень концентрації в сироватці крові вихідної речовини(D/L-формілтетрагідрофолієвої кислоти, фолієвої кислоти) досягається приблизночерез 10 хвилин.МетаболізмАктивна ізомерна форма L-5-формілтетрагідрофолієвої кислоти швидкоперетворюється у процесі обміну речовин на метилтетрагідрофолієву кислоту впечінці. Вважається, що ця зміна не позв’язана з присутністюдегідрофолатредуктази і відбувається швидше і повніше після пероральногозастосування, ніж після парентерального застосування.Виведення зорганізмуПасивна ізомерна форма D-5-формілтетрагідрофолієвої кислоти виводитьсяпрактично повністю незміненою через нирки. Активна ізомерна формаL-5-формілтетрагідрофолієвої кислоти частково виводиться незмінною через нирки,але в основному розкладається в процесі обміну речовин до фолієвої кислоти.

Показання длязастосування. Для запобіганняможливим побічним ефектам, що виникли в результаті проведення терапіїметотрексатом. Лікування раку кишечнику (ракові пухлини товстої і прямої кишки)у схемах комплексного лікування у поєднанні з 5-фторурацилом або кселодою.

Спосіб застосування та дози. Содіофолін застосовується нерозведеним задопомогою ін’єкцій або розведеним шляхом внутрішньовенних інфузій. Препарат неповинен застосовуватися інтратекально.Приготування розчину для інфузій повинно відбуватися в асептичнихумовах. Розчин для ін’єкцій або інфузій розводять у 0,9% розчині хлоридунатрію. Содіофолін 50 мг/мл сполучається з флюороурацилом. Використовуєтьсявиключно прозорий розчин без видимих часток.Комбіноване застосування двонатрію фолінату і флюороурацилу повиннопроводитися лікарем, що має досвід лікування ракових пухлин товстої прямоїкишки.1. Тижневий режим1.1. Помірно-висока доза флюороурацилу500 мг/м2 фолієвоїкислоти (=546,5 мг/м2 двонатрій фолінату) у вигляді внутрішньовенноїінфузії протягом двогодинного періоду часу плюс 600 мг/м2 флюороурацилуу вигляді болюсної ін’єкції через 1 годину після початку проведення інфузіїдвонатрію фолінату.Проводити 1 разна тиждень протягом 6 тижнів (=1 цикл).Повторити цикл черездвотижневу перерву в лікуванні. Кількість циклів буде залежати від реакціїпухлини.Регулювання дозифлюороурацилуДозифлюороурацилу регулюються залежно від рівня токсичності, що спостерігається: Шлунково-кишкова токсичність згідно з ВІЗ ≥1: Скорочення до 500 мг/м2 . Поновлення терапії тільки після того ,як дані аналізів відповідатимуть нормі. Токсичність по відношенню до кісткового мозку згідно з ВІЗ ≥1 Скорочення до 500 мг/м2. Поновлення терапії тільки після того, як дані аналізів будуть наступними: Лейкоцити > 3 000/мкЛ Тромбоцити > 100 000/мкЛ 1.2. Висока дозафлюороурацилу500 мг/м2 фолієвоїкислоти (=546,5 мг/м2 двонатрій фолінату) у вигляді внутрішньовенноїінфузії протягом 1-2 годин з наступним застосуванням 2 600 мг/м2 флюороурацилуу вигляді інфузії протягом 24 годин.Проводити 1 разна тиждень протягом 6 тижнів (=1 цикл)Необхідноповторити цикл після двотижневої перерви у лікуванні. Кількість циклів залежатимевід реакції пухлини на лікування.Регулювання дозифлюороурацилуДозифлюороурацилу регулюються залежно від рівня токсичності, що спостерігається: Токсичність відносно серцево-судинної системи, що загрожує життю Припинення терапії Токсичність відносно кісткового мозку згідно з ВІЗ ≥3 Скорочення на 20%. Поновлення терапії тільки після того, як дані аналізів будуть такими: Лейкоцити > 3 000/мкЛ Тромбоцити > 100 000/мкЛ Токсичність відносно шлунково-кишкового тракту згідно з ВІЗ ≥13 Скорочення на 20% 2. Місячнийрежим2.1.Помірно-висока доза флюороурацилу200 мг/м2 фолієвоїкислоти (=218, 6 мг/м2 двонатрій фолінату) щодня, з наступнимзастосуванням 370 мг/м2 флюороурацилу кожен день, обидва препарати вводятьсявнутрішньовенно в якості болюсних інфекцій. Повторювати протягом 5 днів (=1цикл).Необхідноповторити цикл через 4 тижні, 8 тижнів і кожні 5 тижнів після цього. Кількістьциклів залежатиме від реакції пухлини на лікування.Регулювання дозифлюороурацилуДозифлюороурацилу регулюються в кожному наступному циклі залежно від рівнятоксичності, що спостерігається: Токсичність згідно з ВІЗ = 0 Токсичність згідно з ВІЗ + 1: Токсичність згідно з ВІЗ ≥ 2: Збільшити денну дозу на 30 мг/м2 Не змінювати денну дозу Скоротити денну дозу на 30 мг/м2 2.2. Низька дозаСодіофоліну20 мг/м2 фолієвоїкислоти (=21,86 мг/м2 двонатрій фолінату) щодня з наступнимзастосуванням 425 мг/м2 флюороурацилу щодня, обидва препаративводяться в виді болюсних ін’єкцій. Повторювати цикл протягом 5 днів (=1 цикл).Необхідноповторити цикл через 4 тижні, 8 тижнів і кожні 5 тижнів після цього. Кількістьциклів залежатиме від реакції пухлини на лікування.Регулювання дозифлюороурацилуПри відсутності токсичності(особливо, якщо не спостерігається токсичність відносно кісткового мозку і вінтервалах лікування не трапляються негематологічні побічні ефекти)рекомендується збільшити дозу флюороурацилу на 10% у кожному випадку.

