Загружается, подождите...

Профол (Profol)


міжнародна тахімічна назви: пропофол; 2,6 –діізопропілфенол;

основні фізико-хімічні властивості: емульсія білого кольору,що зовнішньо нагадує молоко;

склад: 1 мл емульсії містить пропофолу 10мг;допоміжні речовини: олія сої,гліцерин, лецетин яєчний, натрію гідроксид, натрію олеат, вода для ін’єкцій. Форма випуску. Емульсіядля інфузій.

Фармакотерапевтична група. Засоби для загальноїанестезії. Код АТС N01АХ10.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Привнутрішньовенному введенні стан наркозу настає протягом 30 сек, без ознакзбудження. Після введення пропофолу розподіляється по тканинах організму,зазнає біотрансформації переважно в печінці з утворенням неактивних кон’югатів.Фармакологічна дія зумовлена неспецифічним впливом на ліпіди мембран нейронівцентральної нервової системи, внаслідок чого порушується робота іонних каналів,у тому числі натрієвих. Посилюються ГАМК-ергічні процеси у мозку. Відновленняфункцій організму після припинення дії пропофолу відбувається швидко. Фармакокінетика

. Пропофол євисоколіпофільною речовиною. Фармакокінетичні параметри препарату описуються задопомогою лінійної моделі, яка складається з 3 фаз. Перша фаза характеризуєтьсяшвидким розподілом препарату (від 2 до 4 хв), друга – швидким виведенням зорганізму (період напіввиведення становить від 30 до 60 хв) і третя – повільнимперерозподілом препарату із слабоперфузованих тканин у кров. Препаратметаболізується в печінці з утворенням неактивних метаболітів, які виводятьсяіз сечею.

Показання для застосування. Для вступноговнутрішньовенного наркозу і для підтримування стану загальної анестезії. Длязабезпечення седативного ефекту при штучній вентиляції легенів, а також припроведенні хірургічних та діагностичних процедур.

Спосіб застосування тадози. Передвикористанням флакон треба легко струснути. Невикористаний розчин повинен бутизнищений.Дорослі.Підтримка загальноїанестезіїНеобхідний рівень анестезіїможе підтримуватися введенням Профолу шляхом безперервної (постійної) інфузії.Потрібна швидкість інфузії може значно відрізнятися у деяких пацієнтів. Якщоанестезія досягається безперервною інфузією, Профол вводять зі швидкістю 6-12мг/кг/год.Для пацієнтів похилоговіку, виснажених пацієнтів чи пацієнтів з гіповолемією доза Профолу повиннабути зменшена до 4 мг/кг/год. На початку анестезії (приблизно протягом перших10-20 хв.) деякі пацієнти можуть потребувати підвищеної швидкості введення(8-10 мг/кг/год). Седація у процесіінтенсивної терапії Введення препаратупроводять шляхом поступової інфузії залежно від необхідного ступеня седації. Швидкістьінфузії 0,3-4 мг/кг/год. зазвичай є достатньою. Безперервне застосуванняПрофолу не повинне перевищувати 7 днів.Седація в процесіхірургічних та діагностичних процедурДозу треба підбиратиіндивідуально. Достатня седація при хірургічних та діагностичних процедурахзазвичай досягається введенням спочатку 0,5-1 мг/кг протягом 1-5 хв тапідтримується поступовою інфузією зі швидкістю 1-4,5 мг/кг/год. Для пацієнтівпохилого віку часто є достатніми менші дози Профолу.Діти.Профол не повинензастосовуватися у дітей до 3 років, оскільки не була підтверджена йогобезпечність.Підтримка загальноїанестезіїАнестезія можепідтримуватись введенням Профолу шляхом безперервної інфузії або повторнимиболюсними ін’єкціями. Дозування має бути індивідуальним, зазвичай швидкістьінфузії 9-15 мг/кг/год., як правило, є достатньою для підтримки задовільноїанестезії. Седація в процесіінтенсивної терапії, хірургічних та діагностичних процедур.Профол не повинен вводитися для седації дітям,оскільки не доведена його ефективність та безпечність.

Метод введення. Профол вводиться лишевнутрішньовенно. Профол можна вводити нерозведеним або розводити успіввідношенні 1:4 5% розчином глюкози. Перед ін’єкцією кожний флакон повиненбути оглянутий на наявність ушкоджень та будь-яких змін. За їх наявностіпрепарат не слід використовувати.Для забезпечення правильноїшвидкості введення, потрібно використовувати відповідне обладнання, що гарантуєнеобхідну швидкість введення. Для цього підходять лічильник крапель, об’ємнийінфузійний насос, а також шприцевий насос. Використання лише звичайних наборівдля інфузій недостатньо, щоб уникнути ненавмисного передозування.

