Загружается, подождите...

Допегіт (Dopegyt)


міжнародна та хімічнаназви:methyldopa;/L/-3/3,4-дигідроксифеніл/-2-метилаланіну сесквигідрат ;основні фізико-хімічнівластивості:плоскі, круглі таблетки з фаскою, білого або сірувато-білого кольору, з гравіруванням“DOPEGYT” на одному боці, без запаху або майже без запаху;склад: 1 таблеткамістить 250 мг метилдопи;допоміжні речовини: етилцелюлоза,магнію стеарат, крохмаль, кислота стеаринова, тальк,

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Антиадренергічні засоби зцентральним механізмом дії.Код АТС С02 АВ 01.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Препарат, що діє нацентральні механізми регуляції артеріального тиску. Проникає черезгематоенцефалічний бар’єр; метаболізується з утвореннямальфа-метилнорадреналіну, що в центральній нервовій системі стимулюєпостсинаптичні альфа-адренорецептори нейронів стовбура мозку, що призводить допригнічення вазомоторного центру. Гіпотензивний ефект при довгостроковомуприйомі препарату пов’язаний в основному із зниженням загального периферичногоопору судин. Хвилинний об’єм крові змінює мало. Підвищує швидкість клубочковоїфільтрації та нирковий кровообіг, знижує рівень реніну в плазмі крові. Викликаєтакож помірне зменшення серцевого викиду та частоти серцевих скорочень. Діяпрепарату проявляється через 2 години після застосування та триває 24 - 48годин.Фармакокінетика. Післявнутрішнього застосування абсорбується у шлунково-кишковому тракті приблизно 50% препарату. Зв’язування з білками – до 20 %. До 10 % прийнятої дозиметаболізується з утворенням альфа-метилдофи, а потім альфа-метилнорадреналіну.Виводиться в основному нирками. Приблизно 70 % абсорбованого препаратувиводиться з сечею у виді метилдопи та його сульфокон’югатів.При довгостроковому прийоміпрепарат може кумулювати в організмі. Період напіввиведення – не більше 8годин; при нирковій недостатності – подовжується. Після внутрішнього прийомуповна елімінація препарату відбувається через 36 годин. Видаляється пригемодіалізі, перитоніальному діалізі.

Показання длязастосування.Артеріальна гіпертензія (легка та помірна). Артеріальна гіпертензія вагітних.

Спосіб застосуваннята дози.Лікування метилдопою потребує індивідуального дозування. Здебільшого початковоюдозою метилдопи для дорослих є 250 мг (1 табл.) 2-3 рази на добупротягом перших двох днів.Потім добову дозу можна збільшуватина 250 мг (1 таблетка) через кожні 2 дні до досягнення адекватного рівнязниження артеріального тиску. При необхідності підвищують дозу до 1-1,5 г надобу. Максимальна добова доза для дорослих - 3,0 г (12 табл).Дітям при необхідності призначаютьДопегіт®, починаючи з 10 мг/кг маси тіла (в 2-4 прийоми), потім дозу підбираютьіндивідуально, залежно від отриманого ефекту. Максимальна добова доза для дітей– 65 мг/кг маси тіла.

Побічна дія. З боку серцево-судинноїсистеми: периферичні набряки, ортостатична гіпотензія, брадикардія.З боку центральної нервовоїсистеми: головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість, рідко синдром паркінсонізму,галюцинації.З боку шлунково-кишкового тракту:нудота, блювання, сухість у роті, діарея, запор, панкреатит, порушення функціїпечінки, жовтуха, коліт.З боку системи кровотворення: рідко– лейкопенія та тромбоцитопенія, аутоімунна гемолітична анемія.З боку ендокринної системи:гінекомастія, галакторея, зниження лібідо, імпотенція.Алергічні реакції: екзантема.Рідко – гарячка, міалгія,артралгії, вовчаковий синдром.

Протипоказання. Таблетки Допегіт® не слід використовуватиу разі наявності:-алергії набудь-який компонент, що входить до складу препарату;-активної формигепатиту та/або печінкової недостатності, цирозу;-аутоімунноїгемолітичної анемії;-феохромоцитоми;-гіперпролактинемії;-порфірії;-депресії.

