Загружается, подождите...

Корзолекс базік (Korsolex basic)


основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин зеленого кольору, з помірнимзапахом глутарового альдегіду; густина – 1,08 г/см3; рН концентрату– 3,5–4,5; рН 2 % та 4 % розчинів – 7,0. Добре розчиняється у воді. Температуракипіння – +100 °С;

склад: 100 г концентрату містять 1,6-дигідрокси-2,5-діоксагексану 19,7 г,глутаральдегіду 15,2 г;допоміжні речовини: тензиди, інгібітори корозії, солі, барвник,ароматизатор.

Форма випуску. Концентрат.

Фармакотерапевтична група. Технічні дезінфектанти. Код АТС V07AV.

Фармакологічні властивості. Препарат має бактерицидну (у т.ч. на мультирезистентнийзолотистий стафілокок та ентерогеморагічну кишкову паличку, Helicobacterpylori), туберкулоцидну, фунгіцидну, віруліцидну (у т.ч. на віруси СНІДу,гепатиту В і С, поліо-, адено-, рота-, папова-, вакциніявіруси та ін.) іспороцидну дію.

Показання для застосування. Корзолекс® базік застосовується длядезінфекції та стерилізації, поєднаних процесів дезінфекції іпередстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (у т.ч.термолабільних і термостабільних інструментів) у закладах охорони здоров’я,лікувально-профілактичних установах, клініко-діагностичних, бактеріологічних,вірусологічних та інших лабораторіях; у вогнищах інфекції бактеріальної тавірусної етіології, туберкульозу, дерматомікозів і кандидозів.Препарат особливо придатний для дезінфекції, поєднаних процесівдезінфекції та передстерилізаційного очищення і стерилізації термолабільногохірургічного і стоматологічного інструментарію, а також гнучких і жорсткихендоскопів і приладдя для них, де є потреба у короткочасній експозиції,широкому спектрі дії та низьких робочих концентраціях.Корзолекс® базік використовується для дезінфекції, поєднанихпроцесів дезінфекції та передстерилізаційного очищення і стерилізаціїінструментарію на підприємствах фармацевтичної та косметичної промисловості,ветеринарії, комунально-побутового призначення, діяльність яких пов’язана зманіпуляціями, що стосуються шкіри та слизових оболонок (манікюрні, педикюрні,косметичні кабінети, перукарні).Водні розчини Корзолексу® базік мають добрі миючі властивості,добре змиваються, не пошкоджують інструменти з нержавіючої сталі, кольоровихметалів (у т.ч. алюмінію), скла, кераміки, синтетичних матеріалів, гуми,латексу, порцеляни.

