Загружается, подождите...

Ко-діован (Co-diovan)


основнi фiзико-хiмiчнi властивості:

Ко-Діован 80/12,5 мг: світло-оранжеві, овальні, ледь опуклі, знадписами “HGH” з однієї сторони і “CG” з другої сторони;

Ко-Діован 160/12,5 мг: темно-червоні, овальні, ледь опуклі, знадписами “HНH” з однієї сторони і “CG”з другої сторони;

Ко-Діован 160/25 мг: коричнево-оранжеві, овальні, ледь опуклі, знадписами “HХH” з однієї сторони і “NVR” з другої сторони;

склад: 1 таблетка містить 80 мг валсартану і 12,5 мггідрохлортіазиду, або 160 мг валсартану і 12,5 мг гідрохлортіазиду, або 160 мгвалсартану і 25 мг гідрохлортіазиду;допомiжнi речовини:Ко-Діован 80/12,5 мг: кремнію діоксид колоїдний,кросповідон, гідроксипропілметил-целюлоза, магнію стеарат, целюлозамікрокристалічна, поліетиленгліколь, тальк, титану діоксид (Е171), заліза оксидчервоний (Е 172), заліза оксид жовтий (Е172);Ко-Діован 160/12,5 мг: кремнію діоксид колоїдний,кросповідон, гідроксипропілметил-целюлоза, магнію стеарат, целюлозамікрокристалічна, поліетиленгліколь, тальк, титану діоксид (Е171), заліза оксидчервоний (Е 172);Ко-Діован 160/25 мг: кремнію діоксид колоїдний,кросповідон, гідроксипропілметил-целюлоза, магнію стеарат, целюлозамікрокристалічна, поліетиленгліколь, тальк, титану діоксид (Е171), заліза оксидчервоний (Е 172), заліза оксид жовтий (Е172), заліза оксид чорний (Е172).

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Антагоністи ангіотензину ІІ та діуретики. Код АТСС09D А03.

Фармакологiчнi властивостi. Активним гормономренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) є ангіотензин ІІ, утворений ізангіотензину І за участю ангіотензин-перетворюючого ферменту (АПФ). АнгіотензинІІ зв”язується зі специфічними рецепторами, розташованими на клітиннихмембранах у різних тканинах. Він має широкий спектр фізіологічної дії,включаючи як безпосередню, так і опосередковану участь у регулюванні кров”яноготиску. Як потужна судинозвужувальна речовина, ангіотензин ІІ чинить прямувазопресорну дію. Крім того, він сприяє затримці натрію і стимулює секреціюальдостерону.Ко-Діован є активним і специфічним антагоністом рецепторів ангіотензинуІІ (Анг ІІ), що призначений для внутрішнього застосування. Він діє вибірково нарецептори підтипу АТ1, які є відповідальними за ефекти ангіотензинуІІ. Ко-Діован не має будь-якої часткової активності агоніста відносно АТ1 рецепторіві має набагато більшу (приблизно у 20.000 разів) спорідненість з АТ1 рецепторами,ніж з АТ2 рецепторами.Ко-Діован не пригнічує АПФ, відомий також під назвою кінінази ІІ, якийперетворює ангіотензин І в ангіотензин ІІ і руйнує брадикінін. Неспостерігається ніяких побічних ефектів, зумовлених брадикініном. У клінічнихдослідженнях, де Ко-Діован порівнювався з інгібітором АПФ, частота випадківсухого кашлю була значно меншою (Р < 0,05) у пацієнтів, які лікувалисявалсартаном, ніж у пацієнтів, які приймали інгібітор АПФ (2,6 % у порівнянні з7,9 %, відповідно). У пацієнтів, які раніше лікувалися інгіботором АПФрозвивася сухий кашель, при лікуванні валсартаном це ускладнення буловідзначено у 19,5% випадків, а при лікуванні тіазидним діуретиком – у 19,0 %випадків, - у той час як у групі хворих, які отримували лікування інгібіторомАПФ, кашель спостерігався у 68,5% випадків (Р < 0,05). Ко-Діован не вступаєу взаємодію і не блокує рецептори інших гормонів або іонні канали, які, яквідомо, відіграють важливу роль у регуляції функцій серцево-судинної системи.Призначення препарату пацієнтам з гіпертензією призводить до зниженняартеріального тиску, не впливаючи при цьому на частоту пульсу.У більшості пацієнтів після призначення внутрішнього застосуванняразової дози препарату початок антигіпертензивної активності відзначається вмежах 2 годин, а максимальне зниження артеріального тиску досягається в межах 4– 6 годин. Антигіпертензивний ефект зберігається більше 24 годин після прийомуразової дози. За умови регулярного застосування препарату максимальнийтерапевтичний ефект звичайно досягається в протягом 2-4 тижнів і утримується надосягнутому рівні в ході тривалої терапії. Комбінація з гідрохлортіазидомзбільшує зниження артеріального тиску.Точкою дії тіазидних діуретиків є корковий відділ дистальних звивистихниркових канальців, де розташовані рецептори, що мають високу чутливість до діїдіуретиків, і де відбувається пригнічення транспорту іонів Na i Cl. Механізмдії тіазидів пов”язаний з пригніченням насоса Na+Cl-, що,очевидно, відбувається за рахунок конкуренції за місця транспорту Cl-.У результаті цього екскреція іонів натрію і хлору збільшується приблизнооднаковою мірою. Внаслідок діуретичної дії спостерігається зменшення об”ємуциркулюючої плазми, у результаті чого підвищується активність реніну, секреціяальдостерону, виведення з сечею калію і, отже, зниження концентрації калію всироватці. Взаємозв”язок між реніном і альдостероном опосередковуєтьсяангіотензином ІІ, тому призначення антагоніста рецепторів ангіотензину ІІзменшить втрату калію, пов”язану з застосуванням тіазидного діуретика.Фармакокінетика.Після внутрішнього прийому Ко-Діованувсмоктування валсартану і гідрохлортіазиду відбувається швидко, однак ступінь всмоктуванняваріює в широких межах. Середня величина абсолютної біодоступності Ко-Діованустановить 23%.В діапазоні вивчених доз кінетика Ко-Діовану має лінійний характер. Приповторному застосуванні препарату змін кінетичних показників не відзначалося. Приприйомі препарату один раз на день кумуляція незначна.При призначенні Ко-Діовану з їжею площа під кривою “концентрація-час”(AUC) зменшується на 48%, хоча, починаючи приблизно з 8 години, після прийомупрепарату концентрація препарату в плазмі як у разі прийому його натще, так і уразі прийому з їжею однакові. Зменшення площі під кривою “концентрація-час”,однак, не супроводжується значним зниженням терапевтичного ефекту.Абсолютна біодоступність гідрохлортіазиду при прийомі внутрішньостановить 60 – 80%. Виведення відбувається з сечею: більше 95% дози унезмінному стані і приблизно 4% -у вигляді гідролізату –2-аміно-4-хлоро-m-бензенедисульфонаміду.При одночасному застосуванні гідрохлортіазиду з їжею відзначалося якпідвищення, так і зниження його системної біодоступності у порівнянні звідповідним показником при прийомі натще. Діапазон цих змін незначний і не маєклінічної значущості.При одночасному застосуванні з Ко-Діованом системна біодоступністьгідрохлортіазиду зменшується приблизно на 30%. Одночасне призначеннягідрохлортіазиду, з свого боку, не чинить істотного впливу на кінетикупрепарату. Проте ця взаємодія не впливає на ефективність комбінованогозастосування Ко-Діовану і гідрохлортіазиду. У контрольованих клінічнихдослідженнях був виявлений чіткий антигіпертензивний ефект даної комбінації,який перевищував ефект кожного із компонентів окремо, а також ефект плацебо.

