Загружается, подождите...

Доцет (Docet)


міжнародна назва: docetaxel;

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, в’язкий розчин віджовтого до коричневато-жовтого кольору;

склад: 1 мл концентрату містить 40 мгдоцетакселу; допоміжні речовини: полісорбат 80;розчинник – етанолу розчин 13%.

Форма випуску. Розчин для інфузій(концентрований).

Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби.Алкалоїди рослинного походження та інші препарати природного походження. КодАТС L01C D02.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Доцетаксел сприяє накопиченнютубуліну в мікротубулах і запобігає їх розпаду, що призводить до порушення фазимітозу та міжфазових процесів у клітинах пухлин.Фармакокінетика. Після введення препарату удозі 100 мг/м² максимальна концентрація в плазмі крові становить 3,7мкг/мл. 90% препарату зв'язується з білками крові. Приблизно 6% введеної дозививодиться з сечею, 75% - з калом.Показання для застосування. Рак молочної залози місцевопрогресуючий абометастатичний: препарат застосовують у вигляді монотерапії після неефективної хіміотерапії;рак молочної залози місцевопрогресуючий абометастатичний: препарат застосовують у комбінованій терапії з доксорубіциномдля лікування хворих, які попередньо не отримували хіміотерапії;недрібноклітинний рак легенів (місцевопрогресуючийабо метастатичний): після попередньої неефективної хіміотерапії;неоперабельниий, локально прогресуючий абометастатичний недрібноклітинний рак легенів: препарат застосовують укомбінованій терапії з цисплатином або карбоплатином для лікування пацієнтів,які попередньо не отримували хіміотерапії;метастатична карцинома яєчників: після неефективноголікування препаратами першої лінії або іншої хіміотерапії.

Спосіб застосування та дози. Монотерапія. Ракмолочної залози. Доцетпризначають у дозі 100 мг/м2 шляхом внутрішньовенної інфузіїтривалістю 1 (одна) год з інтервалом 3 (три) тижні. Недрібноклітинний рак легенів. Доцет призначають у дозі 75 мг/м2 шляхомвнутрішньовенної інфузії тривалістю 1 (одна) год кожні 3 (три) тижні. Метастатична карцинома яєчників. Рекомендована доза Доцету становить 100 мг/м2шляхом внутрішньовенної інфузії тривалістю 1 (одна) год з інтервалом 3 (три)тижні.Комбінована терапія. Рак молочної залози.При комбінації з доксорубіцином (у дозі 50 мг/м2) Доцет призначають у дозі 75 мг/м2шляхом внутрішньовенної інфузії тривалістю 1 (одна) год з інтервалом 3 (три)тижні як терапію першого ряду. Недрібноклітинний рак легенів. Рекомендований режимхіміотерапії: Доцет призначають удозі 75 мг/м2 одразу після введення цисплатину (у дозі 75 мг/м2)протягом 30-60 хв або карбоплатину (AUC 60 мг/мл) протягом 30-60 хв. Длялікування після попередньої неефективної хіміотерапії препаратами платинипризначають разову дозу 75 мг/м2.Тривалість лікування. Тривалість лікуваннявизначає лікуючий онколог на основі оцінки ефективності і переносимостіпрепарату. Загалом лікування Доцетомпродовжують стільки, скільки спостерігається об`єктивний клінічний ефект увигляді ремісії або стабілізації захворювання. Якщо виявляються об`єктивні даніпро прогресування захворювання або неприйнятні побічні ефекти, лікуванняДоцетом слід припинити.Перед інфузією Доцету всі пацієнти повинніотримати премедикацію з метою зменшення ризику реакції гіперчутливості тасиндрому затримки рідини. Премедикація розпочинається за 24 год до введенняДоцетуі полягає в пероральному прийомі 16 мг дексаметазону на добу (по8 мг 2 рази на добу) протягом 3 днів, тобто дексаметазон слід прийматинапередодні, в день інфузії та наступного дня після інфузії Доцету

