Загружается, подождите...

Пурегон (Puregon)


основні фізико-хімічнівластивості: білий або майже білий порошок, який має вигляд ліофілізованоїмікросфери або ліосфери;

склад: активною речовиною порошкує фолітропін-бета (рекомбінантний фолікулостимулюючий гормон, ФСГ). Одна ампулаПурегону® містить 50, 100 або 150 МО ФСГ, що відповідає 5, 10, 15мкг білка (специфічна біологічна активність in vivo становить приблизно 10 000МО ФСГ/мг білка);допоміжні речовини: сахароза, натрію цитрат, полісорбат 20, натріюгідроксид та/або кислота соляна.

Форма випуску. Порошок ліофілізований дляприготування розчину для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Гонадотропні гормони. КодАТС G03G A06.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Пурегон® міститьрекомбінантний фолікулостимулюючий гормон (ФСГ). Рекомбінантний ФСГ отримуютьза допомогою технології рекомбінантної ДНК, використовуючи культуру клітиняєчників китайського хом’яка, в які вбудовані субодиниці гена людського ФСГ.Первинна амінокислотна послідовність рекомбінантної ДНК ідентична натуральномулюдському ФСГ. При цьому існують невеликі різниці структури вуглеводноголанцюга.ФСГ незамінний для забезпеченнянормального росту і дозрівання фолікулів і для синтезу статевих стероїднихгормонів. Рівень ФСГ у жінок є фактором, який визначає початок і тривалість розвиткуфолікулів, і, отже, визначає кількість дозріваючих фолікулів, а також час їхдозрівання. Таким чином, Пурегон® може застосовуватися длястимуляції розвитку фолікулів і синтезу стероїдів при деяких порушеннях функційяєчників. Крім того, Пурегон® може використовуватися для індукціїмножинного розвитку фолікулів при проведенні штучного запліднення (наприклад, уметодиках екстракорпорального запліднення/пересаджування ембріона (ЕКЗ/ПE),ін’єкції сперматозоїдів у маткові труби (ВМІ) та інтрацитоплазматичної ін’єкціїсперматозоїдів (ІКСІ). Після лікування Пурегоном® звичайно вводятьлюдський хоріонічний гонадотропін (лХГ) для стимуляції останньої фази розвиткуфолікулів, продовження мейозу та розриву фолікулів.При порівнянні Пурегону®та сечового ФСГ у клінічних дослідженнях було показано, що при лікуванніПурегоном® для досягнення преовуляторного стану потрібна меншазагальна доза та коротший термін лікування. Тому вважається більш підходящимвведення нижчої дози Пурегону®, ніж при використанні сечового ФСГ.Це має значення не тільки для оптимізації розвитку фолікулів, але й длязниження ризику небажаної гіперстимуляції яєчників.При недостатності ФСГ у чоловіківПурегон® слід застосовувати разом з людським хо-ріонічним гонадотропіном(лХГ) не менше 4-х місяців для підвищення сперматогенезу.Фармакокінетика. Після внутрішньом’язовогоабо підшкірного введення Пурегону® максимальна концентраціяФСГ у плазмі крові досягається приблизно через 12 годин. Завдяки поступовому виділеннюпрепарату із ділянки ін’єкції і тривалому періоду напіввиведення (від 12 до 70годин, у середньому 40 годин) рівень ФСГ залишається підвищеним протягом 24-48годин, у зв’язку з чим повторне введення тієї ж самої дози ФСГ призводить доподальшого збільшення концентрації ФСГ в 1,5-2 рази у порівнянні з першимвведенням. Це дозволяє досягнути терапевтичної концентрації ФСГ у крові.Фармакокінетичні показники після внутрішньом’язового і підшкірного введенняПурегону® суттєво не відрізняються. За цих шляхів введеннябідоступність препарату становить приблизно 77%. Рекомбінантний ФСГ біохмічносхожий з ФСГ із сечі людини і так само розподіляється, метаболізується івиводиться з організму.

