Загружается, подождите...

Бондронат (Bondronat)


міжнародна та хімічна назви: ibandronic acid,3-(N-метил-3-(метилпентиламіно)-1-гідроксипропан)-1,1-дифосфонової кислотимононатрію моногідрат;

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин, без видимихдомішок;

склад: 1 флакон (6 мл) препарату містить 6,75 мг натрію ібандронатумоногідрату, що еквівалентно 6 мг ібандронової кислоти;допоміжні речовини: натрію хлорид, кислота оцтова льодяна, натріюацетат, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Концентрат для приготування розчину для інфузій.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на структуру та мінералізаціюкісток. Біфосфонати. Код АТС М05В А06.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Ібандронова кислота – високоактивний азотовміснийбіфосфонат, інгібітор кісткової резорбції та активності остеокластів. Маєспецифічну селективну дію на кісткову тканину завдяки високій афінності домінеральних компонентів кісткової тканини. Пригнічує активність остеокластів,знижує частоту скелетних ускладнень при злоякісних захворюваннях. Ібандронова кислота зменшує остеокласт-асоційоване вивільнення факторівросту пухлини, пригнічує поширення та інвазію клітин пухлини, проявляє синергічнийефект з таксанами іn vitro. Ібандронова кислота попереджує кісткову деструкцію,викликану блокадою функції статевих залоз, ретиноїдами, пухлинними процесами таекстрактами пухлин введених іn vivo. Інгібує ендогенну кісткову резорбцію тасприяє виведенню радіоактивного тетрацикліну, що попередньо був введений вкісткову тканину. Не порушує мінералізацію кісток при призначенні доз, що значноперевищують фармакологічно ефективні.При гіперкальціємії інгібуюча дія ібандронової кислоти на індукованийпухлиною остеоліз і на супутню пухлинному процесу гіперкальцієміюсупроводжується зниженням рівня кальцію в сироватці крові та екскрецію кальціюз сечею. У більшості випадків вміст кальцію в крові нормалізується протягом 4 –7 днів після введення препарату. Ібандронова кислота попереджує розвиток нових і зменшує рісткісткових метастазів, які вже присутні, в результаті чого знижується частотаскелетних ускладнень, інтенсивність больового синдрому, потреба у проведенніпроменевої терапії та хірургічних втручаннях з приводу метастатичного процесу вкістковій тканині.Ібандронова кислота дозозалежно інгібує пухлинний остеоліз, щовизначається за допомогою маркерів кісткової резорбції ( піридинолін,дезоксипіридинолін). Фармакокінетика. Концентрація в плазмі крові ібандронової кислотизбільшується пропорційно дозі введеного препарату. Розподіл. Після попадання в системний кровотік ібандронова кислоташвидко зв’язується з кістковою тканиною або виділяється з сечею. 40 – 50% відкількості препарату, що циркулює у крові, добре проникає у кісткову тканину інакопичується в ній. З білками плазми зв’язується приблизно 85%. Метаболізм. Немає даних про метаболізм ібандронової кислоти в тварин ілюдини. Виведення. Ібандронова кислота елімінується з кровоносного русла шляхомкісткової абсорбції (40 – 50%), решта виводиться в незмінному вигляді черезнирки. В середньому період напіввиведення коливається в межах 10 – 60 годин.Початкові рівні препарату в плазмі швидко знижуються і досягають 10% відпікового значення через 3 години після внутрішньовенного введення. При внутрішньовенному введенні ібандронової кислоти з інтервалом в 4тижні протягом 48 тижнів у пацієнтів з метастатичними ураженнями кістоксистемної кумуляції не відзначалось. Загальний кліренс ібандронової кислоти 84– 160 мл/хв. Нирковий кліренс (приблизно 60 мл/хв. у здорових жінок в періодпостменопаузи) становить 50 – 60% від загального і залежить від кліренсукреатиніну. Різниця між загальним і нирковим кліренсом відображає поглинанняпрепарату кістковою тканиною. Фармакокінетика в особливих випадках.Стать. Біодоступність і показники фармакокінетики ібандронової кислотине залежать від статі. Раса. Немає даних про клінічно значиму міжетнічну різницю міжпацієнтами азіатської і європейської раси щодо розподілу ібандронової кислоти.Про пацієнтів африканської раси даних недостатньо. Пацієнти з нирковою недостатністю. Нирковий кліренс ібандроновоїкислоти в пацієнтів з різною стадією ниркової недостатності лінійно залежитьвід кліренсу креатиніну. У хворих з помірним порушенням функції нирок(креатинін ≥30 мл/хв.) дозу препарату коригувати непотрібно. В осіб звираженими порушеннями функції нирок (креатинін ≤30 мл/хв.), якіотримують 0,5 мг внутрішньовенно загальний, нирковий та позанирковий кліренсзнижується на 67%, 77% і 50% відповідно. Пацієнти з печінковою недостатністю. Немає даних з фармакокінетикиібандронової кислоти у пацієнтів з порушеною функцією печінки. Печінка не березначної участі в кліренсі ібандронової кислоти, яка не метаболізується, а виводитьсячерез нирки і шляхом поглинання кістковою тканиною. Таким чином, у хворих зпорушенням функції печінки корекція дози препарату непотрібна. Оскількизв’язування ібандронової кислоти в терапевтичних концентраціях з білками плазмикрові незначне (85%), малоймовірно, що гіпопротеїнемія при тяжких захворюванняхпечінки призведе до клінічно значимого підвищення концентрації вільногопрепарату. Похилий вік. Вивчені фармакокінетичні параметри не залежать від віку.Оскільки функція нирок зменшується з віком, це єдиний фактор, який слід взятидо уваги (див. розділ “Пацієнти з нирковою недостатністю”).Діти. Немає даних про застосування Бондронату у пацієнтів до 18 років.

