Загружается, подождите...

Фліксотид™ небули™ (Flixotide™ nebules™)


міжнародна та хімічна назви: флютиказон; S-флюорометил 6a,9a-дифлюоро-11b-гідрокси-16a-метил-3-оксо-17a-пропіонілоксіондросту-1,4-дієне-17b-карботіоат;

основні фізико-хімічні властивості: біла непрозора суспензія без видимихдомішок;

склад: 1 небула (2 мл суспензії) містить флютиказону пропіонату (мікронізованого)0,5 мг або 2,0 мг; допоміжні речовини: полісорбат-20, сорбітолу монолаурат, мононатріюфосфату дигідрат, натрію фосфат двохосновний безводний, натрію хлорид, вода дляін’єкцій.

Форма випуску. Суспензія для інгаляції.

Фармакотерапевтична група. Протиастматичні засоби для інгаляційногозастосування. Глюкокортикоїди. Код АТС R03B A05.

Фармакологічні властивості.Фармакокінетика.Глюкокортикостероїд флютиказону пропіонат у рекомендованих дозах дляінгаляцій проявляє потужну протизапальну дію на легені, що приводить дозменшення симптоматики та частоти нападів астми.Фармакокінетика. Абсолютна біодоступність інгаляційного флютиказону пропіонатузнаходиться в межах 10 - 30% номінальної дози залежно від інгаляційногопристрою, що застосовується. Системна абсорбція здійснюється головним чиномчерез дихальну систему, спочатку швидко, потім протягом тривалого часу. Залишокінгаляційної дози у роті проковтується з мінімальним системним впливом узв’язку з низькою розчинністю флютиказону пропіонату у воді та пресистемнимметаболізмом препарату, як результат цього пероральна біодоступність препаратуменше 1%.Спостерігається лінійне зростання системної дії при збільшенніінгаляційної дози препарату. Флютиказону пропіонат характеризується високимплазмовим кліренсом (1 150 мл/хв), великим об’ємом розподілу (приблизно 300 л)і кінцевим періодом напіввиведення приблизно 8 годин. Рівень зв’язування збілками помірно високий (91%). Флютиказону пропіонат швидко елімінується ізсистемного кровотоку, головним чином шляхом метаболізму до неактивногометаболіту за допомогою фермента цитохрому Р450 CYP3A4. Нирковийкліренс флютиказону пропіонату дуже незначний (менше 0,2%), з них менше 5%виводиться у вигляді метаболітів. Слід дотримуватися обережності приодночасному призначенні інгібіторів CYP3A4 у зв’язку з потенційним підвищеннямсистемного впливу флютиказону пропіонату.Дані щодо безпеки препаратуТоксикологічні дослідження показали наявність лише типових для сильнихкортикостероїдів ефектів, але в дозах, які в багато разів перевищують ті, щопоказані для терапевтичного застосування. У дослідженнях з вивчення впливупрепарату на репродуктивну функцію та наявності тератогенних властивостейпрепарату нових даних виявлено не було. Флютиказону пропіонат не має мутагенноїактивності in vitro та in vivo. У дослідах на тваринах була показанавідсутність канцерогенного потенціалу у препараті. Він також не маєподразнюючих та сенсибілізуючих властивостей.

Показання для застосування.Флютиказону пропіонат має виражену протизапальну дію на легені. Вінзменшує симптоми і частоту загострень астми у хворих, які раніше лікувалисялише бронходилататорами або їх поєднанням з іншою профілактичною терапією.Полегшення при нетривалих проявах симптоматики, як правило, можна досягти задопомогою короткодіючих бронходилататорів, але при більш тривалих загостренняхнеобхідно якомога раніше почати кортикостероїдну терапію для боротьби іззапальним процесом.Дорослі і підлітки, старше 16 роківПрофілактичне застосування при тяжкому ступені астми (хворі, щопотребують високих доз інгаляційних або пероральних кортикостероїдів).При застосуванні інгаляційного флютиказону пропіонату багато пацієнтів,що потребують системного прийому кортикостероїдів для адекватного лікування, можутьперейти на значно менші дози пероральних кортикостероїдів або взагалівідмовитися від них.Лікування загострень астми.Подальше підтримання дози може бути більш зручним при застосуваннідозованого аерозольного або порошкового інгалятора.Діти і підлітки від 4 до 16 роківЛікування загострень астми.Подальше підтримання дози може бути більш зручним при застосуваннідозованого аерозольного або порошкового інгалятора.