Показання для застосування.У жінокПурегон® призначають длялікування жіночого безпліддя у таких клінічних випадках:·ановуляція(включаючи синдром полікістозних яєчників, СПКЯ) у жінок, нечутливих долікування кломіфен-цитратом;·контрольованагіперстимуляція яєчників у програмах допоміжних репродуктивних технологій,наприклад: екстракорпоральне запліднення/перенесення ембріонів (ЕКЗ/ПE),ін’єкції сперматозоїдів у маткові труби (ВМІ) та інтрацитоплазматичної ін’єкціїсперматозоїдів (ІКСІ).У чоловіків·недостатнійсперматогенез внаслідок гіпогонадотропного гіпогонадизму.

Спосіб застосування тадози. ЛікуванняПурегоном® повинно розпочинатися під наглядом лікаря, який маєдосвід у лікуванні безпліддя.Дозування для жінокІснує велика кількістьіндивідуальних розбіжностей у реакції яєчників на введення гонадотропінів. Цейфакт робить неможливим встановити єдину схему дозування. Тому дозу підбираютьіндивідуально, залежно від реакції яєчників. Для цього проводять УЗД івизначають рівень естрадіолу в плазмі крові.Клінічний досвід застосуванняПурегону® базується на проведенні максимум 3-х курсів лікування приобох показаннях. Досвід проведення штучного запліднення свідчить про те, щоймовірність успіху лікування залишається постійною протягом перших 4 курсівлікування і в подальшому поступово знижується.·АновуляціяРекомендується послідовна схема лікування. Звичайновона починається із щоденного введення 50 МО Пурегону®, якепроводять протягом 7 днів. За відсутністю відповіді яєчників щоденну дозупоступово збільшують, поки не буде досягнуто росту фолікулів або рівняестрадіолу, що свідчить про достатню реакцію яєчників. Оптимальним вважаєтьсящоденне збільшення концентрації естрадіолу в плазмі крові на 40-100%.Отриману таким чином дозупідтримують до досягнення стану преовуляції. Стан преовуляції визначається якнаявність домінантного фолікула діаметром 18 мм (за даними УЗД) і/абоконцентрації естрадіолу в плазмі крові 300-900 пікограм/мл (1000-3000 пмоль/л).Звичайно для досягнення цього стану потрібно 7-14 днів лікування. Після цьоговведення Пурегону® припиняють та індукують овуляцію введеннямлюдського хоріонічного гонадотропіну (лХГ). Якщо кількість фолікулів, яківідповідають, занадто велика або концентрація естрадіолу збільшується дужешвидко, тобто більше ніж у 2 рази за добу протягом 2-3 наступних днів, тощоденну дозу слід зменшити. Оскільки кожний фолікул діаметром більше 14 мм можепризвести до виникнення вагітності, то наявність декількох преовулянтнихфолікулів діаметром більше 14 мм несе ризик багатоплідної вагітності. У цьомуразі лХГ не вводять і вживають заходів щодо попередження багатоплідноївагітності.·Контрольованагіперстимуляція яєчників у програмах допоміжних репродуктивних технологій.Застосовують різні схеми стимуляції. Протягомщонайменше 4 перших днів рекомендується вводити 100-225 МО препарату. Післяцього дозу можна підбирати індивідуально, виходячи з реакції яєчників. Уклінічних дослідженнях було показано, що звичайно буває достатнім застосуванняпідтримуючої дози 75-375 МО протягом 6-12 днів, але у деяких випадках можезнадобитися і більш тривале лікування.Пурегон® можна застосовувати якізольовано, так і в комбінації з агоністом або антагоністомгонадотропін-релізинг гормону (ГнРГ) для запобігання передчасному формуваннюжовтого тіла. При застосуванні агоністу ГнРГ можуть знадобитися більш високідози Пурегону® для досягнення відповідного росту фолікулів.Реакцію яєчників контролюють шляхом УЗД і визначенняконцентрації естрадіолу в плазмі крові. За наявності не менше 3-х фолікулівдіаметром 16-20 мм (за даними УЗД) і гарної реакції яєчників (концентраціїестрадіолу в плазмі крові 300-400 пікограм/мл (1000-1300 пмоль/л) на кожнийфолікул діаметром більше 18 мм), індукують кінцеву фазу дозрівання фолікулашляхом введення лХГ. Через 34-35 годин проводять аспірацію яйцеклітин.Дозування для чоловіківПурегон® слід призначати у дозуванні 450МО на тиждень, бажано загальну тижневу дозу розділити на 3 дози по 150 МО,лікування проводити разом з лХГ. Лікування слід продовжувати протягом не менше3-4-х місяців, саме в цей період очікується покращання сперматогенезу. У разівідсутності зрушень комбіноване лікування можна продовжити; клінічний досвідсвідчить, що для відновлення сперматогенезу період лікування повинен становити18 місяців або довше.