Побічна дія. Після проведення ін’єкції інодіспостерігалося підвищення температури, також можуть спостерігатися алергічніреакції, наприклад: висип, подразнення шкіри, набрякання обличчя, рук, губ, щоможе супроводжуватися або не супроводжуватися свистячим диханням або легкимголовним болем. В деяких випадках після парентерального введення спостерігалисягіпотермічні реакції. Можуть траплятися окремі випадки алергічних реакцій:сенсибілізація, включаючи анафілактоїдну реакцію і гарячку. При застосуваннівеликих доз можуть статися шлунково-кишкові розлади.Двонатрій фолінат збільшує токсичність 5-флюороурацилу.

Протипоказання. Гіперчутливість до двонатрію фолінату або до кожноїз речовин, що присутні у складі препарату.Застосування двонатрію фолінату в комбінації з фторурацилом припаліативному лікуванні ракових пухлин товстої і прямої кишки протипоказане внаступних випадках:наявні протипоказання до застосування фторурацилу, зокрема привагітності і годуванні груддю,сильна діарея.Содіофолін не підходить для лікування злоякісної анемії через побічнудію Вітаміну В12 . незважаючи на те, що відбувається гематологічнаремісія, неврологічні прояви залишаються сильними.

Передозування. При вживанні метотрексату передозування Содіофолінуможе призвести до зменшення дії метотрексату ("надмірний порятунок").У випадку передозування при застосуванні фторурацилу і содіофоліну 50 мг/мл,розчину для ін’єкцій або інфузій, подальшу тактику слід узгоджувати зпоказаннями інструкції для фторурацилу.Особливості застосування. Терапія Содіофоліном у комбінаціїз флюороурацилом не повинна починатися або продовжуватися при лікуванніпацієнтів, у яких є симптоми шлунково-кишкової токсичності будь-якого ступеняскладності до повного усунення цих симптомів. Пацієнти з діареєю повиннізаходитись під наглядом з особливою увагою до її повного усунення, оскільки цеможе призвести до швидкого клінічного погіршення, і відповідно - смерті.Содіофолін не можна застосовувати для лікування злоякісної анемії,пов’язаної з дефіцитом Вітаміну В12. Незважаючи на те, щовідбувається гематологічна ремісія, неврологічні прояви зберігаються.При застосуванні у пацієнтів літнього віку не було виявлено ніякихособливостей, однак це не є доказом того, що в таких пацієнтів не можеспостерігатись підвищена чутливість до препарату.Безпека й ефективність застосування у дітей не досліджувалися.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Двонатрію фолінат є антидотом антагоністів фолієвої кислоти -наприклад, метотрексату. При застосування метотрексату передозування двонатрію фолінатуможе спричинити втрату ефективності метотрексатної терапії (надмірнийпорятунок). Супутнє застосування двонатрію фолінату протидіє протипухлинній діїметотрексату і підвищує цитотоксичну дію фторурацилу. Часто спостерігалисянаступні побічні ефекти при вживанні двонатрію фолінату в поєднанні зфторурацилом: діарея, зневоднювання, стоматит і лейкопенія. Не такими частимибули інфекції, тромбоцитопенія, нудота, блювання, запор, нездужання, випадінняволосся, дерматит і зниження апетиту. Діареї, що загрожують життю, виникали призастосуванні 600 мг/м2 фторурацилу (внутрішньовенно у виглядіболісної ін’єкції 1 раз на тиждень) разом із двунатрію фолінатом. Колидвонатрію фолінат і фторурацил застосовують для лікування ракової пухлинитовстої і прямої кишки, доза фторурацилу повинна бути зменшена порівняно здозою, що застосовується при формі фторурацилу окремо. Супутнє застосування, що вимагає використання фенобарбіталу, примідону,фенілтоіну, може призвести до зниження рівня у плазмі крові індуктивних антиконвульсивнихлікарських засобів.Содіофолін 50 мг/мл, розчин для ін’єкцій або інфузій, може посилюватидію і побічні ефекти протиракового лікарського засобу фторурацилу. Найчастішепобічні ефекти, що спостерігаються, при такій комбінованій терапії наступні:серйозна діарея (водянисте випорожнення), зневоднювання, стоматит (афтоїд) ілейкопенія (зниження кількості білих кров’яних клітин). Менш частоспостерігалися інфекції, тромбоцитопенія, нудота, що супроводжується або несупроводжується блюванням, запор, алопеція, дерматит і анорексія.

Умови та термін зберігання.Зберігативсухому, захищеному від світла та недоступномудля дітей місці при температурі від 2-8 0С. Термін придатності – 3 роки.Зберігати в оригінальній упаковці з метою запобіганняпроникненню сонячного світла. Не використовувати після закінчення термінупридатності, зазначеного на флаконі.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z