Загружается, подождите...

Рисполепт констатм (Rispolept constatm)


міжнароднаназва: рисперидон;

основні фізико-хімічні властивості: білий або майже білий порошок та прозорийбезбарвний водний розчин;

склад: 1 флакон містить рисперидону 25 мг, 37,5 мг або 50мг(1 г мікрогранул містить 381 мг рисперидону);допоміжні речовини: полімер: 7525 DLJN1 [полі-(d,I-лактид-когліколід),спирт полівініловий, етилацетат, спирт бензиловий, етанол безводний, вода дляін’єкцій.Розчинник: натрію кармелоза з в’язкістю 40 мПа.с,полісорбат 20, натрію гідрофосфат дигідрат, кислота лимонна безводна, натріюхлорид, натрію гідроксид, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Порошок для приготування суспензії пролонгованої діїдля внутрішньом’язових ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Антипсихотичні засоби. Код АТС N05A Х08.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Рисперидон - це селективниймоноамінергічний антагоніст з унікальними властивостями. Він виявляє високуафінність до серотонінергічних 5-НТ2 і дофамінергічних D2-рецепторів.Рисперидон зв’язується також з a1-адренергічними рецепторами та, з меншоюафінністю, з Н1-гістамінергічними та a2-адренергічними рецепторами. Рисперидонне виявляє афінності до холінергічних рецепторів. Хоча рисперидон є потужнимD2-антагоністом, що пов’язують з його ефективністю щодо продуктивноїсимптоматики шизофренії, він не спричинює значного пригнічення моторноїактивності і меншою мірою індукує каталепсію у порівнянні з класичниминейролептиками. Збалансований центральний антагонізм до серотоніну та дофамінузменшує схильність до екстрапірамідних побічних ефектів і розширюєтерапевтичний вплив препарату з охопленням негативних та афективних симптомівшизофренії.Фармакокінетика.Рисперидон метаболізується через цитохром Р-450 IID6до 9-гідроксирисперидону, який має аналогічну рисперидону фармакологічну дію.Рисперидон і 9-гідроксирисперидон утворюють активну антипсихотичну фракцію.Іншим шляхом метаболізму рисперидону є N-дезалкілування.Після одноразової внутрішньом’язової ін’єкціїпрепарату Рисполепт констатм виведення рисперидону починається знетривалої початкової фази (<1% дози), за якою йде інтервал тривалістю 3тижні. Загальне вивільнення рисперидону починається через 3 тижні,підтримується з 4-го по 6-й тиждень і вивільнюється до 7 тижня. Пацієнт повиненприймати додатковий антипсихотичний препарат протягом 3 тижнів після початкулікування препаратом Рисполепт констатм.Поєднання профіля вивільнення рисперидону і режимудозування забезпечує підтримання в плазмі терапевтичних концентраційрисперидону. Терапевтичні концентрації зберігаються до 4–6 тижня після останньоїін’єкції препарату Рисполепт констатм. Фаза елімінації закінчуєтьсяприблизно через 7-8 тижнів після останньої ін’єкції.Рисперидон повністю абсорбується із суспензіїРисполепт констатм. Рисперидон швидко розподіляється в організмі.Об’єм розподілу становить 1-2 л/кг. У плазмі рисперидон зв’язується зальбуміном і кислим a1-глікопротеїном. Рисперидон на 90 % зв’язується з білкамиплазми, 9-гідроксирисперидон - на 77 %.У “швидких” метаболізаторів кліренс активної фракціїі рисперидону становить 5.0 і 13.7 л/год, відповідно, а в “повільних”метаболізаторів – 3.2 і 3.3 л/год відповідно. Після внутрішньом’язових ін’єкційпрепарату Рисполепт конста™ в дозах 25 або 50 мг один раз на два тижні середнєзначення мінімальної і максимальної концентрації в плазмі активної фракціїстановить 9.9 – 19.2 нг/мл і 17.9 – 45.5 нг/мл, відповідно. При такому режимідозування фармакокінетика рисперидону носить лінійний характер. Удовготривалому (12-місячному) дослідженні у пацієнтів, яким один раз на дватижні вводили препарат Рисполепт констатм в дозах 25-50 мг,акумуляції рисперидону не спостерігалося.

