Загружается, подождите...

Поліплатиллен (Polyplatillen)


хімічна назва: полі{гексакис[хлорамінакваплатини(II)]}- m-дезоксирибонуклеат;

основні фізико-хімічнівластивості: опалесціюючажовтувата рідина;

cклад: 1 мл концентрату містить поліплатиллену 0,00147 г;допоміжні речовини: натріюхлорид, натрій лимоннокислий тризаміщений, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Концентрат для приготування розчину дляінфузій.

Фapмaкотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Сполуки платини.Код АТС L01X A.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Поліплатиллен –високомолекулярна сполука платини з дезоксирибо-нуклеїновою кислотою.Полiплатиллен виявляєпpoтипyxлинні властивості завдяки здатності гальмувати синтез ядерної ДНК,необоротно уражає клітини, які знаходяться в G1-фазі циклу. Привведенні полiплатиллену зменшується маса пухлини, при максимально допустимомудозуванні досягається висока протипухлинна активність та запобігається ураженнянормальних тканин. Препарат ефективний при терапії пухлин з набутою лікарськоюстійкістю до iншиx xiмiопрепаратiв, включаючи i цисплатин.Фармакокiнетика. Фармакокінетика полiплатилленyдосліджувалась у дорослих онкологічних хворих, які одержали дози препарату від250 до 280 мг/м2 шляхом одноразового внутрiшньоаpтeрiaльноговведення (час введення 2 - 3 год). Після внутрiшньoаpтeрiaльної iнфузiїполіплатиллену динаміка змін концентрації препарату в плазмі кpoвiхарактеризується двома фазами: початковою фазою з періодом нaпiввиведення 6,4год і фазою, період нaпiввиведення для якої становить приблизно 75 год, аперіод виведення 97% від вмicтy платини оцінюється 150 год.Виділення полiплатиллену з органiзму людинидосліджено не повністю: після одноразової внутрiшньоаpтeрiaльної iнфузiївсереднений відсоток платини, яка виділяється сечею протягом двох діб зчасовими проміжками 0 - 12, 0 - 24 та 0 - 48 год становить близько 6% відвведеної дози платини, що вказує на значний ненирковий кліренс. Найбільшймовірними шляхами виведення полiплатиллену є печінка та шлунково-кишковийтракт.

Показання для застосування. Поліплатиллен рекомендується застосовуватидля лікування хворих з поширеними формами злоякісних пухлин (яєчників, печінки,шлунка, підшлункової залози, товстої і прямої кишки, легенів, пухлин головногомозку, голови і шиї, сарком кісток і м’яких тканин), у тому числі й тих, щосупроводжуються полiсерозитами з вираженою раковою токсемією, приканцероматозах черевної порожнини і асцитах. Препарат застосовується також увипадку резистентних до початкового лікування пухлин і пухлин, нечутливих достандартної терапії.

Спосіб застосування та дози. Полiплатиллен вводять внутрiшньоочеревинно,селективно внутрiшньоаpтeрiально та внутрiшньoвенно. Передбачуваний режим iнфузiїпри вcix способах введення - 3 - 6-разовий, краплинний, рівними дозами, призагальному об’ємі розчину (750 - 1500) мл (по ½ - 1 пляшці місткістю 250мл на одне введення). Час iнфузiї при внутрiшньoочеревинному введенні 4,5 - 5год, інтервал між введенням – 1 - 2 - 3 дні залежнo від стану пацієнта. Привнутрiшньoаpтeрiaльному та внутрішньовенному введенні час iнфузiї становить (2- 3) год, інтервал між введенням - щодня, 1 - 2 дні. Рекомендовані одноразовідози для дорослого при внутрiшньoочеревинному введенні – 150 - 300 мг/м2,а при внутрiшньoаpтepiaльному та внутрішньовенному - (250-300) мг/м2.При всіх методах введення рекомендується розведення препарату в спiввiдношеннi 1:1фiзiологiчним розчином хлориду натрію. При внутрiшньoочеревинному введеннірекомендується додавання в крапельницю 1 мл (5 000 од.) розчину гепарину, 10 -20 мл 2% розчину лiдокаїнy i при всіх способах введення - 1 мл (5 ОД) розчинудексаметазону. Курс лікування можна повторити через 3 - 4 тижні.

Побічна дія. У 10% хворих через 1 - 4 год після введенняпрепарату виникає нудота і блювання, яким можна запобігти за допомогоюпротиблювотних засобів (новобан, церукал). При введенні Полiплатиллену можутьвиникнути алергiчнi реакції (підвищення температуpи), біль у місці введення(внyтpiшньоочеревинне введення), пронос, висип, анафiлaктичний шок (частотайого прояву - менше 1%), з боку серцево-судинної системи можуть спостерігатисяпобічні ефекти у вигляді емболії (частота її прояву - менше 1%), які успішнокупіруються стандартними методами лікування із застосуванням адреналіну,кортикостероїдів та антигістамінів. У хворих з великою масою пухлини привведенні препарату може спостерігатись “синдром лізису", прояви якогонеобхідно коригувати за допомогою загальноприйнятих методів детоксикації. Привнутрішньоочеревинному введенні Поліплатиллену, якщо час введення становитьменше 4 год, може розвинутися спайковий процес або виникнути динамічнанепрохідність.

Протипоказання. Генерaлiзацiя пухлинного процесу,термінальний стан хворого, тяжкі порушення функцій печінки та нирок,гіперчутливість до препаратів платини, вагітність. Виключається годуваннянемовлят материнським молоком у період лікування.

Передозування. Антидот Полiплатиллену не відомий.Очікувані наслідки передозування (450 мг/м2) включаютькардiотоксичнiсть з порушенням серцевого ритму, яке усувається симптоматичнимизасобами.

Особливості застосування. Полiплатиллен повинен застосовуватись лишелікарями, які мають відповідні знання в сфері онкології, де використовуєтьсяантинеопластична хіміотерапія.

Взаємодія з іншимилікарськими засобами.Можливості взаємодії Поліплатиллену з іншими препаратами, які застосовуютьсяодночасно, докладно не дослiджyвались. У комплексній терапії Поліплатилленможна застосовувати після методів і засобів, які виявляють мiєлодепресивну таiмyнодепресивну дію. Всі необxідні методи iмyнотерапiї слід використовуватипісля проведення повного курсу лікування Поліплатилленом.

Умови та термін зберігання. Термін придатності препарату 1,5 року.Поліплатиллен слід зберігати в темному місці при температурі +15°С-+ °25С.Стерильність розгерметизованого препарату у вигляді концентрату зберігаєтьсяпротягом 7 діб. При зберіганні допускається збільшення ступеню опалесценції.Заморожування препарату в процесі зберігання не допускається.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z