Загружается, подождите...

Мюстофоран (Mustophoran)


мiжнародна та хiмiчна назви: фотемустин; (RS) -діетил {1-[3-(2-хлороетил) -3- нитрозоурейдо] етил}фосфат;

основнi фiзико-хiмiчнiвластивостi: порошокблідо-жовтого кольору;

склад:1флакон міститьфотемустину 0, 208 гдопоміжні речовини: розчинник в ампулі- спирт етиловий 95%, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Порошок для приготування розчину для інфузійу комплекті з розчинником.

Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Похідненітрозосечовини. Код АTC L01AD05.

Фармакологiчнi властивостi.Фармакодинаміка. Фотемустин - цецитостатичний антимітотичний засіб, похідне нітрозосечовини з алкілуючою такарбамілуючою дією.Хімічна формула фотемустину містить аланінубіоізостер (аміно-л-етілфосфорнакислота), що сприяє проникненнюпрепарату у клітини та проходженню крізь гематоенцефалічний бар’єр.Фармакокінетика.Післявнутрішньовенного введення фармакокінетика фотемустину має моно- чибіекспоненціальний характер з коротким періодом напіврозпаду.Фотемустин майже цілкомметаболізується. Зв’язування з білками плазми є низьким (25 - 30%). Фотемустинпроникає крізь гематоенцефалічний бар’єр.

Показання для застосування.Дисемінована злоякісна меланома,включаючи церебральні метастази.Первинні злоякісні церебральніпухлини.

Спосіб застосування та дози.Для внутрішньовенногозастосування (див. розділ “Особливості застосування”).Звичайна рекомендована дозастановить 100 мг/м2.У монотерапіїІндукційне лікування: 3послідовні інфузії з інтервалом один тиждень з наступним періодомтерапевтичного спокою 4-5 тижнів;Підтримуюче лікування1 інфузія кожні 3 тижні.У комбінаційній хіміотерапії3 – я інфузія індукційноголікування відміняється.Дозування залишається на рівні100 мг/м2.

Побiчна дiя.Основні небажані ефекти мають гематологічнийхарактер і виникають через 4-6 тижнів від початку лікування. Може виникнутитромбоцитопенія (40,3%) та лейкопенія (46,3%).Гематологічні порушення можуть загострюватись внаслідокпопередньої хіміотерапії та/або при комбінації з іншими препаратами, що можутьспричинювати гемопоетичну токсичність.Також може спостерігатисяпомірно виражена нудота та блювання протягом 2 годинпісля ін’єкції (46,7%);помірно виражене транзиторне та зворотне збільшеннярівня транзаміназ, лужних фосфатів і білірубіну (29, 5%).Дуже рідко можливо виникнення:пропасниці (3.3%);подразнення вени у місці ін’єкції (2,9%);діареї (2,6%);болю у ділянці живота (1,3%);транзиторного збільшення рівня сечовини в сироватцікрові (0,8%);свербежу (0,7%);транзиторних і зворотних неврологічних розладів(розлади свідомості, парестезія, агевзія) (0,7%)дистрес-синдром при комбінованому лікуванні здакарбазином (див. “Взаємодія з іншими лікарськими засобами").

Протипоказання.Періоди вагітності і годуваннягруддю.Підвищена чутливість донітрозосечовини в анамнезі.

Передозування.При передозуванніспостерігаються гематологічні порушення.При передозуванні необхідновідмінити препарат, призначити підтримуючу терапію тапосилити контроль гематологічнихпоказників.Специфічного антидоту не існує.

