Загружается, подождите...

Конегра (Konegra)


міжнародна та хімічна назви: sildenafil; цитрат1-[[3-(6,7-дигідро-1-метил-7-оксо-3-пропіл-1Н-піразоло[4,3-α]піримідин-5-іл)4-етоксифеніл]сульфоніл]піперазину;

основні фізико-хімічні властивості:таблеткирожевого кольору, круглої форми, двоопуклі, вкриті оболонкою;

склад: 1 таблетка містить силденафілуцитрату у перерахуванні на силденафіл 50 або 100 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна,кальцію гідрофосфат, кроскармелоза (натрієва сіль), лактоза, повідон, талькочищений, магнію стеарат, титану діоксид, гіпромелоза, макрогол 400 (PEG-400),барвник Пончо 4R.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуютьсяпри порушенні ерекції. Код АТС G04В Е03.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Конегра – пероральнийпрепарат для лікування порушень ерекції. Відновлює порушену здатність доерекції й забезпечує природну відповідь на сексуальне збудження. Фізіологічниймеханізм ерекції статевого члена полягає у вивільненні оксиду азоту (NO) укавернозному тілі при сексуальній стимуляції. Оксид азоту активує ферментгуанілатциклазу, що призводить до підвищення рівня цГМФ, розслабленнягладеньких м’язів кавернозного тіла й посилення кровотоку у статевому члені.Силденафіл є потужним і селективним інгібіторомцГМФ-специфічної фосфодіестерази типу 5 (ФДЕ), яка забезпечує розпад цГМФ укавернозному тілі. Силденафіл не чинить прямої розслаблювальної дії на ізольованекавернозне тіло, однак посилює релаксуючу дію NO у тканині кавернозного тіла.При активації шляху NO/цГМФ, що спостерігається при сексуальному збудженні,пригнічення ФДЕ 5 під впливом силденафілу призводить до підвищення рівня цГМФ укавернозному тілі. Через це для досягнення сприятливого фармакологічного ефектуКонегри необхідна адекватна сексуальна стимуляція.При одноразовому прийомі Конегри внутрішньо у дозахдо 100 мг у здорових добровольців препарат не викликав клінічно значущих змінЕКГ. Максимальне пониження систолічного артеріального тиску у положенніпацієнта лежачи при застосуванні препарату внутрішньо у дозі 100 мг становило всередньому 8,4 мм рт.ст. Відповідне зниження діастолічного артеріального тискуу положенні лежачи становило 5,5 мм рт.ст. Зниження АТ пояснюєтьсявазодилатуючим ефектом силденафілу, можливо за рахунок підвищення рівня цГМФ угладеньких м’язах судин.Активність силденафілу in vitro щодо ФДЕ 5 у10 – 10000 разів перевищує його активність порівняно з іншими ізоформами фосфодіестерази(ФДЕ за типами 1, 2, 3, 4 та 6). Зокрема, активність силденафілу щодо ФДЕ 5 у4000 разів перевищує його активність щодо ФДЕ 3 – цАМФ-специфічноїфосфодіестерази, яка регулює скорочувальну активність міокарда. У деякихпацієнтів через 1 годину після прийому препарату в дозі 100 мг виявлено легке,минаюче порушення кольоровідчуття (синього/зеленого) за допомогою тестуFransworth-Munsell 100; через 2 години після прийому препарату це порушенняминало. Припускають, що механізмом такого порушення зору є пригнічення ФДЕ 6,яка бере участь у процесі передачі світла у сітківці. Результати дослідження invitro свідчать, що ефект силденафілу на ФДЕ 6 у 100 разів поступається йогоактивності щодо ФДЕ 5. Конегра не впливає на гостроту зору й контрастність сприйняття.Фармакокінетика. Препарат швидковсмоктується після прийому внутрішньо. Концентрація препарату в плазмі кровіпісля перорального прийому натще досягає максимально значення протягом 30 – 120хв. (в середньому 60 хв.). Абсолютна біодоступність при прийомі внутрішньостановить в середньому 41% (25 – 63%). Фармакокінетика Конегри при прийомівнутрішньо у рекомендованих дозах (25 – 100 мг) є лінійною. При прийомі Конегриразом з жирною їжею швидкість всмоктування знижується, період досягненнямаксимальної концентрації збільшується на 60 хв., а максимальна концентрація уплазмі крові знижується в середньому на 29%. Об’єм розподілу силденафілу урівноважному стані становить у середньому 105л/кг. Силденафіл та його основнийциркулюючий М-десметиловий метаболіт приблизно на 96% зв’язується з білкамиплазми крові. Зв’язування з білками не залежить від концентрації препарату. Уздорових добровольців, які одержували Конегри одноразово по 100 мг, менше0,0002% (у середньому 188 нг) дози виявляли у спермі через 90 хв. післяприйому. Одноразовий прийом Конегри внутрішньо у дозі 100 мг не супроводжувавсязміною рухливості або морфології сперматозоїдів.Силденафіл метаболізується переважно під впливомСYР3А4 (основний шлях) та СYР2С9 (неосновний шлях) мікросомальних ізоферментівпечінки. Основний циркулюючий метаболіт утворюється внаслідок N-десметилюваннясилденафілу. За селективністю дії на ФДЕ метаболіт можна порівняти зсилденафілом, а його активність щодо ФДЕ 5 становить приблизно 50% активностісамого препарату. Концентрація метаболіту у плазмі крові становить майже 40%від такої у силденафілу. N-десметилметаболіт піддається подальшому метаболізму;термінальний період його напіввиведення – приблизно 4 години. Загальний кліренссилденафілу з організму дорівнює 41л/год., а термінальний період напіввиведення– 3 – 5 годин. Після прийому внутрішньо або внутрішньовенного введеннясилденафіл виводиться у вигляді метаболітів переважно з калом (десь 80%введеної дози) і меншою мірою з сечею (майже 13% введеної дози).У здорових добровольців віком 65 років і старшекліренс силденафілу є пониженим, а концентрація вільної лікарської речовини уплазмі крові приблизно на 40% перевищує рівень його у здорових молодихдобровольців (18 – 45 років). Однак, аналіз даних про безпечність показав, щовік не впливає на частоту негативних побічних ефектів.У добровольців з легкою (кліренс креатиніну 50 – 80мл/хв) та помірною (кліренс креатиніну 30 – 49 мл/хв) нирковою недостатністюфармакокінетика Конегри після однократного прийому внутрішньо у дозі 50 мг незмінювалася. У добровольців з тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну< 30 мл/хв) кліренс силденафілу знижувався, що призводило до збільшення AUC(100%) та максимальної концентрації (88%) у плазмі крові порівняно з такими уздорових добровольців.