Спосіб застосуванняПурегон® слід розчинити у розчиннику,який додається, і розчин, який отримують, використати негайно. Одна ампулаПурегону® містить 1 ліосферу з активністю залежно від дозування. Длязапобігання введенню великого об’єму 3-4 ліосфери Пурегону® можнарозчинити в 1 мл розчинника. Якщо необхідно використати 1-2 ліосфери, об’ємрозчинника можна зменшити до 0,5 мл. Після розчинення кожної ліосфери потрібноперевірити візуально, чи повністю розчинився матеріал. Отриманий розчин неможна використовувати, якщо він містить нерозчинені часточки.Для запобігання хворобливим відчуттям при виконанніін’єкції і для зведення до мінімуму витікання з місця ін’єкції розчин Пурегону®слід негайно вводити внутрішньом’язово або підшкірно. Необхідно чергуватиділянки підшкірного введення, щоб запобігти розвитку жировоїї атрофії.Невикористаний розчин слід знищити.Підшкірне введення Пурегону® може бутивиконано пацієнткою або партнером при наданні відповідних інструкцій лікарем.Самостійне введення Пурегону® можуть виконувати під контролемспеціаліста лише відповідно підготовлені пацієнтки.Інструкція для приготування,застосування та знищення.Пурегон® слід розчинити у розчиннику,який додається, обережними круговими рухами. Уникати енергійного струшуванняампули. Отриманий розчин не можна використовувати, якщо він містить нерозчиненічасточки.При розчиненні більш ніж 1 ліосфери потрібноперевірити візуально, чи повністю розчинився матеріал перед перенесеннямрозчину в наступну ампулу.Оскільки не можна гарантувати стерильність вмістуампули після її відкриття, розчин, який отримують, слід використати негайно. Невикористанийрозчин слід знищити.Інструкція для приготування1-й етап – приготування Пурегону®(а, b) Пурегон® надходить у двох склянихампулах, вміст яких необхідно змішати. По-перше, відокремити верхівку ампули зрозчинником.(с) Через голку набрати розчин у шприц.(d) Відкрити другу ампулу з ліосферою (орієнтуючисьна чорну відмітку так, як показано на рисунках а та b і додати сольовий розчинз шприца. НЕ СТРУШУВАТИ, обережно повертати ампулу, доки повністю нерозчиниться вміст. Звичайно Пурегон® розчинюється негайно. Якщонеясно, чи є в розчині часточки, розчин не можна використовувати.За необхідності розчинити більше, ніж одну ліосферу,повторити дії, описані від с до d до отримання необхідної кількості розчиненихліосфер. Будь ласка, впевніться, що всі етапи приготування розчину виконувалисьу стерильних умовах (наприклад, не можна класти шприц з голкою без захисногоковпачка).(е) Набрати розчин Пурегону®в порожній шприц.(f) Замінити використану голкустерильною голкою для ін’єкцій.(g) Наприкінці шприц з голкоютримати направленим вгору та повільно натискувати на поршень, випускаючипухірці повітря; продовжувати просувати поршень, доки не вийде все повітря і вшприці залишиться тільки розчин Пурегону®.2-й етап – місце ін’єкції(h) Найкращим місцем для виконанняпідшкірної ін’єкції є ділянка живота навколо пупка, часто з надлишком шкіри тапрошарком жирової тканини. Зібрати шкіру в складку між великим і вказівнимпальцями. Місце ін’єкції можна змінювати кожного разу. Можна змінити ділянкувведення. Ваш лікар або медсестра порадять, як найкраще вибрати місце ін’єкції.3-й етап – підготовкаділянкиНавіть незначне подразнення ділянкишкіри, вибраної для ін’єкції, стимулює нервові закінчення та знижує неприємні відчуттяпри введенні голки. Необхідно вимити руки та обробити місце ін’єкціїдезінфектантом (наприклад, 0,5% хлоргексидином) для видалення бактерій.Обробити ділянку приблизно у 5 см, дати висохнути дезінфектанту передпроведенням процедури.4 –й етап – введення голки(і) Защипнути шкіру в ділянцівведення. Другою рукоюввести голку під кутом 90° до поверхні шкіри.5-й етап – перевіркаправильного місцезнаходження голкиЯкщо положення для введення голкивибране правильно, поршень важко піддається руху назад. Втягування крові ушприц означає, що голка пошкодила стінку вени або артерії. Якщо так трапилось,витягніть шприц, продезінфікуйте та затисніть місце ін’єкції тампоном;кровотеча припиниться за 1-2 хвилини. Не можна використовувати цей розчин щераз. Наступного разу розпочинати з етапу 1, використовуючи нову голку та новуампулу з Пурегоном® і розчинником.6-й етап – введення розчину