Показання для застосування. Ко-Діован показаний для лікуванняартеріальної гіпертензії у пацієнтів, тиск крові яких відповідно не регулюєтьсямонотерапією.

Спосiб застосування та дози. Рекомендована доза Ко-Діовану – 1 таблетка,вкрита оболонкою, в день. В клінічних умовах можуть використовуватися таблетки,що містять 80 мг валсартану і 12,5 мг гідрохлортіазиду, або таблетки, щомістять 160 мг валсартану і 12,5 мг гідрохлортіазиду. За небхідності можутьбути використані таблетки, що містять 160 мг валсартану і 25 мггідрохлортіазиду. Максимальний антигіпертензивний ефект досягається протягом 2– 4 тижнів.У пацієнтів з незначними та помірними порушеннямифункції нирок (кліренс креатиніну > 30 мл/хв ) регулювання дози не потрібне.У пацієнтів з незначною та помірною печінковоюнедостатністю небіліарного походження і без холестазу регулювання дози непотрібне.

Побiчна дiя. Головний біль, запаморочення (включаючи вертиго),назофарингіт, стомленість, біль у спині, кашель, інфекції верхніх дихальнихшляхів, синусит, діарея, біль у грудях, біль у кінцівках, нудота.Інші побічні явища, які відзначалися з частотою менше 1%, включали абдомінальнийбіль, порушення зору, занепокоєння, артралгію, артрити, бронхіти, диспепсію,диспное, імпотенцію, безсоння, судоми ніг, часте сечовипускання, тремтіння,висипи, розтягнення і напруження зв’язок, інфекції сечового тракту, вірусніінфекції, набряк, астенію. Невідомо, чи ці ефекти мають причинний зв’язок іззастосуванням препарату.Післямаркетингові дослідження свідчать про поодинокі випадкиангіоневротичного набряку, висипу, свербежу та інших реакційгіперчутливості/алергічних, включаючи сироваткову хворобу і васкуліти.Повідомлялося про рідкісні випадки порушень функції нирок.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентівКо-Діовану.Вагітність.Тяжкі порушення функції печінки, цироз печінки іхолестаз.Анурія, тяжкі порушення функції нирок (кліренскреатиніну < 30 мл/хв).Рефрактерна гіпокаліємія, гіпонатріємія,гіперкальціємія, симптоматична гіперурикемія.

