Загружается, подождите...

Елюаттехнецію 99mтс генератора 99мо/99m тс (Eluateof pertechnetate 99mts from generator 99mo/99m ts)


хімічна назва: 99m Тспертехнетат натрію, розчин (елюат), одержаний з генератора ізотопів99 Мо/99m Тс;

основні фізико-хімічні властивості: безбарвна, прозора рідина, стерильнийін’єкційнийрозчин рН – 5,5-7,5 99m Тс є чистийгамма-випромінювач з середньою енергією гамма-квантів 0,140 МеВ. Розпадається зперіодом напіврозпаду 6,02 години до утворення технецію 99,який можна вважати стабільним;

склад: 1 ампула розчину містить:пертехнетат-99m Тснатрію - 0,5 - 15,0 ГБк/мл;допоміжні речовини: натрію хлорид,вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Терапевтичнірадіофармацевтичні препарати.Код АТС V10ХХ.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка.99m Тспертехнетат натрію, елюат, який одержують з генератора ізото-пів 99 Мо/99m Тс,використовують тільки з метою діагностики. Фармакологічні властивості залежатьвиключно від того, в якій формі він використовується: саме як елюат чи увигляді мічених органотропних хімічних сполук.Фармакокінетика. Розподіл вбіологічних структурах іонів пертехнетату певною мірою по-дібний до розподілу іонів йодидів іперхлоратів. Унаслідок цього 99m Тс пертехнетатнакопичується в щитовидній залозі,проте бере участь тільки в неорганічній фазіметаболізму. Іони пертехнетатунакопичуються також у слинних залозах, шлунку, судинній оболонці ока.Коефіцієнт очищення крові від іонів пертехнетату відповідно невеликий.99m Тс пертехнетатздатний проникати крізь ушкоджений гематоенцефалічний бар’єрі концентруватися в патологічнихвогнищах головного мозку.

Показання для застосування. 99m Тспертехнетат має широкий діапазон застосування. Він використовується длясканування та сцинтиграфії щитовидної залози, оцінки неорганічноїфази йодного метаболізму за тестомзахоплення, для дослідження слинних залоз методом сіалосцинтиграфії; внейрохірургії для енцефалосцинтиграфії та непрямої радіонуклідної ангіографіїголовного мозку; в кардіології – для ангіокардіосцинтиграфії та вентрикулогра-фії; в хірургії – для діагностикидивертикулу Меккеля.

Спосіб застосування тадози. Основнийспосіб введення99m Тс пертехнетату – внутрішньо-венний. Індикаторна активність залежитьвід особливостей конкретної методики і може колива-тися в межах 37-55МБк.Еквівалентна доза для дорослих привведенні 99m Тс становить 0,013 мЗв/МБк. Доза наодиницю радіоактивності, щопоглинається щитовидною залозою, становить 0,023 мГр/МБк, що поглинаєтьсястінкою сечового міхура, - 0,019 мГр/МБк, що поглинається яєчником іслинними залозами, - відповідно0,010 мГр/МБк і 0,0093 мГр/МБк.

Побічна дія. В окремих випадках можеспостерігатися деяке пригнічення функції кісткового мозку.

Протипоказання. Вагітність, періодлактації; обмеження – дитячий вік.

Передозування. Завдяки короткому періодунапіврозпаду, відсутності в спектрі випроміню- вання бета-частинок несприятливіпобічні наслідки при використанні навіть високої актив-ності 99m Тс пертехнетатуне спостерігаються.

Особливості застосування. Процедуру елююваннягенератора і приготування радіофармацев-тичного засобу необхідно виконуватизгідно з правилами безпеки при роботі з радіоактивними ізотопами.

Взаємодія з іншимилікарськими засобами. При високому вмісті йоду в плазмі крові може спостерігатисядеяке послаблення включення 99m Тс пертехнетату в щитовидну залозу.

Умови та термін зберігання.Зберігатипри температурі 15 – 25 ºС. Необхідно уникатизаморожування. Термін використаннягенератора ізотопів 99Мо/99m Тс не більше двох тижнів,термін придатності 99m Тс пертехнетату - 12 годин після елюювання.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z