Загружается, подождите...

Люверіс (Luveris)

основніфізико-хімічні властивості: біла ліофілізованатаблетка;

cклад: 1 флакон містить 75 МО лютропіну альфа;допоміжні речовини: сахароза, двозаміщений фосфатнатрію дигідрат, однозаміщений фосфат натрію моногідрат, полісорбат 20,фосфорна кислота концентрована, гідроокис натрію, L-метіонін;розчинник: 1 мл води для ін’єкцій.

Форма випуску. Порошок для приготування розчину для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Гонадотропіни. Код АТС G03G.

Фармакологічні властивості.Лютропін альфа є рекомбінантним людськимлютеїнізуючим гормоном, глікопротеїном, що складається з нековалентнозв’язанихa- та b-субодиниць. Лютеїнізуючий гормон зв’язуються з рецепторами, якізв’язують також хоріонічний гонадотропін (ХГЛ), на клітинах теки (і гранульози)яєчника та клітинах Лейдіга сім’яників. Цей ЛГ/ХГЛ трансмембранний рецептор єчленом суперсімейства рецепторів, зв’язаних з протеїном G; специфічною длянього є наявність великого надклітинного домену. In vitro спорідненістьрекомбінантного лЛГ до рецептора ЛГ/ХГЛ, виділеного із пухлинних клітин Лейдіга(МА-10), має проміжне між спорідненістю ХГЛ та гіпофізарного лЛГ значення, алетакий же порядок. В яєчниках впродовж фолікулярної фази ЛГ стимулює в клітинахтеки секрецію андрогенів, які в подальшому використовуються в клітинахгранульози як субстрат ферменту ароматази для продукції естрадіолу, щопідтримує індукований ФСГ розвиток фолікулів. В середині циклу високий рівеньЛГ ініціює утворення жовтого тіла та овуляцію. Після овуляції ЛГ стимулюєпродукцію прогестерону в жовтому тілі, підсилюючи перетворення холестерину напрегненолон.При стимуляції розвитку фолікулів у жінок зановуляцією і недостатньою секрецією ЛГ та ФСГ первинний ефект від введеннялютропіну альфа полягає в посиленні секреції естрадіолу в фолікулах, ріст якихстимулюється ФСГ.В проведених клінічних випробуваннях частотаовуляцій у перерахунку на цикл становила 70-75 %.Комбіноване застосування р-лЛГ та р-лФСГ непорівнювалось безпосередньо із застосуванням hMG.Фармакокінетика.Фармакокінетика лютропінуальфа у дозах від 75 МО до 40000 МО вивчалась у жінок-добровольців здесенсибілізованим гіпофізом.Фармакокінетичний профіль лютропіну альфа подібнийдо такого лЛГ, виділеного із сечі. Після внутрішньовенного введення лютропінальфа швидко розподіляється, час початкового напіврозподілу становить приблизно1 годину, та виводиться з організму з часом кінцевого напіввиведення близько10-12 годин. Сталий об’єм розподілу становить приблизно 10 - 14 л. Длялютропіну альфа показана лінійна фармакокінетика, що оцінювалось за AUC, яка є прямопропорційною введеній дозі. Загальний кліренс становить біля 2 л/год. і менше 5% від введеної дози виводиться з сечею. Середній час перебування в організмістановить приблизно 5 годин.Після підшкірного введення абсолютна біодоступністьстановить приблизно 60 %; кінцевий час напіввиведення дещо подовжується.Фармакокінетика лютропіну альфа після одноразового та повторних введеньЛюверісу® порівнянна і коефіцієнт акумуляції лютропіну альфамінімальний. При одночасному введенні з фолітропіном альфа фармакокінетичноївзаємодії не спостерігається.

Показання для застосування. Люверіс® разом з препаратомфолікулостимулювального гормону (ФСГ) рекомендується для стимуляції розвиткуфолікулів у жінок з тяжкою недостатністю ЛГ та ФСГ (рівень ендогенного ЛГ у крові< 1,2 МО/л).