Показання для застосування. Рисполепт констатм показанийдля:лікування різноманітних форм шизофренії (включаючиперший епізод психозу, гострі напади шизофренії, хронічну шизофренію) та іншихпсихотичних станів з вираженою продуктивною (галюцинації, марення, розладимислення, ворожість, підозрілість) і/або негативною (притуплений афект,емоційна і соціальна відчуженість, убогість мовлення) симптоматикою. Рисполептконстатм також зменшує афективну симптоматику (тривога, страх,депресія) у пацієнтів із шизоафективними розладами та шизофренією. Рисполептконстатм також показаний як засіб довготривалої підтримуючої терапіїдля запобігання рецидивам (гострим психотичним станам) при хронічному перебігушизофренії.

Спосіб застосування та дози. Препарат Рисполепт констатмвводять один раз на два тижні шляхом глибокої ін’єкції в сідничний м’яз,використивуючи для цього додану до шприца стерильну голку. Ін’єкції необхідно робитипочергово в праву і ліву сідниці. Не можна вводити препарат внутрішньовенно.Дорослі.Рекомендована доза становить 25 мг внутрішньом’язовоодин раз на два тижні. Для деяких пацієнтів потрібні вищі дози – 37,5 або 50мг. Максимальна доза не повинна перевищувати 50 мг один раз на два тижні.Протягом 3-тижневого періоду після першої ін’єкції препарату Рисполепт констатм(тобто до початку дії цього препарату) пацієнт повинен приймати ефективнийантипсихотичний лікарський засіб.Дозу препарату можна підвищувати не частіше ніж 1раз у 4 тижні. Ефект такого підвищення дози слід очікувати не раніше ніж через3 тижні після першої ін’єкції збільшеної дози.Літні пацієнти.Рекомендована доза становить 25 мг один раз на дватижні.Протягом 3-тижневого періоду після першої ін’єкціїпрепарату Рисполепт констатм (тобто до початку дії цього препарату)пацієнт повинен приймати ефективний антипсихотичний лікарський засіб.Пацієнти з порушенням функції печінки або нирок.Дотепер немає даних про застосування препарату Рисполептконстатм у пацієнтів з порушеннями функції печінки або нирок. Алеякщо пацієнта з порушенням функції печінки або нирок необхідно лікуватипрепаратом Рисполепт констатм, то першого тижня рекомендуєтьсяприймати внутрішньо 0,5 мг два рази на добу пероральну лікарську формурисперидону. Протягом другого тижня пацієнт може приймати 1 мг два рази на добуабо 2 мг один раз на добу. Якщо пацієнт добре переносить пероральну дозу неменше 2 мг, то йому можна вводити внутрішньом’язово 25 мг препарату Рисполептконстатм один раз на два тижні.ДітиПрепарат Рисполепт констатм не слідзастосовували у дітей молодше 18 років.ІНСТРУКЦІЯ щодозастосування Мікрогранули пролонгованого виділення Рисполепт конста™ можна суспендувати лише розчинником, який знаходиться у шприцу; для внутрішньом’язового введення суспензії необхідно використовувати голку, що додається. 1. Дістають упаковку з препаратом Рисполепт конста™із холодильника і чекають, поки вона досягне кімнатної температури.2. Знімають кольорову пластикову кришку з флакона, вякому знаходяться мікрогранулиРисполепт конста™.3. Струшують шприц, відламують сполучення білого ковпачка,потім знімають білий ковпачок разом з каучуковим наконечником, який знаходитьсявсередині.4.Приєднують до луєровського наконечника шприца однуіз голок Hypointtm, повільно повертаючи її за годинниковою стрілкою.5. Знімають захисний ковпачок з голки, не повертаючийого.6. Проколюють голкою каучукову пробку і вводять весьвміст шприца у флакон з мікрогранулами.7. Виймають шприц разом з голкою із каучуковоїпробки, що закриває флакон.8. Від’єднують голку від шприца і викидають.9. Перед струшуванням вмісту флакона приєднують дошприца іншу голку Hypointtm. На цій стадії не знімають з голкизахисний ковпачок.10. Енергійно струшують флакон не менш ніж 10секунд. Перемішування вважають закінченим, коли суспензія стає однорідною, густоюі набуває молочного кольору, весь порошок повністю суспендується.11. Після приготування суспензії її слід одразу жвикористати, бо вона може розшаруватися.12. Знімають захисний ковпачок з приєднаної дошприца голки Hypointtm, не повертаючи його.13. Проколюють голкою пробку флакона.14. Повільно набирають у шприц суспензію із флакона,який знаходиться у вертикальному положенні (пробкою до гори), як показано намалюнку, для забезпечення повного вилучення суспензії.15. Виймають голку із пробки флакона.16. Від’єднують голку Hypointtm відшприца і викидають.17. Відкривають блістерну упаковку з голкоюNeedle-Pro наполовину. Виймають голку,утримуючи її за захисний ковпачок.18. З’єднують канюлю голки з наконечником шприца,повільно повертаючи голку за годинниковою стрілкою.19. Готують пацієнта до ін’єкції.20. Перед ін’єкцією препарат Рисполепт констанеобхідно ресуспендувати, оскільки післяприготування суспензії у флаконі частина мікрогранулможе осісти. Для цього енергійнострушують шприц до повного ресуспендуваннямікрогранул.21. Знімають захистний ковпачок з голки, неповертаючи його.22. Злегка постукують пальцем по шприцу для того,щоб повітряні бульбашки піднялися вгору.23. Видаляють повітряні бульбашки із циліндра шприцашляхом проштовхування поршня вперед; голка при цьому повинна бути направленавертикально вгору.24. Застереження : для запобігання ушкодженню голкоюне можна:розбирати пристрій Needle-Pro;намагатися вирівняти голку, якщо вона зігнулась.25. Після закінчення ін’єкції голку вміщують узахисний кожух, як показано на малюнку. Для цього кожух легенько притискають доплоскої поверхні , при цьому голка щільно входить у кожух.26. Впевніться у тому, що голка знаходиться узахисному кожусі.27. Одразу відповідним чином утилізують голку.