Показання до застосування. Порушення ерекції.

Спосіб застосування та дози. Приймати внутрішньо.Призначають у дозі 50 мг за 1 годину до статевого акту. З урахуванням ефективностіта переносимості дозу можна підвищити до 100 мг. Максимальна рекомендована дозастановить 100 мг 1 раз на добу.У осіб похилого віку та хворих з тяжким ступенемниркової недостатності (кліренс креатиніну менше за 30 мл/хв) або з порушеноюфункцією печінки початкова доза становить 50 мг. З урахуванням ефективності тапереносимості дозу можна підвищити до 100 мг.

Побічна дія. Препарат переноситьсядобре. Найвірогіднішими побічними ефектами є головний біль, припливи крові,запаморочення, диспепсичні реакції, закладеність носа, минущі порушення зору(головним чином, зміни кольорусприйняття об’єктів, а також посилення сприйняттясвітла й затуманення зору); при застосуванні препарату у дозах, що перевищувалирекомендовані, небажані явища були подібними до відзначених вище, однакреєструвалися частіше. Відзначені міалгія та випадки пріапізму.

Протипоказання. Підвищена чутливість докомпонентів препарату; одночасне застосування донаторів NO або нітратів убудь-яких формах; дитячий вік.

Передозування. У дослідженнях на здорових добровольцях приоднократному прийомі препарату у дозах до 800 мг негативні явища були подібнимидо таких при прийому Конегри у більш нижчих дозах, але зустрічалися частіше. Уразі передозування проводять стандартне симптоматичне лікування. Застосуваннядіалізу, певно, не збільшує кліренс силденафілу, оскільки останній активнозв’язується з білками плазми й не виводиться з сечею.