Спосіб застосування та дози. Робочі розчини Корзолексу® базікготують шляхом розчинення в холодній воді при періодичному перемішуванні,виходячи із розрахунку, наведеного в таблиці 1, і зберігають у промаркованійтарі з будь-яких матеріалів, із щільно закритою кришкою. Стабільністьневикористаного робочого розчину Корзолексу® базік зберігаєтьсяпротягом 21 доби.Таблиця 1Розрахунок концентрації робочого розчину Корзолексу® базік Концентрація робочого розчину, % Об’єм розчину, л 1,0 10,0 Кількість Корзолексу® базік, мл Кількість води, мл Кількість Корзолексу® базік, мл Кількість води, мл 1,0 10,0 990,0 100,0 9 900,0 2,0 20,0 980,0 200,0 9 800,0 3,0 30,0 970,0 300,0 9 700,0 4,0 40,0 960,0 400,0 9 600,0 5,0 50,0 950,0 500,0 9 500,0 Дезінфекція та поєднані процесидезінфекції і передстерилізаційного очищенняДезінфекцію, поєднані процеси дезінфекції та передстерилізаційногоочищення (ПСО) хірургічного та стоматологічного інструментарію із різних матеріалів(скла, металів, пластмас, гуми) проводять відразу ж після їх використанняшляхом занурення в розчин Корзолексу® базік у спеціальних ваннах,емальованих, пластмасових або скляних ємкостях, закритих кришкою, з подальшимпромиванням проточною питною водопровідною водою. Попередньо за допомогоюшприців заповнюють порожнини і канали виробів з метою видалення повітря.Роз’ємні вироби попередньо розбирають на складові частини.При надмірно сильному білковому навантаженні, а також при забрудненнях,що міцно утримуються, рекомендується додавати до розчину Корзолексу®базік концентрат препарату Бодедекс® форте виробництва фірми “БОДЕХемі ГмбХ та Ко.” (Німеччина) в кількості, що забезпечує його концентрацію в комбінованомурозчині, - 0,5 %-1 %. Специфічний склад Бодедексу® форте забезпечуєоптимальну очищувальну дію, що сприяє процесу дезінфекції. Такі комбінованірозчини рекомендується обновляти щоденно. При використанні комбінованогорозчину для дезінфекції час експозиції встановлюється відповідно доконцентрації дезінфекційного засобу (табл. 2).Дезінфекцію і поєднані процеси дезінфекції та передстерилізаційногоочищення гнучких і жорстких ендоскопів проводять ручним, напівавтоматичним абоавтоматичним (циркуляційним) способом. Після закінчення ендоскопічногодослідження ендоскоп негайно очищають від забруднення (шлунковий, кишковий сік,слиз, кров та ін.) із зовнішньої поверхні – за допомогою серветок, з каналів –шляхом подачі в них повітря та води (або 1 % розчину препарату Бодедекс®форте). Жорсткі ендоскопи перед очищенням розбирають на комплектуючі деталі.Промивну воду після очищення ендоскопа збирають у промарковану ємкість длязливу із щільно закритою кришкою, після цього дезінфікують одним із дезінфекційнихзасобів, дозволених до застосування в Україні.Режими дезінфекції і поєднаних процесів дезінфекції тапередстерилізаційного очищення об’єктів Корзолексом® базік наведеноу таблиці 3.У разі дезінфекції (або дезінфекції з ПСО) жорстких ендоскопів у розчинКорзолексу® базік занурюють деталі та вузли, за винятком окулярнихчастин оптичних трубок. Канали ендоскопів заповнюють робочим розчиномКорзолексу® базік за допомогою шприца або електровідсмоктувача, прицьому особливу увагу звертають на біопсійні канали, які обережно очищаютьмеханічним способом.У разі дезінфекції (або дезінфекції з ПСО) гнучких ендоскопів передзануренням кожен ендоскоп згортають кільцем (діаметр кільця не менше 20 см) іперев’язують. При зануренні в розчин внутрішні відкриті канали повністюзаповнюють робочим розчином Корзолексу® базік за допомогою шприцатипу “Рекорд” багаторазового використання, пропускаючи через канал кожногоінструмента не менше 10 мл розчину. Шприц приєднують до дистального кінцяінструмента за допомогою насадки, яку після прокачування робочого розчинузнімають з інструмента, не допускаючи попадання повітря до каналу. Режимиобробки наведені в таблиці 3.Коли не проводять передстерилізаційного очищення безпосередньо післязавершення дезінфекції, ендоскопи відмивають від залишків Корзолексу®базік. Для цього ендоскопи або їх частини дістають із розчину Корзолексу®базік стерильним пінцетом, видаляють з каналів залишки робочого розчину задопомогою шприца або електровідсмоктувача та промивають у водопровідній воді.Промивання проводять дворазово, зі зміною води. Послідовно відмивають ендоскопу двох водах, по 15 хвилин у кожній ємкості, кожна з яких містить питну воду зрозрахунку не менше 1 000 мл на кожний ендоскоп, при цьому через каналпропускають не менше 50 мл води. Залишки промивної води із зовнішньої поверхніендоскопа видаляють за допомогою стерильної марлевої серветки або стерильногопаперового рушника, ретельно промиваючи окуляр у місці виходу контактів. Каналипродувають повітрям. Відмиті від залишків Корзолексу® базік виробипереносять у стерильні ємкості. Термін зберігання продезінфікованих виробів – 3доби.