Спосіб застосування та дози.Препарата Фліксотид Небули повинен призначатися у вигляді аерозолю ізструминного небулайзера. Оскільки на доставку препарату впливають численніфактори, слід дотримуватися рекомендацій виробника, що випускає небулайзери.Застосування Фліксотиду Небули за допомогою ультразвуковихнебулайзерів, як правило, не рекомендується.Флютиказону пропіонат для небулізації не повинен вводитись у виглядіін’єкцій.Флютиказону пропіонат для небулізації призначений для пероральнихінгаляцій, тому рекомендується використання мундштука. Якщо необхіднозастосування лицьової маски, можлива назальна інгаляція.Хворі повинні бути попереджені про те, що лікування інгаляційнимфлютиказону пропіонатом є профілактичним і тому його необхідно застосовуватирегулярно. Максимальне поліпшення у перебігу астми може бути досягнуто протягом4 – 7 днів від початку лікування. Проте було виявлено, що флютиказону пропіонатвиявляє лікувальну дію вже через 24 години після початку лікування у тиххворих, які раніше не застосовували інгаляційні стероїди.Якщо хворі відчувають, що короткодіючі бронходилататори стали меншефективними або вони потребують більш частих інгаляцій, необхідно консультаціялікаря.Коли бажано астосування малих об’ємів суспензії або забезпеченнядоставки препарату протягом тривалого часу, суспензію флютиказону пропіонатудля небулізації можна розводити розчином натрію хлориду для ін’єкційбезпосередньо перед інгаляцією.Як і більшість небулізаторів, що діють на основі постійного потоку,небулізований препарат, імовірно, потрапляє в навколишнє середовище. ТомуФліксотид Небули повинні використовуватися в добре провітрюваних приміщеннях,особливо у лікарнях, де кілька хворих можуть користуватися небулайзерамиодночасно.Дозування.Дорослі і підлітки старше 16 років: 0,5 – 2,0 мг двічі на день.Діти і підлітки 4 – 16 років: 1,0мг двічі на день.Початкова доза небулізованого флютиказону пропіонату повиннавідповідати тяжкості захворювання. В подальшому дозування повинно бутивідрегульовано на такому рівні, який дає контроль захворювання, або зменшено домінімальної ефективної дози залежно від індивідуального ефекту.Максимальна вказана доза рекомендована для лікування нападів астмипротягом 7 днів після нападу. Після цього необхідно намагатися зменшити дозу.Окремі групи хворих.Немає необхідності змінювати дозу для пацієнтів літнього віку або осібз порушеннями функції печінки та нирок.

Побічна дія.Нижченаведена побічна дія систематизована за органами і системами тазалежно від частоти виникнення: дуже часто (=>1/10), часто (=>1/100 та< 1/10), не часто (=>1/1000 та < 1/100), рідко (=>1/10 000 та <1/1000) та дуже рідко (<1/10 000), включаючи окремі повідомлення. Дані пропобічну дію, що виникає дуже часто, часто та не часто, головним чином базуютьсяна клінічних дослідженнях. Дані про побічну дію, що виникає рідко та дужерідко, отримуються головним чином спонтанно.Інфекції та інвазіїДуже часто: кандидоз порожнини рота та глотки. У деяких хворих можливий розвиток кандидозу порожнини рота та глотки. Зметою запобігання цьому явищу після застосування Фліксотиду у виглядіінгаляціїї через небулайзер слід полоскати порожнину рота. За необхідностіпротягом усього періоду лікування призначають протигрибковий препарат місцево,продовжуючи при цьому застосування Фліксотиду Небули.Імунна системаПовідомлялось про реакції гіперчутливості з низчезазначеними проявами.Не часто: шкірні реакції гіперчутливості.Дуже рідко: ангіоневротичний набряк (головним чином обличчя таротоглотки), респіраторні симптоми ( задишка та/або бронхоспазм) таанафілактична реакція.Ендокринна системаМожлива системна дія, що дуже рідко включає синдром Кушинга,кушингоїдні ознаки, пригнічення надниркових залоз, затримку росту у дітей тапідлітків, зменшення мінералізації кісток, катаракту та глаукому.Метаболізм і розлади травленняДуже рідко: гіперглікемія.Психіатричні розладиДуже рідко: відчуття неспокою, розлади сну, зміни поведінки, включаючигіперактивність і збудженність (головним чином у дітей).Дихальна система та грудна клітка Часто: захриплість голосу.У деяких хворих інгаляційний флютиказону пропіонат може бути причиноюзахриплості голосу, у цьому разі стає корисним полоскання горла водою одразупісля інгаляції.Дуже рідко: парадоксальний бронхоспазм.Як і при лікуванні іншими інгаляційними препаратами, можливий розвитокпарадоксального бронхоспазму зі швидко зростаючою задишкою після інгаляції. Уцьому випадку негайно застосовуються швидкодіючі інгаляційні бронходилататори,інгаляція Фліксотиду одразу припиняється, проводиться обстеження пацієнта та занеобхідності призначається альтернативна терапія.