Передозування. Хоча повідомлення про випадки передозуванняКо-Діовану відсутні, головним симптомом може бути помітна гіпотензія. Якщопрепарат був прийнятий нещодавно, слід викликати блювання. При гіпотензіїзвичайним методом терапії є внутрішньовенне вливання сольового розчину.Ко-Діован не можна вивести із організму за допомогою гемодіалізу через йогозв’язування з білками плазми. А для виведення із організму гідрохлортіазидугемодіаліз ефективний.

Особливостi застосування. Безпека і ефективність застосуванняКо-Діовану у дітей не встановлені.ВагітністьВраховуючи механізм дії антагоністів ангіотензину ІІ, ризик для плодуне може бути виключений. Ко-Діован, як і будь-який інший препарат, що маєбезпосередній вплив на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему (РААС), не слідзастосовувати в період вагітності і лактації. Якщо вагітність виявлена в періодлікування, Ко-Діован слід відмінити якнайшвидше.ЛактаціяНевідомо, чи проникає препарат у грудне молоко у людини. Ко-Діованпроникає в грудне молоко лактуючих щурів. Гідрохлортіазид проникає черезплаценту, а також виділяється з грудним молоком. Тому не бажано застосовуватиКо-Діован у матерів, що годують груддю.Вплив на здатність керувати автотранспортом та працювати з механізмамиЯк і при призначенні інших антигіпертензивних засобів, бажанодотримуватись обережності при керуванні автомобілем та механізмами.

Взаємодiя з iншими лiкарськими засобами. Антигіпертензивний ефект препарату можепосилюватися при одночасному застосуванні з іншими антигіпертензивнимипрепаратами.Слід бути обережними та часто перевіряти вміст калію у сироватці кровіпри застосуванні даного препарату з добавками калію, калієзберігаючимидіуретиками, замінниками солі, що містять калій, або іншими лікарськимизасобами, які можуть підвищувати рівні калію у сироватці крові (гепарин тощо).Повідомлялося про тимчасове підвищення концентрації літію у сироватцікрові і токсичність під час паралельного прийому інгібіторів АПФ і тіазидів.Досвід одночасного застосування Ко-Діовану і літію відсутній. Однакрекомендується перевіряти концентрацію літію у сироватці крові під час їходночасного застосування.До препаратів, що досліджувалися в клінічних випробуваннях, належать:циметидин, варфарин, фуросемід, дигоксин, атенолол, індометацин,гідрохлортіазид, амлодипін, глібенкламід.Завдяки тіазидному компоненту, що входить до складу Ко-Діовану, можливітакі лікарські взаємодії:Тіазиди потенціюють дію похідних кураре.Застосування нестероїдних протизапальних препаратів (наприклад,похідних саліцилової кислоти, індометацину) може послабити діуретичну таантигіпертензивну активність тіазидного компонента, що входить до складуКо-Діовану. Гіповолемія, що виникла паралельно, може стимулювати гостру нирковунедостатність.Гіпокаліємічний ефект діуретиків можуть підвищувати калієуретичнідіуретики, кортикостероїди, АКТГ, амфотерицин, карбеноксолон, пеніцилін G,похідні саліцилової кислоти.У разі наявності аритмії серця, викликаної дигіталісом, при прийомітіазидів, як побічна дія, може спостерігатися гіпокаліємія або гіпомагніємія.Може виникати необхідність коригувати дози інсуліну або пероральнихантидіабетичних засобів.Паралельне застосування тіазидних діуретиків може збільшити частотуреакцій гіперчутливості до алопуринолу, підвищити ризик виникнення побічнихреакцій, спричинених амантадином, збільшити гіперглікемічний ефект діазоксиду,а також зменшити виведення нирками цитотоксичних лікарських засобів (наприклад,циклофосфаміду, метотрексату) і потенціювати їх мієлосупресивні ефекти.Біодоступність тіазидних діуретиків можуть підвищувати антихолінергічнізасоби (наприклад, атропін, біпериден), очевидно внаслідок зниженняперистальтики шлунка та кишечнику і швидкості випорожнення шлунка.Є повідомлення про випадки гемолітичної анемії, яка мала місце приодночасному застосуванні гідрохлортіазиду і метилдопи.Всмоктування тіазидних діуретиків уповільнює холестирамін.У результаті одночасного застосування тіазидних діуретиків і вітаміну Dабо солей кальцію може підвищуватися концентрація кальцію в сироватці крові.При одночасному застосуванні з циклоспоринами підвищується ризик виникненнягіперурикемії і ускладнень типу подагри.

Умови та термiн зберiгання. Зберігати при температурі не вище 30°С,запобігати від дії вологи, в недоступному для дітей місці.Термін придатності - 3 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z