Загружается, подождите...

Пури-нетол™ (Puri-nethol™)


міжнародна назва: 6-меркаптопурин;

основні фізико-хімічні властивості: блідо-жовті двоопуклі таблетки з лінієюрозлому на одному боці таблетки, з написом GX над лінією розлому та EX2 підлінією. Інший бік таблетки чистий;

склад: 6-меркаптопурин 50 мг; допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний, крохмальгідролізований, кислота стеаринова, магнію стеарат.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Протипухлинний препарат із групи антиметаболітів.АТС L01B B02.

Фармакологічні властивості.6-меркаптопурин – це сульфгідрильний аналог аденіну, одного з основнихнуклеозидів для синтезу нуклеїнових кислот, та гіпоксантину. Діє як антагоністпурину. Підключаючись до процесу перетворення пуринів, 6-меркаптопурин порушуєсинтез нуклеотидів, що призводить до гальмування синтезу ДНК у проліферуючихклітинах під час S-фази клітинного циклу.

Фармакокінетика.Біодоступність при пероральному прийомі 6-меркаптопурину дуже різнитьсяу різних індивідуумів. Після прийому препарату у дозі 75 мг/м2 поверхнітіла середня біодоступність препарату була 16% від прийнятої дози (приколиваннях у межах від 5% до 37%). Пік концентрації у плазмі крові досягаєтьсячерез 2,2 години (30 хвилин – 4 години). Період напіввиведення 6-меркаптопурину– приблизно 90 хвилин.Препарат швидко метаболізується та виділяється головним чином нирками,період напіввиведення у його метаболітів довший, ніж у вихідного компонента.

Показання для застосування.Пури-Нетол призначається для лікування гострих лейкозів. Препаратпоказаний для індукції ремісії і здебільшого для проведення підтримуючоїтерапії при: гострих лімфобластних лейкозах; гострих мієлогенних лейкозах.Пури-Нетол можна призначати для лікування гранулоцитарного лейкозу.

Спосіб застосування та дози.Для дорослих та дітей звичайна доза становить 2,5 мг/кг маси на день,або 50 – 75 мг/м2 площі тіла на день, але доза та тривалістьлікування залежать від виду та дози інших цитостатичних препаратів, якізастосовуються разом із Пури-Нетолом.Доза Пури-Нетолу повинна підбиратися залежно від індивідуальнихособливостей пацієнта. Пури-Нетол застосовується у різноманітних схемахлікування гострого лейкозу. Особливості застосування описані в спеціальнійлітературі.Дослідження у дітей з гострим лімфобластним лейкозом свідчать, що призначеннямеркаптопурину у вечірній час знижує ризик виникнення рецидиву хворобипорівняно з прийманням уранці.Пацієнти похилого вікуСпеціальні дослідження використання Пури-Нетолу у літніх осіб непроводилися. Проте у пацієнтів похилого віку рекомендується контролюватифункцію нирок та печінки, і при їх порушенні дозу Пури-Нетолу слід зменшувати.Ниркова недостатністьРекомендовано призначати зменшені дози Пури-Нетолу при порушенняхфункції нирок.Печінкова недостатністьРекомендовано призначати зменшені дози Пури-Нетолу при порушенняхфункції печінки.Загальні рекомендаціїПри одночасномузастосуванні з алопуринолом дозу 6-меркаптопурину слід зменшувати у 4 рази,оскільки алопуринол знижує швидкість катаболізму 6-меркаптопурину.

Побічна дія.Основним побічним ефектом під час лікування 6-меркаптопурином ємієлосупресія, яка приводить до лейкопенії та тромбоцитопенії. 6-меркаптопурин гепатотоксичний як для тварин, так і для людей. Загістологічними даними, у людей має місце некроз печінкових клітин та біліарнийстаз. Гепатотоксичність зустрічається при застосуванні різних доз, але частішевона виникає при перевищенні рекомендованих доз у 2,5 мг/кг маси, або 75 мг/м2поверхні тіла на день. Спостереження за показниками печінкової функціїдозволяє виявити токсичний вплив препарату на ранніх стадіях. При своєчасномуприпиненні прийому 6-меркаптопурину явища гепатотоксичності є оборотними, алеіснують повідомлення про фатальне ушкодження печінки.Вокремих випадках виникають анорексія, нудота, блювання. Єповідомлення про виникнення панкреатиту при прийманні 6-меркаптопурину занезареєстрованим показанням – для лікування запальних захворювань кишечнику.Спостерігалася поява виразок у ротовій порожнині під час лікування6-меркаптопурином, дуже рідко – поява виразок у кишечнику. Поодинокі випадкиускладнень – гарячка та шкірний висип.Описані випадки алопеції.Дуже рідко відзначали транзиторну олігоспермію.

Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого із компонентів препарату.Зважаючи на серйозність показань, абсолютних протипоказань немає.

Передозування.Шлунково-кишковісимптоми, включаючи нудоту, блювання, діарею, атакож зниження апетиту можуть бути ранніми ознаками передозування. Головнимтоксичним ефектом є вплив на кістковий мозок, що призводить до мієлосупресії.Гематологічна токсичність більше виражена при хронічному передозуванні, ніж приоднократному прийманні великої дози препарату.Також спостерігаються порушення функції печінки та шлунково-кишковоготракту.Ризик передозування підвищується, якщо алопуринол застосовується разоміз 6-меркаптопурином (див. “Взаємодія з іншими ліками”).Лікування: оскільки антидот для препарату невідомий, слід контролюватипараметри крові та проводити відповідну підтримуючу терапію, при необхідності –переливання крові. Активні методи (такі, як застосування активованого вугілляабо промивання шлунка) у випадку передозування 6-меркаптопурину можуть бутиефективними лише у межах 60 хвилин після приймання препарату.

Особливості застосування.Пури-Нетол – це активний цитостатичний препарат, тому його можнапризначати тільки під контролем лікаря, який має досвід призначення такихзасобів.Оскільки Пури-Нетол чинить сильну мієлосупресивну дію, під час індукціїремісії необхідно щодня проводити розгорнутий аналіз крові. Під час всьогокурсу лікування потрібно ретельно спостерігати за пацієнтом.Лікування 6-меркаптопурином викликає супресію кісткового мозку тапризводить до лейкопенії, тромбоцитопенії, рідше до анемії. Під час індукціїремісії необхідно кожного дня проводити розгорнутий аналіз крові та ретельноспостерігати за гематологічними показниками протягом підтримуючої терапії.Кількість лейкоцитів та тромбоцитів продовжує знижуватися і післяприпинення лікування, тому при перших же ознаках надмірного зменшення кількостілейкоцитів або тромбоцитів лікування потрібно негайно припинити.При своєчасній відміні Пури-Нетолу супресія кісткового мозку оборотна.Під час індукції ремісії при гострому мієлогенному лейкозі слід забезпечитиможливість відповідної підтримуючої терапії на випадок розвитку аплазіїкісткового мозку, пов’язаної з лікуванням.Пури-Нетол гепатотоксичний, тому необхідно кожного тижня контролюватипоказники функції печінки. У пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки тахворих, які отримують інші потенційно гепатотоксичні препарати, рекомендуєтьсяпроводити цей контроль частіше. Пацієнтів необхідно попередити про необхідністьнегайної відміни препарату у разі появи жовтяниці.Під час індукції ремісії, коли відбувається швидкий лізис клітин,необхідно контролювати рівень сечової кислоти у крові та сечі, оскільки існуєнебезпека розвитку гіперурикемії та/або гіперурикозурії з наступною сечокислоюнефропатією.Спостерігалися випадки вродженого дефіциту ферментутіопуринметилтрансферази. Ці пацієнти були надзвичайно чутливими домієлосупресивної дії 6-меркаптопурину, внаслідок чого у них дуже швидкорозвивалася супресія кісткового мозку після початку лікування Пури-Нетолом. Цяпроблема повинна вирішуватися шляхом призначення препаратів, які пригнічуютьтіопуринметилтрансферазу, таких як олсалазин, месалазин, сульфасалазин.Звичайно спостерігається перехресна резистентність між6-меркаптопурином та 6-тіогуаніном (Ланвісом).Доза 6-меркаптопурину повинна бути зменшена при одночасному призначенніпрепаратів, у яких первинна або вторинна токсичність проявляється у виглядімієлосупресії.Мутагенність та канцерогенність.