Повільно та рівномірно натиснути напоршень, таким чином розчин буде введено правильно, без пошкодження тканиншкіри.7-й етап – видалення шприцаШвидко витягніть шприц,продезінфікуйте та затисніть місце ін’єкції тампоном. Легкий масаж місцявведення – при підтримуванні тиску – допоможе рівномірно розподілитися розчинуПурегону® та запобігти неприємним відчуттям.

Побічна дія.Внутрішньом’язове або підшкірневведення Пурегону® може спричинити локальні реакції, такі як синець,біль, почервоніння, набряк і свербіж, більшість з яких слабко виражені таминущі. Дуже рідко спостерігались такі генералізовані реакції, як почервонінняшкіри та висип.Лікування жінокУ 3% жінок, які отримували Пурегон®,спостерігалися симптоми, характерні для синдрому гіперстимуляції яєчників: більу животі, нудота, діарея і слабке/помірне збільшення яєчників і кіст яєчників.Відмічалася деяка підвищенаймовірність розвитку багатоплідної і позаматкової вагітності.Лікування іншими гонадотропінами урідких випадках призводило до виникнення тромбоемболії. Це може також виникнутипри застосуванні Пурегону®/лХГ.Лікування чоловіківІноді під час лікування Пурегоном®/лХГможе виникати гінекомастія та/або акне. Ці стани відносять до побічних ефектівлікування лХГ.

Протипоказання.·Пухлинияєчників, молочної залози, матки, яєчок, гіпофіза або гіпоталамуса.·Вагітність іперіод годування груддю.·Вагінальнікровотечі невстановленої етіології.·Гіперчутливістьдо будь-якого з компонентів Пурегону®.·Первиннанедостатність яєчників.·Кісти яєчниківабо збільшення яєчників, не пов’язане із синдромом полікістозних яєчників(СПКЯ).·Порушенняанатомії статевих органів, несумісне з вагітністю.·Фіброма матки,несумісна з вагітністю.·Первиннанедостатність яєчок.

Передозування. Дані про гостру токсичністьПурегону® відсутні. Але занадто висока доза ФСГ можепризвестидо гіперстимуляції яєчників. У цьому разі необхідно негайно припинити введенняПурегону® і провести при необхідності симптоматичне лікування.

