Загружается, подождите...

Пропофол абботт (Propofol abbott)


міжнародна та хімічна назви: пропофол; 2,6 –діізопропілфенол;

основні фізико-хімічні властивості: стерильна, апірогена біла емульсія. ВеличинарН емульсії - від 6.0 до 8.5;

склад: пропофол 10 мг/мл;допоміжні речовини: соєва олія, гліцерин, очищений яєчний фосфатид;гідроксид натрію (для встановлення рН 8-8.5) та вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Емульсія для внутрішньовенних ін’єкційабо інфузій.

Фармакотерапевтична група. Засіб для неінгаляційногонаркозу. Код АТС N01AX10

Фармакологічні властивості. При внутрішньовенному введенністан наркозу настає на протязі 30 секунд, без ознак збудження. Фармакологічна дія обумовлена неспецифічнимвпливом на ліпіди мембран нейронів ЦНС, внаслідок чого порушується робота іонихканалів, в тому числі натрієвих, посилюються ГАМК-ергічні процеси у мозку.

Фармакокінетика. Пропофол є високо ліпофільною речовиною, якана 97-98% зв’язується з білками. Після введенняпропофол розподіляється по тканинах організму, підлягає біотрансформаціїпереважно в печінці з утворенням неактивних кон’югатів. Після швидкоговнутрішньовенного введення великої дози рівні препарату у плазмі спочаткушвидко зменшуються у зв’язку з його швидким розподілом у тканинах (періоднапіврозпаду складає від 2 до 4 хвилин) та швидким виведенням (період напіввиведенняскладає від 30 до 60 хвилин). Поступове збільшення інфузійних доз до досягненняклінічної реакції при штучному вентилюванні легенів (ШВЛ) відповідають рівням вплазмі, які складають приблизно 1 мкг/мл. Зменшення рівня препарату в плазміприблизно на 50 % (0.5 мкг/мл) головним чином відповідає пробудженню пацієнта.Пропофолекстенсивно розподіляється та швидко виводиться з організму (загальний кліренсскладає від 1.5 до 2 літрів за хвилину). Кліренс здійснюється головним чиномчерез печінку внаслідок чого утворюються неактивні глюкуронідні кон’югатипропофолу та відповідний йому хінол, які виділяються з сечею.У діапазоні рекомендованої швидкості інфузії фармакокінетичні параметрипропофолу мають лінійну характеристику. При використанні нормальної підтримкианестезії не спостерігалось ніякого накопичення пропофолу в тканинах.Пацієнти похилого віку. Зі збільшенням віку доза Пропофол Абботту, якапотрібна для досягнення визначеної кінцевої точки анестезії (доза-вимога),зменшується. Більш високі рівні препарату в плазмі відображають залежне відвіку зниження об’єму розподілу та зниження кліренсу внутрішніх органів. Такимчином, для індукції та підтримки седативної дії/ анестезії у літніх пацієнтіврекомендується вводити більш низькі дози (дивіться розділ Дози).Діти. Величина періодунапіввиведення препарату складає від 250 до 400 хвилин, величини об’єміврозподілу в стабільному стані – від 7 до 10 л/кг, а величина кліренсу –приблизно 35 мл/кг/хв. Між педіатричними та дорослими пацієнтами спостерігаласярізниця в продовженні фази виведення та об’єму розподілу, котрі відносяться добільш тривалого введення Пропофол Абботт дорослим. Величина кліренсу на 50 %більше у дітей, ніж у дорослих.Порушення функцій органів. Фармакокінетичні параметри пропофолу не відрізняються у людей з хронічнимцирозом печінки або хронічним пошкодженням функції нирок та у дорослихсуб’єктів з нормальними функціями печінки та нирок.

Показання для застосування. Пропофол Абботт застосовують длявступного наркозу та/або для підтримки наркозу при проведенні хірургічнихвтручань в стаціонарних та амбулаторних умовах для дорослих та дітей вікомбільше 3 років. Для забезпечення седативної дії у дорослих пацієнтівпри штучному вентилюванні легень під інтенсивним медичним наглядом.