Дезінфекцію і поєднані процеси дезінфекції та передстерилізаційногоочищення ендоскопів автоматичним (циркуляційним) способом розчином Корзолексу®базік проводять відповідно до інструкції, що додається до спеціальногообладнання для циркуляційної дезінфекції ендоскопів.Корзолекс® базік може бути застосований в усіхультразвукових ваннах, виготовлених із нержавіючої сталі. При цьому необхідностежити за тим, щоб час впливу ультразвуку не перевищував часу, зазначеноговиробником інструмента.2 %, 3 %, 4 % робочі розчини Корзолексу® базіквикористовують для дезінфекції та поєднаних процесів дезінфекції та ПСОзабрудненого медичного інструментарію, в т.ч. ендоскопів та аксесуарів до них,протягом 5 діб (умови забрудненості згідно зі стандартом CEN: 2,0 % кров + 0,5% альбумін).Для дезінфекції попередньо очищеного медичного інструментарію, в т.ч.ендоскопів та аксесуарів до них, робочі розчини Корзолексу® базікможуть використовуватися протягом 10 діб (умови забрудненості згідно зістандартом CEN: 1,0 % альбумін).При надмірних органічних навантаженнях, якщо використовуютьсякомбіновані робочі розчини з 1 % Бодедексом® форте, або придодатковому розведенні робочого розчину останній необхідно поновлювати щоденно.Після дезінфекції хірургічного, стоматологічного та інших видівінструментарію, а також виробів медичного призначення у відповідності ізвстановленими режимами вироби промивають проточною питною водою протягом 3-5хвилин.Таблиця 2Спектр мікробіологічної активності препарату Корзолекс®базік Час обробки/концентрація Корзолексу® базік 1 хв 5 хв 15 хв 30 хв 1 год 3 год 4 год Інфекції бактеріальної етіології (в т.ч. туберкульоз, MRSA/EHEC*, Helicobacter pylori) 4 % 3 % 2 % Дерматомікози та кандидози 4 % 3 % 2 % Інфекції вірусної етіології, що спричинюються збудниками: вірусами гепатиту В/СНІДу 2 % 1 % вірусами гепатиту С** 1% поліовірусами 4 % 2 % аденовірусами 1 % паповавірусами 2 % 1 % ротавірусами 1 % вакциніявірусами 1 % спорами Bacillus subtilis 5 % спорами Bacillus anthracis 5 % 4 % *MRSA - мультирезистентний золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus);EHEC- ентерогеморагічна кишкова паличка (Еscherichia coli).**Тест-вірус BVDV (bovine viral diarrhea virus).Таблиця3Режими дезінфекції та поєднаних процесів дезінфекції іпередстерилізаційного очищення об’єктів розчинами Корзолексу® базікпри інфекціях бактеріальної етіології (в т.ч. MRSA/EHEC, Helicobacter pylori),туберкульозі, дерматомікозах і кандидозах, інфекціях вірусної етіології(гепатит В, СНІД, адено-, поліовіруси та ін.) Об’єкт знезаражування Концентрація Корзолексу® базік, % Експозиція Спосіб застосування Хірургічні та стоматологічні інструменти з металів, скла, полімерних матеріалів, гуми 4 % 3 % 2 % 15 хв 30 хв 1 год Занурення у розчин з подальшим промиванням водою Гнучкі та жорсткі ендоскопи і приладдя до них – “ – – “ – – “ – Інструменти та інші вироби медичного призначення з термостабільних і термолабільних матеріалів, гуми, скла, металів, полімерних матеріалів – “ – – “ – – “ – Апарати, медичні прилади та обладнання з лакофарбовим, гальванічним або полімерним покриттям – “ – – “ – Занурення у розчин або дворазове, з інтервалом 15 хв, протирання з подальшим дотриманням експозиції Посуд лабораторний для клінічних, бактеріологічних, вірусологічних та інших лабораторій – “ – – “ – Занурення у розчин з подальшим промиванням водою Інструменти для косметичних, манікюрних і педикюрних процедур, приладдя для гоління, гребінці, ножиці, голки, пінцети – “ – – “ – – “ – Стерилізація виробів медичногопризначенняРобочий розчин готують у стерильнійпромаркованій тарі, виходячи із розрахунку, наведеного в таблиці 1.Розчин готують безпосередньо перед використанням і застосовують з метоюстерилізації одноразово.Використання Корзолексу® базік для стерилізаціїСтерилізацію виробів медичного призначення (включно гнучкіта жорсткі ендоскопи) розчином Корзолексу® базік виконують післядезінфекції та передстерилізаційного очищення або після поєднаних процесівдезінфекції і передстерилізаційного очищення.Висушені після передстерилізаційного очищення ендоскопи таінші інструменти стерилізують розчином Корзолексу® базік устерильній емальованій ємкості, яка щільно закривається кришкою, методомзанурення їх у розчин.Канали та порожнини хірургічних і стоматологічнихінструментів повністю заповнюють робочим розчином Корзолексу® базік.