Особливості застосування.·Перед початкомлікування слід виключити наявність ендокринних захворювань, які не належать достатевих залоз (наприклад, захворювань щитовидної залози, надниркових залоз абогіпофіза).·Після індукціїовуляції за допомогою гонадотропних препаратів підвищений ризик розвиткубагатоплідної вагітності. Відповідно підібрана доза ФСГ повинна попереджуватимножинний розвиток фолікулів. Багатоплідна вагітність, особливо на пізніхстроках, підвищує ризик ускладнень у пологовому та перинатальному періодах.Тому необхідно попереджувати батьків про потенційний ризик багатоплідноївагітності/пологів перед початком лікування.·Першу ін’єкціюПурегону® слід проводити тільки під наглядом лікаря.·Оскільки ужінок, яким проводять штучне запліднення, часто виявляються аномалії матковихтруб, у них підвищений ризик розвитку позаматкової вагітності. Тому дужеважливе раннє УЗД підтвердження внутрішньоматкового розташування плода.·У жінок, якимпроводять штучне запліднення, ризик розвитку переривання вагітності вищий, ніжпри природному зачатті.·Частотавиникнення вроджених аномалій розвитку після проведення програм допоміжнихрепродуктивних технологій (ВРТ) дещо вища, ніж при спонтанному зачатті, щопояснюється різницею у характеристиках батьків (вік матері, характеристикисперми), а також невеликим підвищенням ризику багатоплідної вагітності припроведенні ВРТ. Проте немає даних, що застосування гонадотропінів під часпроведення ВРТ пов’язано з підвищенням ризику вроджених вад розвитку.·Синдромгіперстимуляції яєчників До початку лікування і регулярно у процесі лікування слідпроводити УЗД розвитку фолікулів і визначати рівень естрадіолу в плазмі крові.Окрім можливості розвитку великої кількості фолікулів може спостерігатися дужешвидкий зріст концентрації естрадіолу (тобто більше, ніж у 2 рази за добупротягом 2-3 наступних днів), яка може досягнути найвищих значень. Діагнозгіперстимуляції яєчників може бути підтверджений УЗД. Якщо виникли ці симптоми(не у випадку контрольованої гіперстимуляції яєчників при проведенні штучногозапліднення), необхідно негайно припинити введення Пурегону®. Уцьому разі слід вжити заходів щодо попередження розвитку вагітності івідмовитися від введення лХГ, оскільки він може спричинити крім множинноїовуляції і синдром гіперстимуляції яєчників (СГЯ). Клінічними симптомамиостаннього є біль у животі, нудота, діарея і слабке/помірне збільшення яєчниківі кіст яєчників. Дуже рідко спостерігається виражений синдром гіперстимуляціїяєчників, який може загрожувати життю. Він характеризується наявністю великихкіст яєчника (схильних до розриву), асцитом, часто гідротораксом і збільшенняммаси тіла. У дуже рідких випадках венозна або артеріальна тромбоемболія можевиникнути на фоні розвитку СГЯ.·У жінок іззагальними факторами ризику розвитку тромбозу, такими як особистий або сімейнийанамнез, ожиріння високого ступеня (індекс маси тіла >30 кг/м2), або зтромбофілією може бути підвищений ризик розвитку венозної або артеріальноїтромбоемболії при лікуванні гонадотропінами, навіть без розвитку синдромугіперстимуляції яєчників. У таких випадках слід зважити переваги штучногозапліднення з ризиком. Звичайно необхідно пам’ятати, що вагітність як така несепідвищений ризик тромбозу.·Пурегон®може містити залишкову кількість стрептоміцину та/або неоміцину, яківикористовуються в процесі виробництва препарату та в подальшому видаляються.Залишковий вміст цих антибіотиків може спричинювати реакції гіперчутливості усхильних до цього осіб.·Підвищенийрівень ендогенного ФСГ свідчить про первинну недостатність яєчків. Такіпацієнти нечутливі до лікування Перегоном®/лХГ.·У чоловіківдля оцінки реакції на терапію рекомендовано проводити аналіз сперми через 4-6місяців від початку лікування.Використання препарату в періоди вагітностіі лактаціїПурегон® не можна застосовувати під часвагітності та лактації.У разі необережного застосування препарату під часвагітності недостатньо клінічних даних для виключення тератогенного впливурекомбінантного ФСГ.Вплив на здатність керувати автомобілем ііншими механізмамиВпливу Пурегону® на керування автомобілемі іншими механізмами не спостерігалося.

Взаємодія з іншимилікарськими засобами. Одночасне застосування Пурегону® ікломіфен-цитрату може посилити реакцію яєчників.Після проведення десенситизаціїгіпофіза за допомогою аналогів гонадотропіну релізинг-гормону, для досягненнядостатньої реакції яєчників може знадобитися більш висока доза Пурегону®.

Умови та термін зберігання.Зберігатиконтейнер з ампулами в недоступному для дітей, захищеному від світла місці, притемпературі 2-30°С. Не заморожувати. Термінпридатності – 2 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z