Передозування. Симптоми: вираженаартеріальна гіпотензія, тремор, брадикардія, атонія шлунка, блювання, психічназагальмованість.Лікування: промивання шлунка (якщоостанній прийом препарату був недавно); у випадку, коли детоксикацію починаютьчерез великий проміжок часу від початку прийому Допегіту®, ефективнішийгемодіаліз, заміщення крові, ніж метод діурезу. За показаннями призначаютьплазмозамінні розчини, адреноміметики (наприклад, норадреналін, адреналін). Уразі передозування таблеток Допегіт® необхідно негайно звернутися до лікаря унайближче відділення швидкої допомоги або в лікарню.

Особливості застосування. З особливою обережністюнеобхідно лікувати Допегітом® хворих з:-порушенняммозкового кровообігу;-депресією ванамнезі;-хворобоюПаркінсона (можливе загострення).У разі наявності захворюваньнирок перед застосуванням Допегіту® слід пройти ретельне обстеження та зробитианаліз крові.Протягом перших 1-3 місяцівлікування рекомендується періодично робити загальний аналіз крові та визначатирівень трансаміназ у сироватці крові.Після перших 6-10 тижнів лікування необхідновиключити можливість аутоімунної гемолітичної анемії при проведенні тестуКумбса, який при тривалому лікуванні необхідно повторювати через кожні 0.5-1рік.При лікуванні метилдопою можливапоява позитивного катехоламінового тесту, який вказує на можливість розвиткуфеохромоцитоми.Введення Допегіту® у дозі 750мг/день та більше також може призвести до позитивного порфобіліногеновоготесту. У зв’язку з її впливом на водний баланс можливий розвиток набряків, якіусуваються за допомогою діуретиків. Оскільки найчастішим побічним ефектом призастосуванні препарату Допегіт® є набряки, необхідно при лікуванні забезпечитиконтроль маси тіла хворих, дієтичний режим.При загальній анестезії можезбільшитись наркотичний ефект.При вагітності у жінок, які вжеприймають Допегіт, припиняти таке лікування не обов'язково. Проте застосуванняДопегіту® у такому разі повинно грунтуватись на виваженій оцінці ризику упорівнянні з успіхом лікування.Метилдопа виділяється з грудниммолоком, тому призначати Допегіт жінкам, що годують, не показано.Під час лікування необхідно уникативживання алкогольних напоїв.Під час лікування Допегітом® слідутримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребуютьконцентрації уваги, в тому числі керування транспортом.

Взаємодія з іншимилікарськими засобами. Можливі ситуації, коли застосування Допегіту®відбувається разом з лікуванням за допомогою інших лікарських препаратів.З особливою обережністю необхідноприймати Допегіт® при комбінації з будь-яким із зазначених нижче препаратів:-леводопа,наком (левадопа+кардидопа) – можливе посилення антигіпертензивної дії;-ліки, щоналежать до групи інгібіторів моноамідоксидази (наприклад, фенелзин,транілципромін), – можливе посилення гіпотензії або гіпертензії з психомоторнимзбудженням;-препарати длялікування депресії (наприклад, трициклічні антидепресанти) – зменшенняантигіпертензивного ефекту, поява тахікардії, збудження, головного болю;-діуретики,апресин, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, b-адреноблокатори,-a-адреноблокатори або іншіантигіпертензивні препарати, а також анестетики (посилюють ефект Допегіту®);-дигоксин(можлива брадикардія, асистолія);-препаратизаліза (послаблюють ефект Допегіту®);-індометацин таінші нестероїдні протизапальні засоби зменшують антигіпертензивну діюДопегіту®;-літій (можливепосилення токсичності літію);-алкоголь тапрепарати, що викликають пригнічення ЦНС (підвищується депресивний ефект);-антикоагулянти– похідні кумарину, індадіону (підвищується антикоагулянтний ефект);-анорексичніпрепарати (послаблюють ефект Допегіту®);-симпатоміметики– допамін, мезатон (посилюють ефект Допегіту®).Комбінація Допегіту® зтранквілізаторами веде до посилення антигіпертензивного ефекту. При алкілізаціїсечі підвищується концентрація Допегіту® в крові, а при ацидолізації ефектзменшується.Застосування Допегіту® разом збудь-яким із зазначених препаратів може змінити їх дію на організм. Деякі з ниху разі прийому з Допегітом® можуть бути навіть небезпечними.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурівід 15 оС до 25 оС, у недоступному для дітей місціТермін придатності – 5 років.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z