Загружается, подождите...

Етопоз (Etopos)


міжнародна назва: етопозид;

основніфізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний або жовтуватийрозчин;

склад:

1 флакон об'ємом 5 мл міститьетопозиду 100 мг;допоміжні речовини: полісорбат, спиртбензиловий, спирт етиловий, кислота лимонна,поліетиленгліколь.

Форма випуску. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтичнагрупа. Антинеопластичні засоби. Похідні подофілотоксину. КодАТС L01CB01

Фармакологічнівластивості.Фармакодинаміка. Етопозид є напівсинтетичнимдериватом подофілотоксину."Механізмдії препарату пов'язаний зінгібуванням топоізомерази II. Етопозид має цитотоксичну діюза рахунокушкодження ДНК.Основна дія препарату, очевидно,здійснюється в Є2-фазі та S-фазі клітинного циклу.Спостерігаються дві різні реакціїна препарат, що залежать від прийнятої пацієнтом дози.При великих концентраціях (10мкг/мл і більше) спостерігається лізис клітин, щовступають у фазу мітозу. При малихконцентраціях (0,3 - 10 мкг/мл) у клітинахсповільнюєтьсяперехід у профазу.Препарат невпливає на мікротубулярне складання макромолекулярних структур.Основна дія етопозиду намікромолекулярному рівні, певно, полягає в уповільненнісинтезу ДНК.Фармакокінетика. Після внутрішньовенноговведення пікова концентрація препарату вплазмістановить 30 мкг/мл.Препарат виявляється у плевральній рідині,слині, печінці, селезінці, нирках, тканинахмозку. Етопозид проникає черезгематоенцефалічний та плацентарний бар'єри. Рівніконцентрації етопозиду успинномозковій рідині варіює від невизначених значень до 5 %від концентрації у плазмі крові.Дані про виділення препарату з грудним молокомвідсутні.Зв'язування з білками плазми становить приблизно 90 %.Етопозид активно метаболізується ворганізмі. Виділення його при цьому відбуваєтьсядвофазовим способом. У дорослих знормальною функцією нирок і печінки часнапіввиведення в середньомустановить 0,6 - 2 год; період напіввиведення в кінцевій фазістановить 5,3 - 10,8 год. У дітей знормальною функцією нирок і печінки періоднапіввиведення етопозиду становитьу середньому у початковій фазі 0,6 - 1,4 год, вкінцевій фазі - 3 - 5,8 год.
Загальний кліренс коливається умежах 19-28 мл/хв у дорослих і 18 -39 мл/хв за умов нормальної функції нирок і печінки. Етопозид виводиться ізсечею у незміненому стані (29 %) та у вигляді метаболітів (15 %) протягом 48 -72 год. 2 -16 % препарату виводиться з калом.

Показання для застосування.Етопозпоказаний для лікування таких неопластичних утворень:дрібноклітинна карцинома легенів;злоякісні лімфоми (вт.ч. лімфомиХоджкіна);гостралейкемія;пухлинияєчок;рак сечовогоміхура;злоякісніпухлини трофобластичного генезу.

Спосібзастосування та дози.Режим дозування встановлюєтьсяіндивідуально, залежно від використовуваної схемихіміотерапії.Звичайна доза Етопозу в комбінаціїз іншими хіміотерапевтичними препаратамистановить 50 - 100 мг/м2/добапротягом 4-5 днів. Також частозастосовується режимприйому через день: 100 - 125 мг/м2/добана 1-й, 3-й і 5-й день. Курси хіміотерапіїповторюються

з 3 - 4-тижневимінтервалом, після відповідного усунення будь-якого видутоксичної діїпрепарату.При підборі дози слід враховуватимієлосупресивну дію інших препаратів у комбінації, атакож діюпопередньої променевої та/або хіміотерапії.Приготування препарату длявнутрішньовенного введення. Етопоз для ін'єкцій розводять5 % розчином декстрози для інфузійабо 0,9 % розчином натрію хлориду для інфузій доодержання концентрації 0,2 або 0,4мг/мл. Отриманий у такий спосіб розчин зконцентрацією 0,2 або 0,4 мг/мл можезберігатися, залишаючись стабільним, протягом 96год і відповідно 48 год притемпературі 25 °С при нормальному освітленні як

у скляних,так і в пластмасових пляшках.Розчин Етопозу рекомендується вводити протягом 30 - 60

хв. Вводити Етопозпацієнту шляхом швидкої внутрішньовенної ін'єкції суворо

забороняється.

Побічнадія.Кров: лейкопенія,тромбоцитопенія, пригнічення гемопоезу, рідко - анемія.Шлунково-кишковий тракт: нудота, блювання, біль ушлунку, анорексія, діарея, езофагітта запалення слизовихоболонок.Серцево-судинна система: транзиторна гіпотензія.Повідомлялося про виникненнягіпотензії ухворих після швидкого введення цього препарату.Нервова система: периферична нейропатія,розлади ЦНС у вигляді сонливості,втомлюваностіі транзиторної кортикальної сліпоти.Реакції гіперчутливості: анафілактоїдні реакції(гарячка, тахікардія, бронхоспазм,задишка,гіпотензія).Алопеція спостерігається приблизно у2/3 пацієнтів, але вона повністю оборотна.Внаслідок цитотоксичної діїпрепарату може підвищуватися рівень сечової кислоти вкрові. Якправило, Етопоз не впливає на імунну систему.