Спостерігалося підвищення кількості хромосомних аберацій у периферичнихлімфоцитах у пацієнтів із гострими лейкозами та гіпернефромами, які отримувалинадмірні дози 6-меркаптопурину, та у пацієнтів із хронічними захворюванняминирок, які отримували дози Пури-Нетолу 0,4 – 1,0 мг/кг на добу. Документовано 2 випадки розвитку гострого нелімфоцитарного лейкозу упацієнтів, які отримували 6-меркаптопурин в поєднанні з іншими препаратами призахворюваннях незлоякісного походження. Описано один випадок, коли пацієнтотримував 6-меркаптопурин для лікування гангренозної піодермії і в подальшому внього розвинувся гострий нелімфоцитарний лейкоз, але залишається нез’ясованим,чи було це наслідком природного перебігу захворювання, чи причиною цього сталозастосування 6-меркаптопурину.У пацієнта з хворобою Ходжкіна на фоні лікування 6-меркаптопурином таіншими цитостатиками розвинувся гострий мієлобластний лейкоз.Через 12,5 років після лікування 6-меркаптопурином міастенії гравіс ухворої розвинувся хронічний мієлоїдний лейкоз.Тератогенність6-меркаптопурин викликає загибель ембріона та тяжкі тератогенні ефектиу мишей, щурів, хом’яків та кролів при застосуванні у дозах, нетоксичних дляматері. У всіх видів ступінь ембріотоксичності та типи вад розвитку залежатьвід дози та терміну вагітності на момент застосування.ВагітністьПри можливості слід уникати призначення Пури-Нетолу під час вагітності,особливо в першому триместрі. В кожному конкретному випадку слід зважуватипотенційну небезпеку для плода і очікувану користь для матері. Як і при інших видах цитотоксичної хіміотерапії, якщо будь-хто зпартнерів отримує Пури-Нетол, необхідно радити пацієнтам адекватні методиконтрацепції.Лактація Було виявлено проникнення 6-меркаптопурину в грудне молоко у пацієнтокпісля трансплантації нирки, які отримували імуносупресивну терапію азатіоприном(попередником 6-меркаптопурину). Тому матері, що отримують Пури-Нетол, неповинні годувати груддю.Вплив на репродуктивну функціюжінокПри призначенні 6-меркаптопурину у вигляді монотерапії у жінокнароджувалися здорові діти, особливо коли препарат застосовували до зачаття абопісля закінчення першого триместру. Описані випадки спонтанних абортів тапередчасних пологів у жінок, які отримували препарат. Після застосування6-меркаптопурину в поєднанні з іншими хіміотерапевтичними препаратами увагітних жінок повідомлялося про народження дітей з множинними вродженимивадами.Вплив на репродуктивну функціючоловіківПовідомляли про випадки спонтанних абортів та вроджених вад у дітей,чиї батьки отримували 6-меркаптопурин.Дослідження 6-меркаптопурину у тварин свідчать про репродуктивнутоксичність препарату. Потенційний ризик для людини великою мірою залишаєтьсяневідомим.

Вплив на здатність керувати автомобілем та іншимимеханізмами Немає даних про вплив 6-меркаптопурину на здатність керувати машинами.З фармакологічних властивостей препарату не випливає можливість шкідливогоефекту цього препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.Коли алопуринол призначають разом із 6-меркаптопурином, дозумеркаптопурину треба зменшувати у 4 рази, оскільки алопуринол затримуєметаболізм меркаптопурину.Є повідомлення про зниження антикоагулянтної дії варфарину при прийомійого у поєднанні з 6-меркаптопурином.Оскільки in vitro виявлено, що похідні аміносаліцилатів (наприклад,олсалазин, месалазин або сульфасалазин) пригнічують ферменттіопуринметилтрансферазу, їх потрібно призначати обережно під час лікуванняПури-Нетолом.

Умови та термін зберігання.Зберігати у сухому, захищеному від світла місці, при температурі невище 25ºС. Термін зберігання 5 років.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z