Спосіб застосування тадози.Звичайно на протязі введення Пропофол Абботт необхідно застосовуватидодаткові аналгезуючі препарати. Для забезпечення задовільної анестезії принезначних хірургічних процедурах (наприклад: на поверхні тіла) оксид азоту (концентраціявід 60 % до 70 %) можна комбінувати з різними швидкостями інфузії розчинуПропофол Абботт. При більш складних хірургічних процедурах (наприклад:внутрішньочерепних) або у тих випадках, коли процедура не забезпечена додатковооксидом азоту, для забезпечення достатнього рівня анестезії, швидкості введеннярозчину Пропофол Абботт та/ або опіоідів повинні бути збільшенні. Дорослі пацієнти.Індукція анестезії. Для індукції анестезії за відсутністю премедикаціїабо у випадку, коли має місце оральна премедикація бензодіазепінами абовнутрим’язовими опіоідами, в середньому, потребується введення від 2.0 до 2.5мг/кг (від 0.20 до 0.25 мл/кг) розчину Пропофол Абботт. Для індукції анестезіїрозчин Пропофол Абботт необхідно титрувати (приблизно 40 мг кожні 10 секунд)залежно від реакції пацієнта до появи клінічних ознак початку анестезії. Підтримкаанестезії. Удорослих анестезія може підтримуватися при введенні розчина Пропофол Абботт задопомогою повільної інфузії або болюсного введення. Клінічна реакція пацієнтабуде визначати швидкість інфузії або кількість та частоту ін’єкцій іззбільшенням дози.Тривала ін фузія. Доза Пропофол Абботт, яка потрібна для підтримкианестезії, при тривалих інфузіях у дорослих складає від 4 до 12 мг/кг/годину.На протязі цього початкового періоду після введення індукційної дози головнимчином потребуються більш високі швидкості інфузії перші 10-15 хвилин. Швидкостіінфузії повинні бути послідовно зниженні на 30-50 % на протязі першої півгодинипідтримання анестезії.Болюсне введення. Якщо анестезія підтримується шляхом багаторазовихболюсних ін’єкцій то залежно від клінічної необхідності дози можуть становитивід 25 мг (2.5 мл) до 50 мг (5.0 мл). Одержання седативної дії при ШВЛ(штучному вентилюванні легень.)Для дорослих пацієнтів при штучному вентилюванні легень одержанняседативної дії повинно починатися повільно за допомогою тривалої інфузії.Початок седативної дії повинен наступати при дозі 0.3 мг/кг/год. (5мкг/кг/хвил). Швидкість інфузії повинна збільшуватись з кроком від 0.3 до 0.6мг/кг/год (5-10 мкг/кг/хвил) до досягнення бажаного рівня седативної дії. Дляодержання максимальної дії препарату між змінами швидкості повинендодержуватися мінімальний період у 5 хвилин. Більшість дорослих пацієнтівпотребують доз від 0.3 до 4.0 мг/кг/год. Слід запобігти різкого закінченнявведення розчина Пропофол Абботт перед поступовим закінченням терапії або длящоденної оцінки рівня седативної дії.