Протипоказання. Прийом Етопозупротипоказаний при підвищеній чутливості до етопозиду або інших компонентівпрепарату, при вираженій мієлосупресії, порушеннях функції печінки та нирок,гострих інфекціях, а також під час вагітності та годуванні груддю.


Передозування.У разі появи мієлосупресії, стоматиту та небажаних токсичних явищ з бокукартини крові та шлунково-кишкового тракту показана симптоматична терапія. Специфічних антидотів припередозуванні Етопозом не існує.

Особливостізастосування.Під частерапії Етопозом слід періодично контролювати повну формулу крові. її треба проводитидо початку лікування Етопозом, під час терапії, а також після її' закінчення. Передвведенням кожної дози цього препарату слід робити принаймні один аналіз крові. Пацієнти,які отримують лікування Етопозом, потребують пильного спостереження з метоювиявлення перших ознак пригнічення функції кісткового мозку - як під час, так іпісля терапії Етопозом. Ступінь пригнічення функцій кісткового мозкупрямо пропорційний одержаній дозі препарату. Тому на початкукожного курсу лікування і перед введенням наступних доз Етопозуслід підраховувати кількість тромбоцитів, вміст гемоглобіну, кількістьлейкоцитів і зміни цих показників. Якщо кількість тромбоцитів виявиться нижче 50 000/мм3або величина абсолютного показника нейтрофілів виявиться нижче 500/мм3, необхідно припинити лікування доти,доки показники крові не прийдуть до норми.Лікарям слідзнати про можливе виникнення анафілактичної реакції, що проявляється у виглядіознобу, пропасниці, тахікардії, бронхоспазму, диспное та зниження артеріальноготиску. Лікування таких станів - симптоматичне. За рішенням лікаряінфузії Етопозу негайно відміняють, після чого хворому призначаютьпрепарати, що підвищують кров'яний тиск, тобтокортикостероїдні, антигістамінні засоби або такі, що збільшують об'єм крові.Припарентеральному застосуванні Етопоз треба вводити тільки шляхом повільноївнутрішньовенної інфузії (звичайно протягом 30-60хвилин), оскільки при швидкому внутрішньовенному введенні можливе зниження кров'яноготиску.Призастосуванні Етопозу в період вагітності можливе ушкодження плода. Адекватних ідобре контрольованих досліджень на вагітних не проводилось. Якщолікування хворої цим препаратом здійснюється в період вагітності або якщопацієнтка завагітніла під час прийому цього препарату, її* требапопередити про потенційну небезпеку лікування Етопозом дляплода, а також про те, що жінкам дітородного віку, які одержують Етопоз, слід уникати вагітності.Невстановлено, чи проникає Етопоз у материнське молоко. Оскільки багатопрепаратів потрапляють у молоко, потенційно існує ймовірність виникненнясерйозних побічних ефектів у грудних дітей, матері яких лікуються Етопозом. Утакому разі слід вирішити питання про припинення годуваннягруддю або про відміну препарату, враховуючи його важливість для лікування матері. Безпека і ефективність Етопозу при лікуваннідітей не встановлені.Застереженняпри застосуванні.Етопоз слідзастосовувати тільки під постійним наглядом лікаря, який має досвід терапіїцитотоксичнимипрепаратами.Як і приприйомі інших потенційно токсичних речовин, необхідно бути обережними приприготуваннірозчинів Етопозу. Рекомендується користуватися гумовими рукавичками.Припотраплянні Етопозу на шкіру і слизові оболонки слід негайно і ретельно промитиураженіділянки водою з милом.Привиникненні екстравазації слід терміново припинити ін'єкцію і залишок розчинуввести в іншувену. Введення припиняють, як тільки виникає відчуття печіння. Навколоураженогомісця проводять підшкірні ін'єкції гідрокортизону і під суху пов'язкунакладають 1 %гідрокортизонову мазь (доти, доки не зникне еритема) на 24 години.Чоловіки тажінки, які лікуються Етопозом, повинні використовувати надійні методиконтрацепції.
Оскількирозчин Етопозу для внутрішньовенного введення містить етиловий спирт він можебути фактором ризику для пацієнтів, які мають захворювання печінки, хворіють наалкоголізм,епілепсією, а також для дітей.

Взаємодіяз іншими лікарськими засобами.Прикомбінованому лікуванні деяких ракових захворювань протипухлинна активність Етопозуі відповідних препаратів може взаємно посилюватися (синергічний ефект)Найбільшийсинергізм протипухлинної дії Етопозу проявляється при застосуванні впоєднанні з препаратами платини, доксорубіцином, алкалоїдами барвінка,цитоксаном. Етопоз не можна змішувати в розчині з іншими препаратами черезнесумісність. Вивчення ефектів у пацієнтів, що одержували Етопоз іцисплатин при комбінованій хіміотерапії, показало, що такакомбінація має синергічну дію при раку яєчок, дрібноклітинномуі недрібноклітинному раку легенів. Обмежені дані показують, що у хворих,які раніше лікувалися цисплатином, може погіршуватися виведення Етопозу.

Умовита термін зберігання. Зберігати при кімнатній температурі(+15-25°С), внедоступномудля дітей місці.Незаморожувати! Термін придатності - 2 роки.Нерекомендується використовувати препарат після закінчення термінупридатності,зазначеного на упаковці.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z