До початку стерилізації кожний інструмент до гнучких ендоскопів згортаютькільцем (діаметр кільця не менше 20 см) і перев’язують. При зануренніінструментів у розчин внутрішні відкриті канали інструментів повністюзаповнюють робочим розчином стерилізаційного засобу за допомогою стерильногошприца типу “Рекорд” безперервної дії, перепускаючи через канал кожногоінструмента не менше, ніж 10 мл розчину. Шприц приєднують до дистального кінцяінструмента за допомогою насадки, яку після перепуску робочого розчинустерилізаційного засобу знімають з інструмента, не допускаючи попадання повітрядо каналу.При стерилізації гнучких ендоскопів періодично (щогодини, протягом4 год) прокачують по 10 мл робочого розчину крізь канали ендоскопа.Після стерилізації методом занурення у робочий розчин стерилізаційногозасобу вироби медичного призначення відмивають від залишків стерилізаційногозасобу. Відмивання виконують у стерильних емальованих ємкостях, які заповнюютьстерильною очищеною водою, виходячи із розрахунку не менше 1 000 мл на коженендоскоп (або частину ендоскопа, яка підлягає зануренню) та 500 мл на кожнийінструмент.Ендоскопи та їх деталі виймають з робочого розчину стерилізаційногозасобу за допомогою стерильних пінцетів (корнцангів), робочий розчин видаляютьз каналів за допомогою стерильного шприца (електровідсмоктувача) та переносятьу ємкість зі стерильною очищеною водою. Жорсткі ендоскопи та їх деталі залишаютьу стерильній очищеній воді на 15 хвилин.Гнучкі ендоскопи відмивають послідовно у двох водах, пропускаючи крізьканал інструмента і канал подання “повітря/вода” по 50 мл води окремо у кожнійємкості, протягом 15 хвилин. Воду, яка була пропущена крізь канали, видаляють,запобігаючи її потраплянню до ємкості з ендоскопом.Хірургічні, стоматологічні та інші інструменти (в т.ч. інструменти догнучких ендоскопів) відмивають від залишків стерилізаційного засобу послідовноу трьох водах. Відмивання виконують у стерильних емальованих ємкостях, у кожнуз яких наливають стерильну очищену воду, виходячи із розрахунку не менше 500 млна кожний інструмент (інструменти повністю занурюють у воду). Для відмиванняінструментів їх виймають із розчину стерилізаційного засобу за допомогоюстерильних пінцетів (корнцангів), видаляють залишок розчину стерилізаційногозасобу з каналів за допомогою стерильного шприца крізь стерильну насадку тапереносять у першу воду. Інструменти залишають у стерильній очищеній воді на 5хвилин. Аналогічним чином (попередньо видаливши воду з каналів) інструментизанурюють послідовно у другу та третю воду, прокачуючи крізь канали інструментапо З0 мл води в кожній ємкості. Один інструмент відмивають у кожній ємкості(другій та третій) протягом 15 хвилин. Воду, яку пропускають крізь канали,видаляють (потрібно запобігати її надходженню до ємкості з інструментами).Відмиті від залишків стерилізаційного засобу хірургічні, стоматологічніінструменти, ендоскопи, їх частини та медичні інструменти до гнучких ендоскопіврозміщають на стерильній простині, видаляють залишок води з каналів задопомогою стерильного шприца та перекладають у стерильну стерилізаційнукоробку, яка викладена стерильною простинею, або у стерильний мішок із тканини.Стерильні ендоскопи зберігають не більше 3 діб.Усі маніпуляції зі стерилізації та відмиву хірургічних, стоматологічнихінструментів, ендоскопів і медичних інструментів до гнучких ендоскопів відзалишків стерилізаційного засобу виконують із дотриманням правил асептики уприміщенні, яке повинно відповідати вимогам до операційної.Ємкості, які використовують при відмиванні хірургічних, стоматологічнихінструментів, ендоскопів і медичних інструментів до гнучких ендоскопів відзалишків стерилізаційного засобу, попередньо стерилізують паровим методом (притемпературі 132 ± 2 °С протягом 20 хв). Воду, яку використовують для відмиванняендоскопів, попередньо стерилізують у скляних ємкостях, закритихватно-марлевими пробками, паровим методом (при температурі 132 ± 2 °С протягом20 хв).Режими стерилізації об’єктів Корзолексом® базік наведені утаблиці 4.Таблиця 4Режими стерилізації об’єктів розчинами Корзолексу® базік Об’єкт знезаражування Концентрація Корзолексу® базік, % Експозиція Спосіб застосування Хірургічні та стоматологічні інструменти з металів, скла, полімерних матеріалів, гуми. 5 % 4 год Занурення у розчин з подальшим промиванням стерильною очищеною водою Гнучкі та жорсткі ендоскопи і приладдя до них – “ – – “ – – “ – Інструменти та інші вироби медичного призначення з термостабільних і термолабільних матеріалів, гуми, скла, металів, полімерних матеріалів – “ – – “ – – “ – Апарати, медичні прилади та обладнання з лакофарбовим, гальванічним або полімерним покриттям 5 % – “ – Занурення у розчин з подальшим промиванням стерильною очищеною водою Посуд лабораторний для клінічних, бактеріологічних, вірусологічних та інших лабораторій – “ – – “ – – “ – Інструменти для косметичних, манікюрних і педикюрних процедур, приладдя для гоління, гребінці, ножиці, голки, пінцети – “ – – “ – – “ –