Спосіб застосування та дози. Користування Люверісом® необхіднорозпочинати під наглядом фахівця, добре обізнаного з проблемами лікуваннянеплідності. Самостійне введення Люверісу® можливе лише для добре мотивованихпацієнтів, навчених належним чином, та таких, що мають можливість консультаційз фахівцем.У жінок з недостатністю секреції ЛГ та ФСГ метоютерапії Люверісом® в поєднанні з ФСГ є розвиток єдиного дозрілогоГраафова фолікула, з якого після введення людського хоріонічного гонадотропіну(ХГЛ) вивільнюється ооцит. Люверіс® застосовується у вигляді курсущоденних ін’єкцій одночасно з ФСГ. Оскільки у таких хворих спостерігаєтьсяаменорея і низький рівень секреції ендогенних естрогенів, лікування можнарозпочинати в будь-який час.На сьогодні всі клінічні спостереження застосуванняЛюверісу® за таким показанням одержані при одночасному введенніфолітропіну альфа.Люверіс® призначений для підшкірноговведення. Порошок слід розчинити у розчиннику, що додається, безпосередньоперед застосуванням.Лікування проводять, враховуючи індивідуальнуреакцію хворої, яка оцінюється (і) за ультразвуковим дослідженням розміруфолікула та (іі) рівнем естрадіолу. Рекомендують розпочинати з 75 МО лютропінуальфа (тобто одного флакону Люверісу®) щоденно разом з 75-150 МОФСГ.Якщо збільшення дози ФСГ проводити належним чином,то приріст дози необхідно робити найкраще з 7 - 14-денними інтервалами на 37,5МО – 75 МО. Припустимо збільшити тривалість стимуляції у будь-якому одномулікувальному циклі до 5 тижнів.При одержанні оптимальної відповіді необхіднеодноразове введення 5000 МО –10000 МО ХГЛ через 24 - 48 год. після останньоїін’єкції Люверісу® та ФСГ. Пацієнтці рекомендується у день введенняХГЛ та наступного дня мати статеві зносини.Альтернативно може бути проведене внутрішньоматковезапліднення.Треба враховувати ймовірну необхідність підтримкилютеальної фази, оскільки відсутність сполук з лютеотропною активністю (ЛГ /ХГЛ) після овуляції може спричинити передчасну недостатність жовтого тіла.Якщо спостерігається надмірна реакція, лікуваннянеобхідно припинити та відмінити введення ХГЛ. Лікування у наступному циклінеобхідно розпочати з нижчої, ніж у попередньому циклі, дози ФСГ.Побічна дія. Люверіс® застосовують для стимуляції розвитку фолікула разомз фолітропіном альфа. З огляду на це, важко віднести небажані ефекти до якогосьодного з препаратів, що були застосовані.Накопичено великий постмаркетинговий досвід щодобезпеки використання лікарських препаратів, що містять людський лютеїнізуючийгормон (лЛГ), виділений із сечі. Очікується, що профіль безпеки Люверісу®дуже схожий на такий лЛГ, виділеного із сечі, за виключенням реакційгіперчутливості та порушень у місці введення.У клінічних випробуваннях у місці ін’єкціїспостерігались незначні та помірні місцеві реакції (гематома, біль,почервоніння, свербіж або припухання), відповідно, у 7,4 % та 0,9 % відзагальної кількості ін’єкцій. Про значні реакції у місці ін’єкцій неповідомлялось. На сьогодні повідомлень про системні алергічні реакції навведення Люверісу немає.Синдром гіперстимуляції яєчників спостерігавсяменше, ніж у 6 % хворих, яким вводили Люверіс®. Про тяжкі випадкисиндрому гіперстимуляції яєчників не повідомлялось.У поодиноких випадках з терапією людськимменопаузальним гонадотропіном можуть бути пов’язані тромбоемболічні явища,перекручування яєчників (ускладнення, спричинене збільшенням яєчників) тагемоперітонеум. Хоча такі побічні явища і не спостерігались, не можна виключитиможливості їх появи при застосування Люверісу®.Може також мати місце позаматкова вагітність,особливо у жінок, які мають в попередній історії хвороби захворювання труб.Для оцінки частоти прийняті такі позначення (випадки/ кількість хворих): дуже поодинокі: < 1/10000, поодинокі: >1/10000, <1/1000, нечасті: > 1/1000, < 1/100, часті: > 1/100, < 1/10, дужечасті: > 1/10.Згідно з оцінкою частоти зустрічальності післявведення Люверісу® можуть спостерігатись такі побічні ефекти.Часті. Порушення в місці введення: реакції в місціін’єкції.Загальні порушення: головний біль, сонливість.Порушення з боку шлунково-кишкового тракту: нудота,біль у черевній порожнині, біль у тазовій ділянці.Репродуктивні порушення: синдром гіперстимуляціїяєчників, оваріальні кісти, біль у грудях.Спостережувані побічні явища відповідають таким, щомають місце при застосуванні інших лікарських препаратів, які містять лЛГ, завиключенням місцевих реакцій, які мають значно меншу частоту при використанніЛюверісу®.