Похилі, ослабленні пацієнти. Індукція анестезії. В результаті зниження величини кліренсу та більшвисокого рівня препарату в крові більшість похилих пацієнтів потребує приблизновід 1.0 до 1.5 мг/кг (приблизно 20 мг кожні 10 секунд) розчину Пропофол Абботтдля індукції анестезії у відповідності з їх станом та реакціями на препарат.Підтримкаанестезії. Упорівнянні із здоровими дорослими потребується більш низькі швидкостіінфузійного введення препарату для підтримки анестезії.Застосування принейрохірургічному втручанні.Для запобігання значної гіпотонії тазниження церебрального перфузіоного тиску, швидке введення великих доз розчинуПропофол Абботт слід замінити інфузією або повільним введенням болюсних дозприблизно по 20 мг кожні 10 секунд. При індукції анестезії більш повільнезбільшення дози до появи клінічних реакцій, головним чином буде призводити дозниження дози (від 1.0 до 2.0 мг/кг).Педіатрична популяція.Пропофол Абботт не можна вводити дітямвіком молодше 3 років.Індукція анестезії.Пропофол Абботт повинен вводитися повільно до того,як з’являться клінічні ознаки анестезії. Величину дози слід коректувати ізурахуванням віку/маси. Дітям віком більше 8 років звичайно потребуєтьсяприблизно 2.5 мг/кг препарату. Діти молодшого віку можуть потребувати великихдоз. Підтримка анестезії. Анестезія може підтримуватися за допомогою тривалоїінфузії повторювальних болюсних доз. Потрібна швидкість інфузії сильновідрізняється між пацієнтами. Звичайно, введення доз від 9 до 15 мг/кг/годнадає задовільний результат.Седативна дія.Пропофол Абботт не можна вводити для одержання седативноїдії дітям молодше 16 років.Пропофол Абботт необхідно готувати для одноразового використаннятільки для одного пацієнта. Перед використанням препарат слід добрезбовтати.Препарат можна вводити без розведенняіз скляних контейнерів або розведеним у 5 % розчині глюкози для інфузій в ПВХупаковках або скляних флаконах. Максимальне розведення не повинно перевищувати1 у 5 (2 мг Пропофол Абботт на 1 мл).Пропофол Абботт не можна вводити через мікробіологічний фільтр, так якце може обмежувати струм Пропофол Абботт та/або викликати розклад емульсії.Розведення необхідно проводити устерильних умовах безпосередньо перед введенням, розчин повинно використовуватина протязі 6 годин після приготування. При приготуванні розчину Пропофол Абботт,5 % розчин глюкози необхідно вилучати з інфузійнного контейнера та замінитиеквівалентною кількістю розчина пропофолу.Розбавлений Пропофол Абботт можна застосовувати з різними методамиконтролю інфузії, але використання одного інфузійнного апарату не запобігаєризику випадкової не контролюємої інфузії Пропофол Абботт. В інфузійну системунеобхідно включити бюретку, лічильник крапель або насос з вимірюванням об’єму.При знаходженні максимальної кількості розчину Пропофол Абботт у бюретціпотрібно враховувати ризик безконтрольної інфузії. При інфузійному введеннірозчину Пропофол Абботт пацієнтам, при дослідженні ядерно-магнитним резонансом,можна застосовувати контрольні вимірювальні прилади, якщо використаннямеханічних насосів неможливо.Для зменшеннявідчуття болю в місці ін’єкції безпосередньо перед початком анестезії ПропофолАбботт можна змішати з 0.5 % або 1 % лідокаіном, який не містить консервантів(20 частин Пропофол Абботт до однієї частини лідокаіну). Не слід змішуватиПропофол Абботт з іншими терапевтичними препаратами перед введенням.Будь-які препарати або рідини, що додаються до Пропофол Абботт під часінфузії, повинні вводитись близько до місця канюлі. Через з’єднання у формі Y-перешийка у місці ін’єкції Пропофол Абботтнеобхідно вводити із сумісними рідинами для внутрішньовенного введення.Розчин ПропофолАбботт сумісний при введенні разом з наступними рідинами, призначеними длявнутрішньовенного введення: 5 % розчин глюкози, лактований розчин Рінгера дляін’єкцій, лактований розчин Рінгера для ін’єкцій та 5 % розчин глюкози дляін’єкцій, 5 % розчин глюкози та 0.45 % розчин хлориду натрію для ін’єкцій, 5 %розчин глюкози та 0.2 % розчин хлориду натрію для ін’єкцій, 0.9 % розчинхлориду натрію для ін’єкцій.До введення, не зважаючи на строк зберігання, препарати дляпарентерального введення необхідно візуально вивчити на предмет знаходженнямікрочастин та знебарвлення.Не вживайте препарат, якщо існує імовірність розділу фаз емульсії.Пропофол Абботт не має антимікробних консервантів та підтримує рістмікроорганізмів. Аспірація, остаточне змішування та введення Пропофол Абботтповинно проводитися у стерильних умовах відразу після розкриття ампули аборозбивання пломби на флаконі. Стерильність необхідно підтримувати як дляПропофол Абботт, так і для інфузійного обладнання на протязі всього періодуінфузії.

