Загружается, подождите...

Копаксон-тева (Copaxon-teva)


міжнародна назва: Glatiramer Acetate;

основні фізико-хімічні властивості: білий порошок, кополімер з молекулярноюмасою від 4700 до 13000, що є оцтовокислою сіллю суміші синтетичнихполіпептидів з лівообертальних ізомерів глютамату, лізину, аланіну і тирозину(у співвідношенні1,0 : 6,0 : 4,7 : 1,9);

склад: 1 флакон містить 20 мг глатирамеру ацетату;допоміжні речовини:манітол, азот.

Форма випуску. Порошок ліофілізований для приготування розчину дляін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Цитокіни та імуномодулятори. Код АТС L03AХ13.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка.Копаксон®-Тева відноситьсядо класу імуномодуляторів, здатних блокувати мієлінспецифічні аутоімунніреакції, на яких базується руйнування мієлінової оболонки провідників ЦНС прирозсіяному склерозі. За своєю хімічною будовою Копаксон®-Тева має елементисхожості з основним білком мієліну – мішенню аутоімунного процесу, що визначаєйого специфічність дії при розсіяному склерозі. Можна виділити 2 основнихмеханізми дії препарату.1. Діючи на тримолекулярний комплекс як пептидний ліганд, вінконкурентно витісняє основний білок мієліну (ОБМ), що є аутоантигеном, іззв’язку з основним комплексом гістосумісності (ОКГ ІІ) на імунокомпетентнихклітинах. При цьому утворюється міцніший зв’язок ОКГ ІІ з Копаксоном®-Тева, ніжз ОБМ. У такий спосіб препарат відіграє роль “помилкової мішені".Копаксон®-Тева, ймовірно, пригнічує імунну відповідь і на інші антигени (АГ)мієліну. В експерименті показано, що він може запобігати розвиткуекспериментального алергічного енцефаліту (ЕАЕ), який спричиняється не лишеОБМ, але і протеоліпідним протеїном (ПЛП) і мієліновим олігодендроцитарнимглікопротеїном (МОГ);2. Під дією Копаксону®-Тева відбувається активація іпроліферація клонів Т2-лімфоцитів, які здатні проникати черезгематоенцефалічний бар’єр. Майже 10% таких Т2-лімфоцитів реагують наОБМ продукуванням протизапальних цитокінів. Механізм проліферації Т2-лімфоцитів,що викликається Копаксоном®-Тева, не відомий. Оскільки препарат вводитьсяпідшкірно, то, можливо, дендритні клітини шкіри Лангерганса відіграють рольмісцевих імунокомпетентних клітин. Крім того, препарат бере участь в апоптозіактивованих Т1-лімфоцитів, викликаючи їхню анергію. При цьомузагальних імуносупресорних властивостей, на відміну від препаратівінтерферонового ряду, він не виявляє.Важливе місце в патогенезі розсіяного склерозу займають і процесиперекисного окислення ліпідів з утворенням надмірної кількості вільнихрадикалів. Це пов’язано, у першу чергу з тим, що мієлін-ліпопротеїдна мембранаскладається більш ніж на 80% з фосфоліпідів, гліколіпідів і стероїдів. Отже, їїструктура лімітується процесами перекисного окислення ліпідів і є чутливою допероксидації. Потужним ендогенним інгібітором вільних радикалів є сечовакислота. В крові хворих на розсіяний склероз її рівень знижується, корелюючи зактивністю процесу. При лікуванні Копаксоном®-Тева рівень сечової кислотидостовірно зростає, що також може бути одним з напрямків дії препарату.Механізм підвищення рівня сечової кислоти під дією Копаксону®-Тева незрозумілий. Одним з можливих пояснень цього факту може бути те, щоКопаксон®-Тева служить помилковою мішенню для оксидантного ушкодження: вінпостачає тирозин, як нітратну субстанцію, для пероксинітриту з утвореннямнітротирозину. Таким чином, для нейтралізації пероксинітриту потрібно меншесечової кислоти, що і призводить до збільшення її вмісту в крові.Фармакокінетика.Після підшкірного введеннязначна частина глатирамеру ацетату швидко гідролізується. Деяка частинапрепарату потрапляє у лімфатичну систему, а інша частина його може потрапляти усистемний кровоток у незміненому вигляді.

Показання для застосування. Розсіяний склероз ремітуючого перебігу (длязменшення частоти загострень та зниження швидкості розвитку інвалідизуючихускладнень).