Побічна дія. Місцева: Профол доситьдобре переноситься. У більшості випадків небажаними ефектами є біль у місціін’єкції, яка може бути зменшена введенням препарату в одну з великих венпередпліччя чи в ділянку інтеркубітальної ямки. Тромбози і флебіти виникаютьдосить рідко. Після потрапляння Профолу в паравенозний простір у деякихвипадках може спостерігатися виражена тканинна реакція.Загальна. Можуть спостерігатися -гіпотензія і минуще апное при введенні в анестезію, які особливо виражені упацієнтів, що перебувають у загальному тяжкому стані. Епілептиформні рухи,напади судом та опістотонус виникають рідко та інколи через декілька годин чиднів після введення препарату. Є також повідомлення про набряк легенів. Упроцесі виходу з анестезії у деяких пацієнтів спостерігається головний біль,нудота, рідше - блювання. Період виходу може супроводжуватися коротким періодомпорушення свідомості. У деяких випадках сповіщалось про гіперчутливість,пов’язану з розвитком анафілактичних симптомів, зокрема вираженої гіпотензії,бронхоспазму, набряку, лицьової еритеми. Деякі випадки серцевих порушеньпов’язують з дією введеного пропофолу. Сповіщалось про післяопераційнетремтіння та пропасницю, також як і про підвищену чутливість до холоду таейфорію. При тривалому введенні пропофолу колір сечі може набувати зеленого чичервоно-коричневого кольору. Це спричиняється хіноловими метаболітамипропофолу. Як і інші анестетики, він може бути причиною змін сексуальноїповедінки.

Протипоказання. Алергічні реакції навведення Профолу в анамнезі, період лактації та вагітність. Не застосовуватипід час родової допомоги. Профол не призначають дітям у віці до 3 років, атакож дітям будь-якого віку для забезпечення седативного ефекту при проведенніштучної вентиляції легенів, а також при проведенні хірургічних та діагностичнихпроцедур.

Передозування. Бронхоспазм,еритема,пригнічення серцевої та дихальної систем. При передозуванні введення препаратунегайно припиняють. Пригнічення дихання ліквідують штучною вентиляцією легенів.При пригніченні серцево-судинної системи вводять вазопресорні препарати.

Особливості застосування. Застосування Профолу, якправило, вимагає додаткового призначення аналгетиків. З обережністю Профолпризначають при гіповолемії, епілепсії, порушенні ліпідного обміну, призахворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, печінки і нирок, атакож літнім пацієнтам. Для запобігання брадикардії деякимпацієнтам під час введення Профолу необхідно призначати м-холіноблокатори. Після застосування Профолу пацієнтповинен певний час знаходитись під наглядом лікаря. Пацієнтів слід обов’язковопопередити про те, що здатність керувати транспортними засобами, небезпечнимимеханізмами або підписувати документи, які мають юридичну силу, може бутипорушена на деякий час після загальної анестезії або седативної дії препарату.Вживання алкоголю під час лікування препаратом не допускається.При використанні Профолу протягомтривалого часу рівень тригліцеридів у сироватці крові може підвищуватися.Пацієнти, для яких існує ризик гіперліпідемії, повинні перевірятися нанаявність підвищення рівня тригліцеридів у сироватці або помутніння сироватки.Зниження кількості одночасного введення ліпідів потрібно для того, щобкомпенсувати кількість ліпідів, які надходять протягом інфузії у виглядіскладових частин розчину Профол: 1,0 мл розчину препарату містить приблизно 0,1г жиру. Тривалість безперервного введення препарату не повинна перевищувати 12годин. Через 12 годин необхідно замінити розчин препарату та обладнання дляйого введення.Враховуючи швидке відновленнясвідомості після припинення дії препарату, дуже важливо, щоб введення препаратупродовжувалось до кінця процедури.

Взаємодія з іншими лікарськимизасобами.Профол застосовується у комбінації зі спинномозковою чи епідуральноюанестезією, а також з різними засобами премедикації, м’язовими релаксантами,інгаляційними анестетиками, аналгетиками. Деякі з цих медикаментів можутьзнижувати кров’яний тиск або пригнічувати дихання, таким чином підвищуючи ефектпропофолу. Якщо опіати застосовуються для премедикації, апное можеспостерігатися частіше і бути тривалішим.Після введення фентанілу рівеньпропофолу в крові може тимчасово підвищитися. Ніякої фармакологічноїнесумісності з Пропофолом не спостерігалось. Менші дози пропофолу можуть бутидостатні при одночасному застосуванні з місцевими анестетиками. Спільневведення з опіатами може потенціювати дихальну депресію, спричинену пропофолом.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному відсвітла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°С. Препаратне можна заморожувати.Термін придатності 2 роки вупаковці виробника; 12 годин – відкритий нерозведений розчин; 6 годин – післярозведення.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z