Побічна дія. Загальні відомостіПід час застосування анестезії може знизитися тиск крові та тимчасовозупинитися серце, це залежить від дозування, премедикації або інших причин.Іноді через тяжку гіпотонію необхідно робити внутрішньовенне заміщення рідини зодночасним зменшенням швидкості інфузії Пропофол Абботт.Рідше зустрічається брадикардія, тахикардія та екстрасистоли.Рідко з’являються такі побічні явища, як гикавка, кашель, порушеннясерцевого ритму, гіпервентиляція, остуда, відчуття холоду з ейфорією під часвведення, підтримання анестезії та у період пробудження. Рідко сповіщалось прорухи, подібні до епілептичних, передусім судоми та опистотонус, іноді лишечерез кілька годин або днів після введення препарату. Спостерігався набряклегенів. В період пробудження у деяких пацієнтів може з’явитись нудота,блювання та головний біль. В разі більш тривалого застосування Пропофол Абботту рідких випадках можна спостерігати зміну кольору урини. Клінічні ознакианафілактичної реакції, включаючи набряк Квінке, спазм бронхів, еритему тагіпотонію, спостерігались дуже рідко. Спостерігалася післяопераційнатемпература. Як і при користуванні іншими анестетиками, в період пробудження удеяких пацієнтів може мати місце сексуальне розслаблення.В окремих випадках у пацієнтів, хворих на епілепсію, Пропофол Абботтможе викликати судоми.Мав місце тимчасовий взаємозв’язок міжміоклонусом під час операції, що іноді виявлявся у вигляді конвульсій та опистотонусу,та введенням розчину Пропофол Абботт.Після введення розчину Пропофол Абботт іноді спостерігалися клінічніознаки анафілаксії.При застосуванні Пропофол Абботт місцевий біль можна також мінімізуватишляхом одночасної ін’єкції 1 % розчину лідокаїну. Тромбоз та флебітспостерігалися рідко. Після внутрішньовенної введення пропофолу в окремихвипадках спостерігалися сильні реакції з боку тканин. Внутрішньоартеріальнаін’єкція у тварин не викликала жодної реакції тканин. Інші небажані події, що спостерігалися на протязі індукції та підтримкианестезії перераховані нижче.

Тіло у цілому: астенія, біль у грудній клітці, біль у кінцівках,ригідність/ затерплення шиї, порушення під час пологів, біль у носі.

Серцево-судинна система: аритмія, мерехтіння передсердій та шлуночків,атріо-вентикулярна серцева блокада, бігемінія, кровотеча, блокада ніжок пучкаГіса, зупинка серця, відхилення ЕКГ, набряки, гіпертонія, інфаркт міокарду,ішемія міокарду, передчасне звуження передсердій, передчасне звуження шлуночків,зниження області ST, гіпершлуночкова тахікардія, глибока непритомність.

Центральнанервова система: ненормальні сни, збудження, сексуальне збудження,занепокоєння, судороги, тремтіння, войовнича поведінка, збентеження, маячнийстан, депресія, запаморочення, емоційна нестійкість, ейфорія, втома,галюцинації, гіпертонія/дістонія, гіпотонія, істерія, безсоння, невропатія,парестезія, сонливість, тремор, смикання.

Система травлення: спазми,діарея, сухість у роті, збільшення навколоушної залози, збільшене виділенняслини.

Гематологічна/лімфатична система: порушення коагуляції,лейкоцитоз.

Місце ін’єкції: свербіж, почервоніння/обезбарвлення шкіри.

Метаболічнасистема/травлення: гіперкаліемія, гіперліпемія.

М’язо-скелетна система:біль у м’язах.

Дихальна система: печіння у горлі, задишка,гіпервентиляція, гіпоксія, спазми гортані, фарингіт, чхання, тахіпноє,закупорка верхніх дихальних шляхів, важке дихання.

Шкіра та її похідні:кон’юктивальна гіперемія, діафорез, свербіж, висипи, кропивниця.

Органипочуттів: часткова сліпота, подвійний зір, біль у вухах, біль в очах,тремтіння очей, зміна смакових відчуттів, дзвін у вухах.

Сечостатева система:зменшення виділення сечі, затримка сечі.Інші небажані події, що спостерігалисяпри одержанні седативної дії при ШВЛ, перераховані нижче:

Тіло у цілому: сепсис, послаблення всього тіла.

Серцево-судиннасистема: знижений серцевий викид, порушення функцій правого передсердя,тахікардія шлуночків.

Центральна нервова система: внутричерепнагіпертонія, порушення мислення.

Травна система: непрохідність кишечнику,порушення функції печінки.

Метаболізм: збільшений рівень BUN, збільшенийрівень креатиніну, обезводнення, гіперглікемія, гіперліпемія, метаболічнийацидоз, збільшена осмоляльність.

Дихальна система: зниження функції легенів,дихальний ацидоз на протязі закінчення лікування.