Особливості застосування. Для діагностики порушень ерекції, визначенняїх можливих причин та вибору адекватного лікування необхідно зібрати повниймедичний анамнез та провести ретельне фізичне обстеження пацієнта. Сексуальнаактивність становить певний ризик за наявності захворювань серцево-судинноїсистеми. Через це перед початком лікування з приводу порушень ерекції необхіднекардіологічне обстеження хворого. Після широкого впровадження препарату впрактику надійшли повідомлення про серйозні порушення з боку серцево-судинноїсистеми, які включали стенокардію, інфаркт міокарда, раптову коронарну смерть,шлуночкові аритмії, геморагічний інсульт, минаючи ішемію, артеріальну гіпер-або гіпотензію. Вказані випадки переважно розвивалися під час або відразу післясексуальної активності. У більшості пацієнтів, але не у всіх були наявніфактори ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи.Препарати, призначені для лікування порушенняерекції, з обережністю застосовують у хворих з анатомічною деформацієюстатевого члена, наприклад, при ангуляції, кавернозному фіброзі (хворобаПейроні) та у осіб із захворюваннями, що сприяють розвитку приапізму(серпоподібно-клітинна анемія, множинна мієлома або лейкоз).Відомостей про безпечність застосування Конегри припептичній виразці та геморагічному діатезі не існує, через що препарат хворим зтакою патологією призначають з обережністю.У невеликої кількості хворих із спадковим пігментнимретинітом відзначені спадкові порушення фосфодіестераз сітківки. Відомостей пробезпеку застосування Конегри у хворих з пігментним ретинітом відсутні, томупрепарат у них слід застосовувати з обережністю.Препарати, призначені для лікування порушеньерекції, не слід призначати чоловікам, для яких сексуальна активність небажана.Оскільки під час клінічних випробувань силденафілуспостерігалися запаморочення та порушення зору, не слід керувати транспортом тапрацювати з потенційно небезпечними механізмами до з’ясування індивідуальноїреакції на препарат.

Взаємодія з іншими лікарськимизасобами. Безпечністьта ефективність застосування препарату у комбінації з іншими засобами, призначенимидля лікування порушень ерекції, не вивчалися, тому подібні комбінаціїзастосовувати не рекомендується.Одночасне призначення силденафілу та ритонавіру,високоспецифічні інгібітора Р-450, не рекомендується. Одночасний прийомінгібітора протеаз ВІЛ ритонавіру на стадії рівноважної концентрації (500 мг 2рази на добу) з силденафілом (100 мл однократно) призводить до 300% підвищення(у 4 рази) максимальної концентрації силденафілу у плазмі крові та 1000% (1 11разів) збільшення AUC силденафілу.Циметидин у дозі 800 мг, що є неспецифічнимінгібітором CYP3A4, при одночасному прийомі з Камогрою, викликав підвищенняконцентрації силденафілу у плазмі крові на 56% у здорових добровольців.Популяційний фармакокінетичний аналіз результатів клінічного дослідження продемонструвавзниження кліренсу силденафілу при одночасному застосуванні інгібіторів CYP3A4(таких як кетоконазол, еритроміцин, циметидин), однак частота побічних ефектіву цих пацієнтів не збільшилася.Одноразовий прийом антациду (магнію/алюмінію гідроксиду)не впливав на біодоступність Конегри.За даними популяційного аналізу інгібітори CYP2С9(толбутимід, варфарин), CYP2D6 (селективні інгібітори зворотного нейрональногозахоплення серотоніну, трициклічні антидепресанти), тіазиди й тіазидоподібнідіуретики, петльові та калійзберігаючі діуретики, інгібітори АПФ, антагоністикальцію, блокатори β-адренорецепторів та індуктори метаболізму CYP450(рифампіцин, барбітурати) не чинили вплив на фармакокінетику силденафілу. Призастосуванні силденафілу у рекомендованих дозах максимальна концентрація його уплазмі крові становить десь 1 мкмоль, тому малоймовірно, що Конегра здатнавпливати на кліренс субстратів цих ізоферментів.Ознак істотно взаємодії з толбутамідом у дозі 250 мгабо варфарином у дозі 40 мг, які метаболізують CYP2С9, не виявлено.Конегра (50 мг) не посилювала гіпотензивної діїалкоголю у здорових добровольців при максимальному рівні алкоголю в середньому80 мг/дл. У хворих на артеріальну гіпертензію ознак взаємодії Конегри (100 мг)з амлодипіном не виявлено. Середнє додаткове зниження артеріального тиску уположенні лежачи (систолічного – 8 мм рт.ст., діастолічного – на 7 мм рт.ст.)наближалося до такого при прийомі однієї Конегри у здорових добровольців. Доніпро безпечність застосування свідчать про відсутність відмінностей у характеріпобічних ефектів у хворих, які одрежували Конегру разом з антигіпертензивнимипрепаратами та без них.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла танедоступному для дітей місці, при температурі 15 – 300С. Термінпридатності – 2 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z