Особливості застосування.Розчин готується безпосередньоперед застосуванням.Не допускати потраплянняпромінів світла на розчин.Порошок фотемустину, що знаходитьсяу флаконі, слід розчинити у 4 мл розчинника, який додається, та збовтуватипротягом 2 хвилин до отримання розчину. Готовий розчин має об’єм 4,16 мл (200мг фотемустину в 4 мл розчину).Отриманий готовий розчиннеобхідно розбавити якнайменше у 250 мл 5% ізотонічного розчину глюкози длявнутрішньовенного введення, беручи до уваги дозу, яка буде введена (для хворихна цукровий діабет можна використовувати 0,9% розчин натрію хлориду).Розчин вводять внутрішньовеннокраплинно протягом однієї години, захищаючи від світла. (Флакон з розчиномнеобхідно відразу помістити у непрозорий чохол.)Уникайте будь-якого контакту зі шкірою таслизовою оболонкою та будь-якої можливості абсорбції препарату готовогорозчину. Під час підготовки розчину рекомендується користуватися рукавичками тамаскою. У випадку потрапляння розчину на шкіру та слизові оболонки необхіднопромити їх великою кількістю води.При використанні МЮСТОФОРАНУ® необхіднодотримуватися вимог безпеки використання та утилізації цитотоксичних препаратів.МЮСТОФОРАН ® не рекомендовано пацієнтам,які отримували хіміотерапію протягом попередніх 4 тижнів (або 6 тижнів увипадку попереднього лікування препаратами нітрозосечовини).Лікування МЮСТОФОРАНОМ® можна починати,якщо кількість тромбоцитів ≥100,000/мм3 і гранулоцитів ≥2,000/мм3.Перед кожним застосуванням необхідно проводитианаліз крові, а дозування повинно підбиратися відповідно до гематологічногостану пацієнта (див. таблицю): Тромбоцити (/мм3) Гранулоцити (/мм3) Відсоток дози, що застосовується >100 000 >2 000 100% 100 000 ³ N > 80 000 2 000 ³ N > 1 500 75% 1 500 ³ N > 1 000 50% N £ 80 000 £ 1 000 Лікування відкладається Між початком індукційного лікування та початкомпідтримуючого лікування рекомендується витримати інтервал 8 тижнів. Між двомациклами підтримуючого лікування рекомендується витримати інтервал 3 тижні.Підтримуюче лікування можна проводити лишетоді, коли кількість тромбоцитів ≥100,000/мм3 і гранулоцитів ≥2,000/мм3.Під час та після індукційного лікуваннярекомендується проводити моніторинг функції печінки.Діти. Жодних досліджень на дітях непроводилось.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.*Взаємодія, що притаманна всім цитотоксичним засобамУ хворих на пухлинні захворювання збільшуєтьсятромботичний ризик, тому таким пацієнтам часто призначається антикоагулятивнатерапія. Індивідуальна варіабельність коагуляції у таких пацієнтів і можливістьвзаємодії між пероральними антикоагулянтами та протипухлинною хіміотерапієювимагає збільшення частоти тестів INR у випадку прийняття рішення пропризначення пацієнту пероральних антикоагулянтів.Комбінації, що вимагають використання з обережністюФенітоїн. При одночасному застосуванніМЮСТОФОРАНУ® з фенітоїном може спостерігатися зменшення концентраціяостаннього у плазмі крові, тому може виникнути ризик розвитку конвульсій. Занеобхідності одночасного застосування рекомендується відрегулювати дозуванняфенітоїну за показникам його концентрації у крові.Живі послаблені вакцини не повинніпризначатися під час хіміотерапії імунодепресивним пацієнтам через ризикінфекції. За необхідності вакцинація проводиться щонайменше через 3 місяціпісля останнього циклу хіміотерапії.*Взаємодія, що притаманна МЮСТОФОРАНУ®Спостерігалось декілька випадків розвиткудистрес-синдрому, коли фотемустин застосовувався одночасно (в один і той самийдень) з великими дозами дакарбазину. Такого застосування треба уникати.Така комбінація повинна призначатись відповідно донижченаведеного графіка:Індукційне лікування:фотемустин 100 мг/м2/день у 1-й та 8-йдень;дакарбазин 250 мг/м2/день у 15, 16, 17 та18-й день.5 (п’яти) - тижневий період терапевтичного спокою,після чого-підтримуюче лікування з інтервалом 3 тижні між двомациклами:фотемустин 100 мг/м2/день у 1-й день,дакарбазин 250 мг/м2/день у 2, 3, 4 та5-й день.

Умови та термін зберігання.Зберігати у холодильнику при температурі +2 - 8 ◦С,у захищеному від світла місці.Зберігати у місцях, недоступних для дітей.Термін придатності – 2 роки.Готовий розчин повинен бути негайно застосованим.Не застосовувати препарат післязакінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z