Сечополова система:порушення функції нирок.Протипоказання.Введення Пропофол Абботт протипоказанопацієнтам з відомою надчутливістю до розчину Пропофол Абботт або до йогокомпонентів, або у випадку, коли протипоказана загальна анестезія або седативнадія.Застосування Пропофол Абботт такожпротипоказане дітям віком до трьох років, при вагітності, для анестезії припологах, а також для використання як седативного засобу для дітей віком до 16років (дивіться розділ Запобіжні Заходи)Взаємодія з іншими лікарськими засобами.Дози Пропофол Абботт, яківикористовуються для індукції анестезії, можуть бути зменшенні у пацієнтів привнутрішньом’язової або внутрішньовенної премедикації, особливо наркотиками(наприклад: морфіном, мепередином, фенталіном і т.д.), і при комбінаціях зопіоідами та седативними засобами (наприклад: бензодіазепінами,хлоральгідратом, дроперідолом і т.д.). При введенні цих препаратів можезбільшитись рівень анестезуючої або седативної дії Пропофол Абботт, а також цеможе привести до більш помітних знижень систолічного, діастолічного ісереднього артеріального тиску та серцевого викиду.При підтримці анестезуючої або седативної дії, швидкість введенняПропофол Абботт повинна регулюватися до досягнення бажаного рівня анестезуючоїабо седативної дії, і може бути знижена в присутності додаткових анальгезуючихзасобів (наприклад: оксиду азоту або опіоідів). Супутнє введення сильнихінгаляційних препаратів (наприклад: ізофлюрана, енфлюрана, севофлюрана тафторотана) на протязі підтримування анестезії розчином Пропофол Абботт невивчалася у повному обсязі. Очікується, що ці інгаляційні препарати можутьзбільшувати рівень анестезуючої або седативної дії і впливу розчина ПропофолАбботт на серцеву та дихальну системи.Інші препарати, які викликають депресію ЦНС (снодійні препарати/седативні засоби, інгаляційні анестезуючи засоби та опіоіди) можуть збільшуватирівень депресії ЦНС, що викликана дією Пропофол Абботт. Попереднє лікуванняморфіном (0.15 мг/ кг) з 67 % оксидом азоту в кисні знижує необхідну швидкістьінфузії розчина Пропофол Абботт для підтримування анестезії та йоготерапевтичну концентрацію в крові у зрівнянні з ненаркотичною премедикацією(лоразепамом).Пропофол Абботт не викликає клінічно вагомих змін початку,інтенсивності або продовження дії нейром’язових блокуючих препаратів, якізвичайно використовуються (наприклад: сакцинілхоліну та недеполяризованихм‘язових релаксантів).Пропофол Абботт сумісний із спінальною та епідуральною анестезіями, іззвичайними засобами премедикації, нейром’язовими блокуючими препаратами,інгаляційними та анальгезуючими засобами.Після введення суксаметону та неостігміну може мати місце брадикардіята зупинка серця.Введення жирових емульсій, таких як Пропофол Абботт, пацієнтам, якіотримують циклоспаріни, іноді викликало лейкоенцефалопатію.

