Загружается, подождите...

Доксорубіцин-кмп (Doxorubicin-kmp)


міжнародна та хімічнаназви: doxorubicin;(8S,10S)-10-[(3-аміно-2,3,6-тридезокси-а-Ь-ліксо-гексапіранозил)окси]-6,8,11-тригідрокси-8-(гідроксіацетил)-1-метокси-7,8,9,10-тетрагідронафтацен-5,

12-діонагідрохлорид;

основні фЬико-хімічнівластивості: пористамаса червоно-оранжевого кольору;склад: 1 флакон міститьдоксорубіцину гідрохлориду в перерахунку на 100 % речовину,що не містить воду та залишковікількості органічних розчинників 0,01 г, маніту 0,04 г.

Форма випуску. Порошок ліофілізований для приготуваннярозчину для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Протипухлинні антибіотикита споріднені препарати. Антрацикліни та споріднені сполуки. Код АТС L01D В01.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка.Доксорубіцин виявляє виражену протипухлинну і протилейкозну дію. Препаратшвидко проникає в клітини, зв’язується

з перинуклеїновим хроматином,пригничує поділ клітин та синтез нуклеїнових кислот, виявляючи специфічну діюна фазу S поділу клітин, спричиняючи хромосомні аберації. Фармакокінетика. Післявнутрішньовенного введення доксорубіцин швидко розподіляється в плазмі татканинах - вже через 30 секунд препарат виявляється в печінці, легенях, серціта нирках. Об’єм розподілу в рівноважному стані становить 20 - 30 л/кг.Протягом години після введення доксорубіцин частково метаболізується в печінців активний метаболіт. Не проникає крізь ГЕБ. Період напіввиведення длядоксорубіцину та його метаболіту варіює від 20 до 48 годин. Виводиться з жовчюв незмінному вигляді (близько 40 % протягом 5 днів) та нирками в незмінномувигляді та у вигляді метаболітів (близько 5 - 12 % протягом 5 днів).

Показання для застосування.Лімфобластнийлейкоз, саркома м’яких тканин, остеогенна саркома, саркома Юінга, рак молочноїзалози, легень, щитоподібної залози, мезотеліома, злоякісна тимома, ракстравоходу, шлунка, печінки та жовчних протоків, підшлункової залози, інсулома,гепатоцелюлярний рак, рак ниркової лоханки та сечоводів, рак сечового міхура тауретри, рак нирки, герміногенна пухлина яєчка та яєчників, рак яєчників,пухлина Вільмса, нейробластома, ембріональна рабдоміосаркома, рак фалопієвихтруб, рак тіла матки, саркома матки, рак піхви та шийки матки, ракпередміхурової залози, мієломна хвороба, лімфогранулематоз, неходжкинськалімфома.


Спосіб застосування та дози.Доксорубіцин-КМП вводять тількивнутрішньовенно!Дозу препарату встановлюють строгоіндивідуально залежно від характеру та фазизахворювання, віку, стану хворогота гемопоетичної функції.Особливу обережність потрібновиявляти при приготуванні та введенні препарату.Медичному персоналу рекомендуєтьсякористуватись рукавичками.Спочатку вміст флакона розчиняютьпри збовтуванні в 5 мл ізотонічного розчину натріюхлориду (концентрація препаратустановить 2 мг/мл). Суха речовина та розчин червоногокольору.Рекомендується розчин вводитипротягом 3-5 хвилин через трубку системи дляпроведення інфузій (фізіологічнийрозчин або 5 % водний розчин глюкози). Локальнепочервоніння місця навколо вени абопочервоніння обличчя можуть бути ознаками надтошвидкого введення препарату.При введенні препарату потрібнослідкувати за можливістю виникнення перивенозноїекстравазації, наслідком якої єсильно виражений місцевий некроз тканини. Відчуттяпечіння у місці застосування препаратуможе бути ознакою екстравазації. У такомувипадку введення в цю вену відразуприпиняють і продовжують введення в іншу вену.Найбільш поширеною є схема, якапередбачає внутрішньовенне введення препарату в дозі60 - 75 мг/м поверхні тіла один разчерез кожні 3 тижні. Альтернативна схема лікування:по 20 мг/м2 поверхнітіла один раз на тиждень. Вважається, що такий спосіб застосуваннясупроводжується більш поодинокимикардіотоксичними ефектами.Доксорубіцин-КМП можназастосовувати також у дозуванні, що становить 30 мг/м2, 3 дніпоспіль з повторенням курсу черезкожні 4 тижні. Сумарна доза Доксорубіцину-КМП неповинна перебільшувати 550 мг/м2.У випадку порушення функції печінкидозу Доксорубіцину-КМП зменшують залежно відрівня білірубіну в сироватці, асаме:білірубін у сироватці: доза:20,5 - 51,3 мкмоль/л 50 % дози;51,3 - 85,5 мкмоль/л 25 % дози;понад 85,5 мкмоль/л застосуванняпрепарату не рекомендується.Хворим з порушеною кровотворною функцієюкісткового мозку дозу Доксорубіцину-КМП зменшують згідно з кількостю лейкоцитіву крові, а саме:кількість лейкоцитів у крові: доза:3,0 - 4,0 х 109/ л 75 %дози;менше 3,0 х 109/лзастосування препарату не рекомендується.Хворим на порушення функції нирок(гломерулярна фільтрація <10 мл/хв.) застосовується 75 % дози.При комбінованому введенніДоксорубіцину-КМП з іншими протипухлинними засобами його доза коливається нарівні 25 - 50 мг/м кожні 4 тижні, якщо він вводиться в поєднанні з мієлопригнічуючимипрепаратами. Для хворих, які одержували радіотерапію на ділянку легенів тасередостіння, а також у комбінації Доксорубіцину-КМП з циклофосфаном сумарнадоза Доксорубіцину-КМП становить не більше 400 мг/м2.