Протипоказання. Люверіс® протипоказаний хворим з:підвищеною чутливістю до гонадотропінів абобудь-якого з інгредієнтів;карциномою яєчника, матки або молочних залоз;активними, нелікованими пухлинами гіпоталамуса тагіпофіза;збільшенням яєчників або кістами, які не є наслідкомсиндрому полікістозних яєчників;гінекологічними кровотечами неясного походження;вагітність та лактація.Вагітність та лактація.Люверіс® не можна застосовувати у періодвагітності та лактації.

Передозування. Ефекти передозування лютропіну альфа невідомі, протеіснує можливість розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників, описаногодетальніше в розділі “Особливості застосування”.Одноразові дози лютропіну альфа до 40000 МО, щовводили здоровим жінкам – добровольцям, не викликали серйозних побічних явищ тадобре переносились.

Особливості застосування. Перед початком лікування має бути оціненанеплідність пари з огляду на придатність для лікування і виявлені передбачуваніпротипоказання до вагітності. Цей лікарський препарат не можна застосовувати,якщо немає можливості отримати ефективну реакцію, тобто при недостатностіяєчників, новоутвореннях статевих органів, несумісних з вагітністю, абофіброїдних пухлинах матки, несумісних з вагітністю. Крім того, пацієнти маютьбути обстежені щодо гіпотиреозу, недостатності кори надниркових залоз,гіперпролактинемії та наявності гіпофізарних або гіпоталамічних пухлин; їм маєбути призначене відповідне специфічне лікування.Пацієнти, що піддаються стимуляції яєчників, маютьпідвищений ризик розвитку гіперстимуляції внаслідок надмірної секреціїестрогенів та розвитку багатьох фолікулів.Синдром гіперстимуляції яєчників (СГСЯ) може статисерйозним медичним ускладненням, що характеризується наявністю великиховаріальних кіст, схильних до розриву. Розрив кісти під дією препарату можевиникнути лише в поодиноких випадках, але цей стан провокується введенням ХГЛдля стимуляції овуліції. Отже, у таких випадках розсудливо відмінити введенняХГЛ та запропонувати пацієнтці утриматись від статевих зносин або застосовуватизапобіжні засоби протягом щонайменше 4 днів.Для всіх пацієнтів, а особливо для хворих зсиндромом полікістозних яєчників, до та впродовж стимулюючої терапіїрекомендується ретельний моніторинг оваріальної реакції за данимиультразвукового обстеження.У пацієнтів, що піддаються індукції овуляції,частота багатоплідних вагітностей та народжень більша порівняно з природнимзаплідненням.Для зменшення ризику СГСЯ та багатопліднихвагітностей рекомендується ультразвукове сканування та визначення рівняестрадіолу. При ановуляції ризик розвитку СГСЯ збільшується при рівніестрадіолу, більшому за 900 пг/мл (3300 пмоль/л), та наявності більш, ніж 3фолікулів діаметром 14 мм або більше.Додержування рекомендованих доз Люверісу®та ФСГ, режиму введення та ретельного моніторингу терапії зменшить частотугіперстимуляції яєчників та багатоплідних вагітностей.У клінічних випробуваннях було показано, щолікарський препарат збільшує чутливість яєчників до фолітропіну альфа. Якщозбільшення дози ФСГ проводити належним чином, то приріст дози необхідно робитинайкраще з 7 - 14-денними інтервалами на37,5 МО – 75 МО.При клінічних випробуваннях не повідомлялось пропідвищену чутливість до лютропіну альфа.Прямого порівняння Люверісу® разом з ФСГ талюдського менопаузального гонадотропіну (МГЛ) не проводилось. Порівняння зданими, отриманими раніше, дає змогу припустити, що частота овуляції призастосуванні Люверісу® разом з ФСГ подібна до такої, щоспостерігалась при введенні МГЛ.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Люверіс® не вводився в суміші зіншими лікарськими препаратами в складі однієї ін’єкції, за виключеннямфолітропіну альфа, для якого було доведено, що сумісне введення не впливаєсуттєво на активність, стабільність, фармакокінетичні та фармакодинамічнівластивості діючих речовин.

Умови та термін зберігання. Зберігати в місцях, недоступних для дітей,при температурі до 25°С, в оригінальній упаковці для захисту від світла.Невикористаний розчин має бути знищеним. Термін придатності – 2 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z