Побічна дія. Рисполепт констатм в терапевтичних дозахможе викликати такі небажані явища:Часто (>1/100):Збільшення маси тіла (на 2.7 кг за 1 рік),диспепсія, втомлюваність та екстрапірамідні симптоми. На фоні застосуванняРисполепту конста™ (в дозах до 50 мг) частота екстрапірамідних симптомівподібна до частоти, яка спостерігалася у пацієнтів, що отримували плацебо.Рідко (>0,1/100):Збільшення маси тіла, підвищення роздратованості,порушення сну, апатія, зниження концентрації уваги, пізня дискінезія, судомнінапади, нейролептичний злоякісний синдром, порушення зору, гіпотензія,тахікардія, непритомність, висип на шкірі, свербіж, периферичні набряки,реакція у місці ін’єкції.Симптоми гіперпролактинемії, такі як лактація, непов’язана з пологами, аменорея, порушення сексуальної функції, порушенняеякуляції, зниження лібідо та імпотенція.Гематологічні порушення: збільшення або зменшеннякількості лейкоцитів або тромбоцитів, підвищення активності“печінкових”ферментів.Під час лікування Рисполептом констатмінколи виникають порушення мозкового кровообігу. При лікуванні препаратом дужерідко спостерігались гіперглікемія або погіршення перебігу цукрового діабету.

Протипоказання. Рисполепт констатм протипоказаний пацієнтаміз вираженою гіперчутливістю до рисперидону або будь-якого іншого компонентапрепарату.Період лактації.

Передозування. При застосуванні парентеральних лікарських формРисполепту конста™ передозування малоймовірніше, ніж при застосуванні пероральнихформ, тому тут наводиться інформація, яка стосується пероральних форм.Виражена сонливість, тахікардія та артеріальнагіпотензія, а також екстрапірамідні симптоми, рідко спостерігалось подовженняінтервалу QT.Лікування.Слід забезпечити та підтримувати вільну прохідністьдихальних шляхів для адекватної вентиляції та оксигенації. Необхідномоніторувати функції серцево-судинної діяльності, включаючи постійний контрольЕКГ для виявлення можливих аритмій.Рисполепт констатм не має специфічногоантидоту, тому лікування повинно бути спрямоване на підтримку функції ЦНС,серцево-судинної системи, а також дезінтоксикаційна терапія.У разі розвитку тяжких екстрапірамідних симптомівслід призначати антихолінергічні препарати. Слід продовжувати постійне медичнеспостереження та моніторинг до моменту зникнення ознак передозування.