Побічна дія. Найбільш небезпечнимипобічними ефектами Доксорубіцину-КМП, які лімітують його дозу, єкардіотоксичність і мієлосупресія. Тяжко компенсована кардіотоксичністьнайчастіше виявляється у хворих при досягненні сумарної дози препарату, щоперевищує 550 мг/м2. При встановленні дози для застосування слідвраховувати раніше одержувану дозу Доксорубіцину-КМП або інших антрациклінів.При появі клінічних ознак кардіоміопатії (зменшення вольтажу комплексу QRS,зменшення фракції серцевого викиду) лікування препаратом рекомендуєтьсяприпинити.
Мієлосупресія, яка проявляєтьсяперш за все лейкопенією і тромбоцитопенією, настає, як правило, на 1.0- 14 деньпісля прийому Доксорубіцину-КМП; нормалізація гематологічних показниківнайчастіше відбувається на 21 день. У випадку повільного відновлення рівня нейтрофіліві тромбоцитів дозу Доксорубіцину-КМП слід знизити. У більшості хворих приприйомі Доксорубіцину-КМП виникає оборотна алопеція. У дітей можливе виникненняявища гіперпігментації нігтів та шкірних згинів.При застосуванні препарату частовідмічаються втрата апетиту, нудота та блювання. У поодиноких випадкахрозвивається кон’юнктивіт або сльозотеча. У деяких хворих розвивається діареї.Протипоказання.Гіперчутливість доДоксорубіцину-КМП;значне порушення кровотворноїфункції кісткового мозку, внаслідок попередньої хіміотерапії або променевоїтерапії (лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія);- тяжкі захворюваннясерцево-судинної системи (міокардит, гострий інфаркт міокарда, вираженіпорушення серцевого ритму);вагітність;тяжкі порушення функції печінки(білірубін > 85,5 мкмоль/л) та нирок;гострий гепатит.Передозування. Гостре передозуванняДоксорубіцину-КМП виявляється токсичнимураженням слизових оболонок,лейкопенією та тромбоцитопенією.Лікування: хворого одразугоспіталізують та призначають’ лікування антибіотиками,проводять трансфузію еритроцитів татромбоцитів, разом з симптоматичним лікуваннямуражень слизової оболонки.Хронічне передозуванняДоксорубіцину-КМП, яке є наслідком більш довготривалогозастосування загальної дозипрепарату, що перебільшує 550 мг/м2, значною міроюзбільшує ризик кардіоміопатії таподальшої серцевої недостатності.Лікування: препарати дигіталісу,діуретики та периферичні вазодилятатори.

Особливості застосування. Лікування необхіднопроводити при суворомугематологічному та кардіологічномуконтролі, здійснюючи дослідження картини крові таЕКГ до початку терапії та передкожним наступним курсом.З обережністю призначають хворим назахворювання серця (у тому числі в анамнезі),вітряну віспу (у тому числі недавноперенесену або після контакту з хворими),оперізувальний герпес, інші гостріінфекційні захворювання, подагру або нефролітіаз (утому числі в анамнезі), а такожхворим, яким проводилась медіастинальна променеватерапія або які отримували одночасноциклофосфамід.Через різкий розпад пухлиннихклітин під час лікування Доксорубіцином-КМП можевиникнути вторинна гіперурикемія,яку потрібно контролювати та, у випадкунеобхідності, лікувати.Доксорубіцин-КМП широко застосовуютьу схемах комплексної поліхіміотерапії, протейого не слід призначати раніше 1місяця після попередньої хіміотерапії іншимипротипухлинними засобами.Протипухлинна активність препаратуприблизно однакова незалежно від схеми введення:чи вводиться він болюсно (загальноюдозою) 1 раз у місяць, щотижневими дозами абошляхом поступового тривалоговведення, але схеми введення значно відрізняються запроявами побічних реакцій. Зокрема,при тривалому введенні, на відміну від болюсного, узначно меншій мірі проявляютьсянудота та блювання.Доксорубіцин-КМП може забарвлюватисечу в червоний колір протягом 1-2 днів післявведення.Взаємодія з іншимилікарськими засобами.При одночасному застосуванніДоксорубіцин-КМП може потенціювати гепатотоксичну дію 6-меркаптопурину;при застосуванні Доксорубіцину-КМП(в/в протягом 3 діб) у комбінації з цитарабіном (у вигляді інфузії протягом 7днів) описані випадки розвитку некротичного коліту та тяжких інфекційнихускладнень;при одночасному застосуванні препаратуз циклоспорином описані випадки розвитку коми та/або судом;- з Доксорубіцином-КМП сумісніблеоміцин, вінбластин, вінкристин, тіофосфамід, метотрексат, етопозид,преднізолон, 5-фторурацил і цисплатин;- препарат не можна вводити водному шприці з гепарином і 5-фторурацилом;- Доксорубіцин-КМП несумісний зеуфіліном, натрієвою сіллю цефалатину, дексаметазоном і гідрокортизоном;- одночасне лікування хворихДоксорубіцином-КМП з циклофосфаном, мітоміцином або застосування його разом зрадіотерапією середостіння збільшує ризик кардіотоксичного ефекту;- при одночасному застосуванні зістрептозоцином можливо збільшення періоду напіввиведення Доксорубіцину-КМП.

Умови та термін зберігання.Зберігатиу сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище + 5° С. Термінпридатності - 2 роки. Зберігати в недоступному для дітей місці.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z