. Корекція дози під час лікування. Доцет слід вводитипацієнтам з показником кількості нейтрофілів більше, ніж 1 500/мм3.У пацієнтів з фебрильною пропасницею, а також у випадках, коли кількістьнейтрофілів менше, ніж 500 /мм3 утримується протягом більше 1 тижняпісля інфузії, при виражених реакціях з боку шкіри або при значній периферичнійнейропатії дозу необхідно зменшити зі 100 мг/м2 до 75 мг/м2або з 75 мг/м2 до 60 мг/м2 .Пацієнтам, які отримували першу дозу Доцету 75 мг/м2у комбінації з цисплатином або карбоплатином і в яких падіння кількостітромбоцитів за час попередніх курсів хіміотерапії менше, ніж 25 000/мм3(з цисплатином) і менше, ніж 75 000 (з карбоплатином), а також пацієнтам, які маютьв анамнезі нейтропенію з пропасницею, пацієнтам з тяжкими прояваминегематологічної токсичності доза доцетакселу під час наступних курсівхіміотерапії повинна бути зменшена до 65 мг/м2. Якщо після зменшення дози до 60 мг/м2 побічніефекти знову виникають, лікування слід припинити. Альтернативою може бутипрофілактичне застосування Г-КСФ (гранулоцитарного колонієстимулювальногофактора) у лікуванні пацієнтів, які мали або нейтропенію з пропасницею, аботяжку інфекцію після попередньої інфузії, і, разом з тим, їм необхіднопродовжувати лікування дозами такої ж інтенсивності.Всім хворим, які отримують Доцет, необхіднорегулярно і часто (1 раз на 3-4 дні) робити розгорнутий аналіз крові. Наступнаінфузія Доцету дозволяється при відновленні кількості нейтрофілів до рівня абовище, ніж 1 500/мм3. Хворі з порушенням функції печінки. З урахуваннямфармакокінетичних даних хворим з підвищеною активністю трансаміназ (активністьАЛТ і/або АСТ більша за верхню межу норми, ніж у 1,5 рази) або лужної фосфатази(активність вище верхньої межі норми у 2,5 рази) рекомендована доза Доцетустановить 75 мг/м2. Хворим з підвищеним вмістом білірубінуі/або збільшеною активністю АЛТ і АСТ (> 3,5 норми) у поєднанні зпідвищенням рівня лужної фосфатази у 6 разів і вище будь-які рекомендації щодозменшення дози відсутні, і препарат можна використовувати лише за суворимипоказаннями. Дані про дозування Доцету в комбінації з іншими препаратами дляхворих з порушенням функції печінки відсутні. Діти. Результати досліджень щодо ефективностіта безпеки застосування Доцету при лікуванні дітей не отримані.Пацієнти похилого віку. Спираючись нафармакокінетичні дані, можна стверджувати, що для пацієнтів похилого віку неіснує спеціальних інструкцій для застосування препарату.Доцет призначений длявнутрішньовенного застосування. Його просочування у прилеглі тканини протягомвнутрішньовенної інфузії може спричинити локальний некроз і/чи тромбофлебіт. Перед застосуванням концентратДоцету розчиняють розчинником, що додається до упаковки. Для інфузії отриманийрозчин розводять у 250 мл 0,5% глюкози. Розчин Доцету у розчиннику зберігаєстабільність протягом 24 год при температурі 2-8°С і протягом 8 год притемпературі 15-25°С. Готовий інфузійний розчин препарату у 5% розчині глюкозиабо 0,9% розчині натрію хлориду зберігає стабільність протягом 8 год притемпературі 15-25°С і протягом 24 год при температурі 2-8°С.

Побічна дія. Нейтропенія,тромбоцитопенія, анемія, стоматит, нудота, блювання, діарея, парестезії,бронхоспазм, затримка рідини в організмі, набряки, алопеція, астенія, міалгія,підвищення рівня трансаміназ і білірубіну в сироватці крові.

Протипоказання. Підвищена чутливість допрепарату, тяжка нейтропенія, анемія, вагітність. Доцет протипоказаний пацієнтам з тяжкою формою печінкової недостатності.

Передозування. Специфічного антидотунемає. У разі передозування пацієнтиповинні бути переведені до відділу інтенсивної терапії. Першими ознакамипередозування є мієлосупресія, нейропатія, мукозит.

Особливості застосування. Доцет є ембріотоксичним препаратом. Концентрація йогов грудному молоці не встановлена, але під час лікування рекомендовано припинитигодування дітей груддю. Безпека і ефективність застосування Доцету прилікуванні дітей не були досліджені.

Взаємодія з іншими лікарськимизасобами. Кетоконазол значно уповільнює метаболізмдоцетакселу, тому рекомендується бути обережними при терапії доцетакселом упацієнтів, які одержують кетоконазол.

Умови та терміни зберігання. Зберігати у захищеному відсвітла та недоступному для дітей місці, при температурі 2-80С.Термін придатності – 2 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z