Передозування.У випадку передозування введення Пропофол Абботт повинно бути негайноприпинено. Передозування може викликати пригнічення серцевої та дихальної систем.Пригнічення дихальних шляхів повинно лікуватися за допомогою штучноговентилювання легенів киснем. Пригнічення серцево-судинної системи можепотребувати зміни положення пацієнта за допомогою підведення у гору його ніг,збільшення швидкості струму внутрішньовенних рідин та введення вазопресорнихпрепаратів та/ або антіхолінергічних засобів.Особливості застосування.На протязі застосування завжди повинніпідтримуватися стерильні умови. Розчин Пропофол Абботт призначений дляодноразового парентерального введення, не утримує антимікробних консервантів.Таким чином, він здатен підтримувати швидкий ріст мікроорганізмів. Необхіднознищувати невикористані залишки на протязі зазначеного часу. У випадках, колине підтримувалися стерильні умови, це призвело до пропасниці, інфекції/сепсісу,іншим погрожувальним життю хворобам та/або смертельного наслідку. Не можнавикористовувати препарат, коли є підозри в його забрудненні. При здійсненні загальної анестезії таседативної дії при штучному вентилюванні легень у відділені інтенсивної терапіїрозчин Пропофол Абботт повинен вводитися тільки персоналом, що навчивсяпроведенню загальної анестезії, поводженню з хворими у критичному стані,заходам реанімації серцево-судинної системи та дихальних шляхів та який незайнятий у проведенні хірургічної процедури. За пацієнтами потрібен постійнийдогляд.Для того, щоб звести до мінімумунебажане пригнічення функцій серцевої та дихальної систем, у тому числігіпотонію, апноє, блокаду дихальних шляхів та/ або ненасиченість киснем неможна проводити болюсне (разове або повторне) введення препарату літнім таослабленим пацієнтам на протязі загальної анестезії.На протязі індукції часто відбувається апноє, що може продовжуватисябільш 60 секунд; при цьому може буде потрібна підтримка дихання. При введенні розчину Пропофол Абботт пацієнтам епілептикам існує рисквиникнення приступів на протязі фази пробудження.Пропофол Абботт не притаманна ваголітична активність. Було повідомленопро пов’язані з введенням препарату випадки брахікардії від середнього досильного рівня стану (асистолія). У випадках, коли спостерігається високийвагусний тонус або коли Пропофол Абботт приймається разом з іншими речовинами,що можуть викликати брадикардію, слід ураховувати необхідність попередньоголікування антихолінергічним препаратом перед індукцією або на протязі підтримкианестезії. Пацієнти повинні бути перевірені на наявність ознак гіпотонії та/або брадикардії.Розчин Пропофол Абботт не рекомендується застосовувати при ЕКТ(електроконвульсивній терапії).ВикористанняПропофол Абботт для одержання седативної дії у відділенні інтенсивної терапії Введення ПропофолАбботт повинно починатися у вигляді тривалої інфузії, зміни швидкості введенняповинні проводитися повільно (>5 хвилин між коректировками), для того щобзвести до мінімуму гіпотонію та запобігти гострого передозування. Як і привведенні інших седативних препаратів, існує велика різниця між пацієнтами увимогах до дозування розчину Пропофол Абботт, ці вимоги можуть змінюватися зчасом.Пацієнтів необхідно перевіряти на присутність перших ознак значноїгіпотонії та/ або пригнічення функцій серцево-судинної системи, що можутьвиявитися серйозними. При цих ознаках внутрішньовенне введення розчину ПропофолАбботт та/ або судиннозвужуючу терапію слід припинити. Різке припинення інфузії Пропофол Абботт може стати причиною швидкогопробудження пацієнта, при цьому будуть проявлятися занепокоєння, тривожність таопір механічному вентилюванню, що робить ії припинення ускладненим. Такимчином, рекомендується, щоб введення розчину Пропофол Абботт подовжувалося, дляпідтримки невеликої седативної дії при процесі припинення механічної вентиляціїлегень на протязі від 10 до 15 хвилин до екстубації. В цей час інфузія можебути припинена.При використанні Пропофол Абботт у формі емульсії оліі у воді напротязі тривалого часу, рівень триглицерідів у сироватці може підвищуватися.Пацієнти, для яких існує ризик гіперліпідемії, повинні перевірятися наприсутність підвищення рівня тригліцеридів у сироватці або каламутпоненнясироватки. Введення Пропофол Абботт необхідно регулювати у випадку коли жирнедостатньо виводиться з організму. Зниження кількості одночасного введенняліпідів потребується для того, щоб компенсувати кількість ліпідів, якінадходять на протязі інфузії у вигляді складових частин розчину ПропофолАбботт: 1.0 мл розчину Пропофол Абботт утримує приблизно 0.1 г жиру.Вплив на здатність управлятитранспортними засобами та керувати механізмами:після застосування Пропофол Абботт пацієнтповинен певний час знаходитись під наглядом лікаря. Пацієнти повинні бутипопереджені, що здатність до таких дій, які потребують розумового напруження,як: управління транспортними засобами, небезпечними апаратами або підписаннядокументів, які мають юридичну силу, може бути порушена на деякий час післязагальної анестезії або седативної дії препарату. Використання алкоголю повиннобути виключено. Вагітність та годування груддю: Пропофол Абботт не можна застосовувати під часвагітності. Застосування Пропофол Абботт протипоказано жінкам під час лактації.Пропофол Абботт виділяється з материнським молоком, а дія оральної абсорбціїневеликої кількості препарату невідома. Пологи: Пропофол Абботтне можна застосовувати під час родової допомоги, тому що він проходить черезплаценту та може викликати неонатальну депресію.

Умови та термін зберігання. 2 роки – готових ліків у цілій ємності;12 годин – готових ліків після того, як відкрито ємність,не розведеними;6 годин – після розведення.Зберігати при кімнатній температурі15 - 30 0С, препарат не можна заморожувати.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z