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Не виявлена (при застосуванні препарату відповіднодо Інструкції).

Особливості застосування. Роботи з приготування та використання розчинупотрібно виконувати із дотриманням заходів особистої безпеки. При роботікористуватися відповідними захисними рукавичками та захисними окулярами.При випадковому потраплянні препарату в очі потрібно промити їхпроточною водою та звернутися до лікаря.При випадковому потраплянніпрепарату у шлунок необхідно промити шлунок водою (випити декілька склянокхолодної води) та звернутися до лікаря.При випадковому потраплянні препарату на шкіру треба промити ураженуділянку шкіри проточною водою. При потраплянні препарату на робочий одягпотрібно одяг зняти, а ділянку шкіри, що була під ним, ретельно промитипроточною холодною водою.При ураженнях дихальних шляхів треба вивестипотерпілого на свіже повітря або у приміщення, що добре провітрюється,звільнити від тісного одягу, забезпечити спокій. Ротову та носову порожнинипромивають холодною питною водою.Забороняється приймати їжу, палити під часвиконання робіт з дезінфекції. Після закінчення роботи обличчя та руки слідвимити водою з милом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Корзолекс® базік придатний длявикористання в комбінації з Бодедексом® форте.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступних для дітей місцях. Зберігатив упаковці виробника, в приміщеннях, що добре провітрюються, захищених відпрямих сонячних променів, при температурі від +5 до +25 °С. Термін зберігання – 36 місяців.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z