Протипоказання.Препарата Фліксотид Небули протипоказаний хворим з гіперчутливістю добудь-якого з його компонентів в анамнезі.

Передозування.При застосуванні Фліксотиду в дозах, які перевищують рекомендовані,може виникнути гостре передозування, що виявляється у тимчасовому пригніченнігіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи. Це не потребує невідкладноїдопомоги, оскільки функція кори надниркових залоз відновлюється через декількаднів. Проте при застосуванні доз, вищих за рекомендовані, протягом тривалогочасу можливо суттєве пригнічення функції надниркових залоз. Є повідомлення пропоодинокі випадки гострих адреналових кризів, головним чином у дітей, якілікуються вищими, ніж рекомендовані, дозами (1000 мкг і вище) препаратупротягом тривалого часу (декілька місяців або років). До явищ, щоспостерігалися, входила гіпоглікемія, яка супроводжувалась погіршеннямсвідомості та/або конвульсіями. Факторами, що можуть провокувати гострийадреналовий криз, можуть бути травми, хірургічні втручання, інфекції або різкезниження дози. Пацієнти, які лікуються вищими, ніж рекомендовані, дозами,повинні бути під особливим наглядом, а доза препарату для них повинназменшуватись поступово.

Особливості застосування.Лікування бронхіальної астми повинно проводитися згідно з поетапноюпрограмою, стан пацієнта необхідно регулярно контролювати як клінічно, так ішляхом визначення показників функції зовнішнього дихання.Збільшення частоти застосування та дози короткодіючих інгаляційнихбета-2-агоністів сигналізує про поступову втрату контролю астми. У цих умовахтерапія повинна бути переглянута. Раптове та прогресуюче погіршення контролю астми є потенційно життєвонебезпечним, тому слід збільшувати дозу кортикостероїдів. У пацієнтів, якіналежать до групи ризику, може бути доцільною щоденна пікфлоуметрія.Фліксотид Небули не показані для купірування гострих нападів астми, їхпризначають для довготривалого профілактичного лікування. Для полегшення станупри гострих астматичних нападах застосовуються швидко- та короткодіючіінгаляційні бронходилататори.Недостатня ефективність лікування або тяжке загострення астми потребуєзбільшення дози Фліксотиду та, якщо потрібно, призначення системних стероїдівта/або антибіотиків за наявності інфекції.При застосуванні інгаляційних кортикостероїдів, здебільшого у високихдозах і протягом тривалого часу, можливо виникнення системної дії, але значноменшої, ніж при застосуванні пероральних стероїдів. Системна дія можевиявлятися синдромом Кушинга, кушингоїдними ознаками, пригніченням наднирковихзалоз, затримкою росту у дітей і підлітків, зменшенням мінералізації кісток,катарактою та глаукомою. Тому важливо, щоб доза інгаляційних кортикостероїдівбула зменшена до мінімально можливої, яка б підтримувала ефективний контрольсимптомів астми.Рекомендується регулярно перевіряти ріст дітей, що перебувають натривалому лікуванні інгаляційними кортикостероїдами.Існує індивідуальна підвищена чутливість до інгаляційнихкортикостероїдів.У зв´язку з можливістюпригнічення функції надниркових залоз переведення пацієнтів з прийомупероральних кортикостероїдів на інгаляційний Фліксотид потребує особливої увагиі постійного контролю функції надниркових залоз.Процес переходу наінгаляційний Фліксотид і відміна системної терапії повинні бути поступовими.Пацієнти повинні мати при собі спеціальну картку з попередженням пронеобхідність додаткового введення системного стероїду в стресових ситуаціях.Заміна системної стероїдної терапії на інгаляційну інколи можедемаскувати алергічні захворювання, такі як алергічний риніт або екзема, ранішеконтрольовані системним прийомом стероїдів. Ці алергічні прояви треба лікуватиантигістамінними засобами та/або препаратами для місцевого застосування, у томучислі кортикостероїдами місцевої дії.Лікування флютиказонупропіонатом не слід припиняти раптово.Існують поодинокі повідомлення про підвищення рівня глюкози в крові, іце слід брати до уваги при призначенні Фліксотиду хворим на цукровий діабет.Як і при застосуванні всіх інгаляційних кортикостероїдів, особливоїуваги потребують пацієнти з активною або латентною формою туберкульозу легенів.