Спосіб застосування та дози. Препарат призначають

дорослимпідшкірно щоденно в дозі 20 мг 1 раз на добу, в один і той же час. Тривалістькурсу лікування не обмежена.Препарат не можна вводити внутрішньовенно!Правила приготування та введення розчину

. Приприготуванні ін’єкційного розчину розчинник, що додається (стерильна вода дляін’єкцій), необхідно додати у флакон з ліофілізованим порошком Копаксон®-Теваза допомогою стерильних шприца і голки. Потім флакон необхідно обережнострусити і залишити протягом 5 хв при кімнатній температурі до повногорозчинення твердих часток. Набрати ін’єкційний розчин у стерильний шприц зновою голкою і ввести розчин підшкірно в ділянку передпліччя, живота, сідниціабо стегна, щоденно змінюючи місця введення. Приготовлений розчин не міститьконсерванта, тому його слід використати зразу ж після приготування.

Побічна дія. Одразу після ін’єкції можливі такі реакції:Місцеві реакції: біль, почервоніння, набряк, рідко -атрофія шкіри в місці ін’єкції, абсцес, гематома.Системні реакції: розширення судин, біль у грудях,збільшення частоти серцебиття, стан тривоги, задишка, утруднене ковтання,кропив’янка. Вказані симптоми можуть мати тимчасовий характер і не потребуютьспеціального втручання; вони можуть починатися через декілька місяців післяпочатку терапії.Серед інших побічних реакцій іноді можутьспостерігатися:з боку серцево-судинної системи: тахікардія, рідко -сінкопальний стан, підвищення артеріального тиску, екстрасистолія, блідість,варикозне розширення вен;з боку системи травлення: запор, діарея, нудота.Дуже рідко – анорексія, дисфагія, гастроентерит, стоматит, карієс;алергічні реакції: алергічний шок та анафілактоїдніреакції;з боку системи крові та лімфатичної системи: рідко -лімфаденопатія, дуже рідко – еозинофілія, спленомегалія;метаболічні та пов’язані з харчуванням: дуже рідко –набряки, втрата маси тіла, відраза до алкоголю;з боку кістково-м’язевої системи: рідко – артралгії,артрит;з боку нервової системи: рідко – емоційнанестабільність, сплутаність свідомості (ступор), судоми, тривожність, депресія,запаморочення, тремор, атаксія, головний біль;з боку дихальної системи: рідко – збільшення частотидихання (гіпервентиляція). Поодинокі випадки: бронхоспазм, носова кровотеча,гіповентиляція, зміна голосу;з боку сечостатевої системи: рідко – аменорея,гематурія, імпотенція, менорагія, вагінальні кровотечі.

Протипоказання. Підвищена чутливість до глатирамеру ацетату абоманітолу.

Передозування. Дані про передозування Копаксону®-Тева відсутні.

Особливості застосування. Обережно слід призначати препарат хворим зпатологією серця. Хворим з порушенням функції нирок необхідно регулярнопроводити контроль лабораторних показників. За наявності нерозчинених частокприготовлений розчин препарату не використовувати. Вміст флакона призначенотільки для одноразового використання; розчин препарату, що залишився, необхідновикинути.Пацієнтів необхідно проінструктувати про дотриманняантисептичних заходів при введенні препарату, приготуванні розчину та навчитиметодиці самостійних ін’єкцій. Лікування розпочинають в стаціонарі, де хворі іїхні родичі освоюють техніку цієї процедури, і потім воно продовжується вдомашніх умовах. Першу ін’єкцію необхідно проводити під наглядомкваліфікованого спеціаліста. Розуміння пацієнтом важливості застосуванняантисептичної обробки при самостійних ін’єкціях та процедурах повинніперіодично контролюватися. Пацієнтів необхідно проінформувати про неможливістьповторного використання голок та шприців, а також відносно процедури їхутилізації. Пацієнти повинні бути проінформовані про можливість побічнихреакцій, пов’язаних з використанням препарату.Немає даних про безпеку застосування Копаксону®-Тевапри вагітності та грудному годуванні. В експериментальних дослідженнях на щурахмутагенна та тератогенна дія препарату не була виявлена.Для забезпечення безпечного та ефективногозастосування препарату Копаксон®-Тева пацієнти повинні повідомити лікарю провагітність, бажання мати дитину або настання вагітності під час лікування, атакож про годування дитини груддю.Безпека та ефективність застосування препарату удітей до 18 років не вивчалася.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія Копаксону®-Тева з іншимилікарськими засобами вивчена недостатньо. Не виявлено ніякої лікарськоївзаємодії, включаючи одночасне застосування Копаксону®-Тева з препаратами, яківикористовуються для терапії розсіяного склерозу, у тому числі зкортикостероїдами протягом 28 днів. При цьому частота місцевих реакцій можезбільшуватися.

Умови та термін зберігання. Ліофілізований порошокдляприготування ін’єкційного розчину - при температурі 2 - 8ºС ( вхолодильнику). Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Термін придатності –2 роки.Розчинник (вода для ін’єкцій) - при кімнатнійтемпературі не вище 30ºС. Термін придатності – 3 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z