Особливості застосування. У зв’язку з тим, що Рисполепт констатмє a-блокатором, може виникати ортостатична гіпотензія, особливо в початковийперіод підбору дози. Рисполепт констатм слід застосовувати зобережністю для лікування пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи(наприклад: серцева недостатність, інфаркт міокарда, порушення провідностісерцевого м’яза (наприклад, атріовентрикулярна блокада), а також призневодненні організму, гіповолемії або цереброваскулярних порушеннях. У такихпацієнтів дозу слід збільшувати поступово.При продовженні клінічно значущої гіпотензії слідоцінити показники ризик/користь подальшого лікування препаратом Рисполептконстатм.Необхідно з обережністю ставитись до лікуванняРисполептом конста™ пацієнтів з хворобою Паркінсона, оскільки, теоретично, вінможе викликати загострення цієї хвороби, а також хворих на епілепсію.У пацієнтів, які не отримували Рисполепт констатм,рекомендується визначити переносимість пероральних лікарських форм препаратуперед тим, як приступити до лікування препаратом в іншій лікарській формі.Пізнядискінезія/екстрапірамідні симптоми.При застосуванні препаратів із властивостямиантагоністів дофамінових рецепторів відмічалось виникнення пізньої дискінезії,що характеризується мимовільними ритмічними рухами (переважно язика та/чиобличчя). Є повідомлення про те, що виникнення екстрапірамідних симптомів єфактором ризику для розвитку пізньої дискінезії. Оскільки Рисполепт констатмзначно меншою мірою провокує розвиток екстрапірамідної симптоматики, порівняноз класичними нейролептиками, ризик розвитку пізньої дискінезії у порівнянні зіншими нейролептиками значно менший. Якщо виникають ознаки та симптоми пізньоїдискінезії, слід розглянути питання щодо відміни всіх антипсихотичнихпрепаратів.При використанні класичних нейролептиківвідмічаються випадки виникнення нейролептичного злоякісного синдрому, щохарактеризується гіпертермією, ригідністю м’язів, нестабільністю автономноїнервової системи, порушенням свідомості та підвищенням рівня креатинфосфокіназив сироватці. У разі розвитку нейролептичного синдрому необхідно відмінити всіантипсихотичні препарати, включаючи Рисполепт констатм. Після останньоїін’єкції препарату рисперидон залишається в плазмі не менше 6 тижнів.Вагітність і лактація.Даних про безпеку застосування Рисполепту констатму вагітних жінок немає.Незважаючи на те, що у піддослідних тваринрисперидон не мав прямої репродуктивної токсичності, спостерігались деякіпоодинокі непрямі, пролактино- та ЦНС опосередковані ефекти.Застосування препарату Рисполепт констатм удітей молодше 18 років детально не вивчено.У жодному з досліджень не відзначалось тератогенноговпливу рисперидону. Отже, Рисполепт констатм можна застосовувати привагітності лише в тому випадку, якщо позитивний ефект виправдовує ризик.Вплив на керування автомобілем.Рисперидон може знижувати швидкість психічних іфізичних реакцій, і тому пацієнтам слід рекомендувати утримуватись відкерування автомобілем і роботи з механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.Препарат Рисполепт констатм не можназмішувати або розводити ніякими іншими ліками або розчинами окрім спеціального розчинника,який міститься в упаковці.Рисполепт констатм підвищує вираженістьпригнічення впливу на ЦНС опіоїдниханалгетиків

, снодійних препаратів,анксиолітиків, трицициклічних антидепресантів,засобів для загальної анастезії, алкоголю.Рисполепт констатм може виявлятиантагоністичні ефекти до леводопи та інших антагоністів допаміну.При використанні карбамазепіну відмічалося зниженняконцентрації активної антипсихотичної фракції Рисполепту констатм вплазмі крові. Аналогічні ефекти можуть спостерігатись при використанні іншихіндукторів печінкових ферментів. При відміні карбамазепіну та інших індукторівпечінкових ферментів дозу Рисполепту констатм необхідно переглянутиі, за необхідності, знизити.Фенотіазини, трициклічні антидепресанти та деякіb-блокатори можуть підвищувати концентрацію рисперидону в плазмі, але неконцентрацію антипсихотичних фракцій. Флуоксетин може збільшити концентраціюрисперидону в плазмі. Це менш стосується антипсихотичної фракції. КолиРисполепт констатм застосовується разом з іншими лікарськимизасобами, які значною мірою зв’язуються з білками плазми, клінічно вираженоговитіснення будь-якого препарату з білкової фракції плазми не спостерігається.

Умови та термін зберігання. Всю упаковку необхідно зберігати вхолодильнику (2-8°С) і захищати від дії світла. Не дозволяється піддавативпливу температури вище 25°С. За відсутності холодильникапрепарат Рисполепт констатм передвикористанням можна зберігати при температурі не вище 25°С не більше 7 днів.Зберігати у місцях, недоступних для дітей.Термін придатності – 3 роки.Після приготування суспензії вона є фізично іхімічно стабільною протягом 24 годин,при температурі 25°С. Зточки зору мікробіології, суспензію необхідно використовувати одразу післяприготування. Якщо суспензію не використовують одразу після приготування, то їїможна зберігати не більше 6 годин при температурі 25°С, окрім тих випадків,коли суспензія була приготовлена в контрольованих асептичних умовах.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z