Фліксотид Небули не призначені для самостійного застосування дляполегшення симптомів гострого бронхоспазму. У цьому випадку слід призначатикороткодіючі інгаляційні бронходилататори. Фліксотид Небули призначні длярегулярного щоденного застосування як протизапальний засіб при гостромузагостренні бронхіальної астми.При застосуванні Фліксотиду в рекомендованих дозах функція та резервнадниркових залоз залишаються в межах норми. Ефект від застосуванняінгаляційного Фліксотиду дає змогу звести до мінімуму потребу в пероральнихстероїдах. Але можливість побічної дії у пацієнтів, які раніше лікувались пероральнимистероїдами, зберігається протягом деякого часу. Ступінь порушення функціїнадниркових залоз в окремих ситуаціях може потребувати оцінки спеціаліста. Слід брати до уваги можливість порушення функції надниркових залоз іпроводити відповідну кортикостероїдну терапію у разі невідкладної допомоги та устресових ситуаціях, включаючи оперативне втручання. Фліксотид Небули не є препаратом для ін’єкційного або пероральногозастосування при невідкладних станах.Пацієнти, які лікуються небулізованим флютиказону пропіонатом, повиннібути попереджені, що при погіршенні стану вони не повинні збільшувати дозу абочастоту застосування, а повинні звернутися за медичною консультацією.Корисним є призначення небулізованого флютиказону пропіонату черезмундштук з метою уникнення розвитку атрофічних змін шкіри обличчя, які можутьзустрічатися при тривалому використанні лицьової маски.При застосуванні лицьової маски шкіру, що підлягає впливу препарату,потрібно захищати за допомогою захисного крему або ретельного вмивання післявикористання.Тривале лікування інгаляційним небулізованим Фліксотидом повинновідмінятися поступово, під медичним наглядом, недопустимим є раптове припиненнятерапії.Вагітність і лактаціяБезпека застосування Фліксотиду в період вагітності остаточно невстановлена. При вирішенні питання про призначення препарату в цей періодпотрібно зважити очікувану користь для матері і потенційний ризик для плоду.На сьогодні не встановлено, чи потрапляє флютиказону пропіонат у груднемолоко, однак, виходячи з фармакологічного профілю препарату, це малоймовірно.Вплив на здатність керуватиавтомобілем та іншими механізмамиБудь-який вплив є малоймовірним.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.У звичайних умовах після інгаляційного введення досягаються низькіконцентрації флютиказону пропіонату у плазмі крові завдяки екстенсивномуметаболізму першого проходження та високому системному кліренсу препарату,опосередкованого цитохромом Р450 3А4 у печінці та кишечнику. Томуймовірність клінічно значущої медикаментозної взаємодії, опосередкованоїфлютиказону пропіонатом, є дуже малою.За даними досліджень з вивчення медикаментозної взаємодії на здоровихдобровольцях, було показано, що ританавір (сильний інгібітор цитохрому Р4503А4) може значно збільшувати концентрацію флютиказону пропіонату уплазмі, що призведе до суттєвого зменшення концентрації кортизолу у сироватцікрові. За даними постмаркетингового застосування препарату, повідомлялось проклінічно значущу медикаментозну взаємодію у пацієнтів, які лікувалисьфлютиказону пропіонатом і ританавіром, що спричинювало до системного впливукортикостероїдів, включаючи синдром Кушинга та пригнічення надниркових залоз.Тому слід уникати одночасного застосування флютиказону пропіонату та ританавіру,за винятком випадку, коли користь від такого застосування буде більшою за ризиксистемного впливу кортикостерїдів.За даними досліджень з іншими інгібіторами цитохрому Р450 3А4,було доведено, що вони мають дуже незначний (еритроміцин) або малий (кетоконазол)вплив на збільшення системної концентрації флютиказону пропіонату у сироватцікрові без значущого зменшення концентрації кортизолу. Проте, одночаснозастосовувати сильні інгібітори цитохрому Р450 3А4 (наприкладкетоконазол) слід з обережністю, враховуючи можливість збільшення системноговпливу флютиказону пропіонату.

Умови та термін зберігання.Зберігати при температурі не вище 30°С в місцях, недоступних для дітей.Не допускати заморожування та впливу прямого сонячного проміння. Термін придатності – 3 роки.Розкриті небули слід зберігати в холодильнику і використати протягом 12годин після розкриття.Зберігати у вертикальному положенні.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z