Загружается, подождите...

Протфенолозід (Protfenolozidum)

рідина темно-зеленого кольору зі своєрідним запахом;

Склад. Активні речовини

: 1 мл препарату, отриманого з диких злаківDeschampsia caespitosa L. та Calamagrostis epigeios L, містить не менше 0,32 мгфлавоноїдів у перерахуванні на рутин; не менше 0,3 мг суми карбонових кислот уперерахуванні на кислоту яблучну;допоміжні речовини

: спирт етиловий 96%.Форма випуску. Краплі.

Фармакотерапевтична група. Цитокіни та імуномодулятори. Код АТС L03А Х15.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Доклінічними дослідженнями in vitro встановлено, що препарат стимулює індукціюά та γ-інтерферонів лейкоцитами людини дозозалежно. В дослідах натваринах (in vivo) встановлено, що протфенолозід спричиняє синтез інтерфероніву високих титрах у селезінці, легенях, печінці через три години після йогозастосування. Інтерфероногенна активність сироватки крові зростає впродовж 24годин, досягаючи максимуму.Доклінічними та клінічними дослідженнями доведено, що препарат маєпряму противірусну дію в широкому спектрі.Однією із специфічних властивостей екофармакологічних препаратів є їхздатність зменшувати дію токсичних речовин на організм. В умовах хронічногодосліду доведена детоксикаційна дія препарату при довгостроковому введеннітоксикантів п’яти різних хімічних груп. Протфенолозід покращує показники крові,детоксикаційну функцію печінки, нирок, сприяє адаптації організму донесприятливих чинників.Дослідженнями на клітинному рівні встановленно, що протфенолозідгальмує генерацію супероксидрадикалу-аніону практично до нуля за 24 години,тобто підтримує антиоксидантний статус клітин. Крім того, препарат майже у два рази гальмує інтенсивністьвільнорадикальних процесів, індукованих пероксидом водню, тобто підвищуєстійкість клітин до вільнорадикального стресу. Разом з тим препарат проявляєпроапоптогенний ефект на моделях апоптозу, індукованого цитотоксичнимипрепаратами з групи інгібіторів ДНК-топоізомераз.Протфенолозід у дослідах in vitro та in vivo індукує в плазмі кровісинтез речовин з тирозин -подібною активністю. Індукція при одноразовомузастосуванні підтримується 48 годин.Гальмівна дія протфенолозіду на бластомний процес обумовлена посиленнямендокринноїфункції тимусу, нормалізацією кількісного складу Т-лімфоцитів упериферичній крові та посиленням цитотоксичної активності природних кілерів.Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Протфенолозід застосовують:для профілактики післяопераційних вірусних ускладнень;для нормалізації імунного стану хворих у післяопераційному періоді;лікування вторинних імунодефіцитних станів спричинених хіміо- та променевоютерапією, а також пухлинною хворобою;як засіб для корекції стану імунної системи з метою первинноїпрофілактики пухлинної хвороби, особливо у випадках передракових захворювань.

Спосіб застосування та дози. Препарат протфенолозід при внутрішньомузастосуванні дозується за допомогою крапельниці та приймається разом зневеликою кількістю цукру або хліба (при цукровому діабеті).Дорослі застосовують препарат по 8 крапель два рази на день протягомодного місяця.В педіатричній практиці застосовують препарат за схемою: Діти з народження до року по 1 краплі на день протягом 14 днів. Діти віком від 1 до 2 років по 1 краплі 2 рази на день протягом 14 днів. Діти віком від 2 до 4 років 1-й тиждень - по1 краплі 2 рази на день; з 2-го тижня - по 2 краплі 2 рази на день протягом 14 днів. Діти віком від 4 до 6 років 1-й тиждень - по 2 краплі 2 рази на день; з 2-го тижня - по 3 краплі 2 рази на день протягом 14 днів. Діти віком від 6 до 9 років 1-й тиждень - по 3 краплі 2 рази на день; з 2-го тижня - по 6 крапель 2 рази на день протягом одного місяця. Діти віком від 9 до 12 років 1-й тиждень - по 4 краплі 2 рази на день; з 2-го тижня - по 7 крапель 2 рази на день протягом одного місяця. Діти віком старші 12 років 1-й тиждень - по 5 крапель 2 рази на день; з 2-го тижня - по 8 крапель 2 рази на день протягом одного місяця. У зв’язку з наявністю у препараті не менше ніж 85% спирту етиловогодітям до 6 років слід розводити дозовану кількість протфенолозіду з цукром в 50мл кип’яченої води.Для лікування шкіри та слизових оболонок слід наносити розчин препаратуна уражену ділянку до 3 - 5 разів на день або робити аплікації. Для приготування розчинунеобхідно 1,5 мл(36 - 38 крапель) розвести в 10 мл фізіологічного розчину. Курслікування 14 днів.В онкогінекології застосовують вагінальні тампони з розчином протфенолозіду.Для приготування розчину необхідно 3,0 мл (72 - 75 крапель) препарату розвестив 20 мл фізіологічного розчину та проводити процедури 2 рази на день. Привиникненні відчуття подразнення у піхві необхідно збільшити вдвічі кількістьрозчинника. Курс лікування 14 днів.При необхідності після перерви протягом 14 днів курс лікуванняповторюють.

Побічна дія. Застосування препарату не спричиняє побічної дії.Іноді спостерігались шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея),транзиторне підвищення температури до 38°С на 3 - 10 добу терапії препаратом. Наявність даних симптомівпотребує корекції дози та режиму застосування препарату.Алергічні реакції розвиваються рідко, головним чином, у вигляді еритематознихвисипань. Ці явища зникали після зменшення дози препарату.

Протипоказання. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки в стадіїзагострення. Протфенолозід не слід застосовувати при гіперчутливості докомпонентів препарату та при аутоімунних захворюваннях.

Передозування. Випадки передозування не описані, але можливіпрояви усіх відомих побічних ефектів, особливо з боку шлунково-кишковоготракту. Лікування симптоматичне.

Особливості застосування. При проведенні доклінічних досліджень тератогенного,мутагенного, канцерогенного впливів не виявлено. Клінічний досвід використанняпрепарату протфенолозіду у II та III триместрах вагітності та в періодгодування груддю небажаної побічної дії не виявив. Проте необхіднодотримуватися загальних правил призначення лікарських засобів вагітним,оцінюючи співвідношення доцільність/ризик.Прилікуванні вірусного гепатиту у 10–15% хворих з вираженим цитолітичним синдромомспостерігається підвищення активності амінотрансфераз (рідше рівня білірубінупрямого та непрямого), який істотно не впливає на перебіг відновних процесів упечінці та не потребує відміни препарату.Негативного впливу на виконання потенційно небезпечних видівдіяльності, які потребують особливої уваги та швидкої реакції, не виявлено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Можливі та доцільні комбінаціїпротфенолозіду з антибіотиками та протипухлинними препаратами. Негативні проявивнаслідок взаємодії з іншими лікарськими препаратами не відомі.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному від світла інедоступному для дітей місці при кімнатній температурі (15 - 25°С). Допустимим є утворення гелеподібної структури, яка руйнується приструшуванні і нагріванні до 30°С. Термін придатності 3 роки.Після закінчення терміну придатності використання препарату недозволяється!
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z