Загружается, подождите...

Ербісол ультрафарм (Erbisol ultrapharm)

основнi фiзико - хiмiчнi властивостi:

безбарвна або світло-жовтапрозора рідина зі специфічним запахом;склад:

комплекс природних небілкових низькомолекулярних органiчнихсполук негормонального походження, отриманих із тваринної ембріональноїтканини, мiс-тить глікопептиди, пептиди, нуклеотиди, амінокислоти в розчині 0,9% натрію хлориду ізотонічного, сухий залишок 11-17 мг/мл.ФОРМА ВИПУСКУ.

Розчин для ін’єкцій.ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА.

Цитокіни та імуномодулятори. Код АТС L03A X;

Противірусні засоби системного використання. Код АТСJ05.ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

Фармакодинаміка. Фармакологічнаактивність препарату визначається вмістом в ньому низькомолекулярних біологічноактивних пептидів, які активують природні, еволюційно сформовані контролюючiсистеми організму, що відповідають за пошук та усунення патологічних змін.ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм спрямовує імунну систему на прискореннявідновлення ушкоджених та знищення аномальних клітин і тканин. Основнийімуномодулюючий ефект препарату проявляється, перш за все, через дію наNК-клітини (CD3-

16+56+) та Т-кілери(CD3+

16+56+), якi відповідають зазнищення ушкодженних клітин, нездатних до регенерації або аномальних клітин (мутантних,злоякісних, клiтин-вірусоносіїв тощо) і тканин, а також через макрофагальнуланку, яка відповідає за репарацію пошкоджених клітин та відновленняфункціональної активності органів і тканин. Одночасно ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм має імунокоригуючу дію і при порушеннях імун-ного стану сприяє йогонормалізації внаслідок активації Т-лімфоцитів, Тh1-хелперів іТ-кілерів, що важливо для відновлення балансу між клітинним та гуморальнимімунітетом при онкозахворюваннях і для припинення алергічних процесів. Залежновід імунного статусу організму препарат коригує активність і деяких іншихфакторів гуморального та клітинного імунiтету: індукує синтез α-, β-і γ-інтерферонів, фактора некрозу пухлин, інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) та ІЛ-12,пригнічує синтез ІЛ-10. ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм посилює діюантибіотиків, екзогенних інтерферонів i, разом з тим, зменшує їх токсичнупобiчну дiю.При вірусних гепатитах ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм активує цитотоксичні Т-лімфоцити (CD8+) та Т-кілери (CD3+16+56+),які беруть участь у знищенні клітин-вірусоносіїв, а також індукує синтезα-, β- і γ-інтерферонів, що сприяє прискоренню елімінаціївірусу. В той же час, активуючи процеси регенерації печінки, препарат сприяєзаміщенню загиблих гепатоцитів здоровими клітинами, що дозволяє віднестиЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм до препаратів, які знижують ступінь тяжкостіінфекційного захворювання. Препарат має протизапальні властивості, алелiкування хронiчних запальних процесiв може проходити через фазу загостренняпротягом 2-5 дiб. Iмуномодулюючий ефект починає розвиватися на 3 – 5-йдень та досягає максимальних значень на 20 – 21-й день, утримуючись післязакiнчення приймання препарату на тому ж рівні ще 8 - 10 днів.

Препарат нетоксичний, позбавлений кумулятивноїтоксичності, алергенних, тератогенних, мутагенних і канцерогенних властивостей.

Фармакокінетіка.

Не вивчена.ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ :-

захворювання бактеріальної етіології –

хронічнінеспецифічні захворювання легенів у період загострення та ремісії;

захворювання вірусної етіології –

гострий та хронічний віруснийгепатит В, хронічний вірусний гепатит С; гострі та хронічні форми захворювань,спричинених вірусами сімейства герпесу - Herpes Simplex I (лабіаліс), HerpesSimplex ІІ (генітальний), Herpes zoster.СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.

При лікуванні хронічних неспецифічних захворювань легенів

ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм

вводять внутрiшньовенно струминно зішвидкістю 6 мл/хв по 2 мл ввечері щоденно протягом 10 діб або внутрішньом’язовопо 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб. Курсова доза 10-20 ампул по 2 мл.

У період загострення захворювання застосовуютькомплексну терапію, а у період ремісії препарат ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфармзастосовують у вигляді монотерапії.

При лікуванні захворювань, спричинених вірусами сімейства герпесу,

препаратЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм вводять внутрiшньовенно струминно зі швидкістю 6мл/хв по 2 мл ввечері через кожні 48 год протягом 20 діб або по 1 мл ввечеріщоденно протягом 20 діб або внутрішньом’язово по 2 мл ввечері щоденно протягом20 діб. Курсова доза 10-20 ампул по 2 мл, або 20 ампул по 1 мл.

У гострий період захворювання застосовуютькомплексну терапію, а у період ремісії препарат ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфармзастосовують у вигляді монотерапії.

При комплексній терапії гострого вірусного гепатиту В

препарат ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм вводять внутрiшньовенно струминно зі швидкістю 6 мл/хв по 2 млввечері щоденно протягом 20 діб або внутрішньом’язово по 2 мл вранці та по 2 млввечері щоденно протягом 20 діб. Курсова доза 20-40 ампул по 2 мл

При лікуванні хронічних вірусних гепатитів С та В

препарат ЕРБІСОЛ®УЛЬТРАфарм вводять внутрiшньовенно струминно зі швидкістю 6 мл/хв по 2 млвранці та по 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб на фоні базисноїдезінтоксикаційної терапії, а потім протягом 60 діб внутрiшньовенно абовнутрішньом’язово по 2 мл ввечері через кожні 48 год. Курсова лікувальна доза70 ампул по 2 мл. При затяжному перебігу інфекційного захворювання після10-14-денної перерви необхідно проводити повторні курси лікування, кількістьяких визначається ступенем тяжкості патологічного процесу.

Ін’єкції препарату ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфармбажано робити за 1-2 год до прийома їжі або через 2-3 год після. Це пов’язано зтим, що дезінтоксикаційна функція макрофагів не повинна “відволікати” їх відучасті в імунологічних реакціях та репараційних процесах. Чай, соки, воду тат.п. можно вживати у будь-який час. ПОБІЧНА ДІЯ.

ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм добре переноситьсяхворими без проявів алергічних реакцій. Але у деяких випадках у перші 2 - 5днів приймання препарат може спричиняти загострення хронiчного запальногопроцесу, що у бiльшостi випадкiв є стадiєю лiкувального процесу. ПРОТИПОКАЗАННЯ.

Індивідуальна непереносимість.ПЕРЕДОЗУВАННЯ.

Можлива короткочасна стомленість, яка не потребуєспецифiчної терапiї.ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ.У період вагітності, лактації та для дітейвіком до 18 років, Ербісол

® УЛЬТРАфарм слід призначати увипадку, коли на думку лікаря користь від застосування перевищує потенційнийризик для плода/дитини.ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ.

ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм посилює діюантибактеріальних засобів. Для ефективної реалізації спрямованоїімуномодулюючої

діїЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм не слід застосовувати разом з іншимиімуномодуляторами.УМОВИ ТА ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ.

Зберігати в недоступному для дітей місціпри температурі +4 - +12о C.

Термін придатності - 5 років. При зберіганнідопускається поява опалесценції.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z