Показання для застосування.Метастатичні ураження кісткової тканини в результаті раку молочноїзалози з метою зниження ризику виникнення патологічних переломів, зменшеннябольового синдрому, гіперкальціємії, зменшення потреби у проведенні променевоїтерапії при больовому синдромі та загрозі переломів. Гіперкальціємія при злоякісних новоутвореннях.

Спосіб застосування та дози.Препарат звичайно застосовується в умовах стаціонару і вводитьсявнутрішньовенно крапельно протягом 1 – 2 год. після попереднього розведення. Метастатичні ураження кісток:6 мг внутрішньовенно крапельно протягом 1 год. один раз в 3 – 4 тижні.Препарат розводять в 500 мл 0,9% розчині натрію хлориду чи 500 мл 5% розчинудекстрози.Гіперкальціємія при злоякісних новоутвореннях:Бондронат застосовується тільки у вигляді 1 – 2 годиннихвнутрішньовенних інфузій. Терапію Бондронатом слід починати тільки післяпроведення адекватної гідратації 0,9% розчином натрію хлориду. Доза препаратузалежить від ступеня тяжкості гіперкальціємії. Хворим з тяжкою гіперкальціємією(альбумін-коригований кальцій сироватки ≥ 3 ммоль/л або ≥ 12 мг/дл)одноразово вводять 4 мг. Хворим з помірною гіперкальціємією(альбумін-коригований кальцій сироватки < 3 ммоль/л або < 12 мг/дл)одноразово вводять 2 мг. Максимальна разова доза – 6 мг не призводить до посиленняефекту. При недостатньому ефекті після першого введення або при рецидивігіперкальціємії можливе повторне введення препарату.Концентрація альбумін-коригованого кальцію розраховується за формулою:кальцій сироватки (ммоль/л) - [0,02 х альбумін (г/л)] + 0,8 або кальційсироватки (мг/дл) + 0,8 х [4 - альбумін (г/дл)].При введенні препарату у дозі 2 мг чи 4 мг повторне введення препаратуможна проводити через 18 – 19 днів. При введені препарату в дозі 6 мг повторневведення препарату можна проводити через 26 днів.Препарат розводять в 500 мл 0,9% розчині натрію хлориду чи 500 мл 5%розчину декстрози та вводять протягом 2 годин.

Спеціальні рекомендації щодо дозування.Пацієнти з печінковою недостатністюКорекція дози непотрібна (див. розділ “Фармакокінетика в особливихвипадках”).Пацієнти з нирковою недостатністюКорекція дози непотрібна у пацієнтів з помірним порушенням функціїнирок (кліренс креатиніну≥30 мл/хв.). При кліренсі креатиніну≤30мл/хв. рішення про призначення Бондронату повинно базуватись на індивідуальнійоцінці ризик/перевага (див. розділ “Фармакокінетика в особливих випадках”).Вік. Корекція дози непотрібна.

Побічна дія.При внутрішньовенному введені препарату при гіперкальціємії може спостерігатисьпідвищення температури тіла, також може бути головний біль, діарея, астенія,грипоподібний синдром (лихоманка, озноб, осалгія, міалгія). У більшостівипадків ці прояви не потребують спеціального лікування та зникають самостійночерез декілька годин чи днів. Рідко – диспепсія, стоматит, бронхоспазм у хворихз аспіриновою астмою.

Протипоказання.Підвищена чутливість до ібандронової кислоти чи будь-якого іншогокомпонента препарату. Вагітність та період годування груддю. Дитячий вік (відсутність клінічного досвіду).

Передозування. Даних про гостре передозування Бондронату немає. Через можливу токсичнудію на печінку та нирки необхідно контролювати функцію цих органів. У випадкурозвитку гіпокальціємії потрібно провести лікування кальцієм глюконатом.

Особливості застосування. З обережністю застосовувати препарат при кліренсі креатиніну менше 30мл/хв., також при підвищеній чутливості до інших біфосфонатів. Препарат вводиться тільки внутрішньовенно, не можна вводити внутрішньоартеріальнота слід уникати попадання в навколишні тканини.Бондронат можна розводити тільки в 500 мл 0,9% розчині натрію хлоридучи 500 мл 5% розчину декстрози, препарат не можна розводити в сольовихрозчинах. Під час лікування слід контролювати функцію нирок, вміст сироватковогокальцію, фосфору і магнію. Слід уникати надлишкової гідратації у хворих із групи ризику щодонедостатності кровообігу.Клінічні дослідження впливу препарату на здатність керуванняавтомобілем чи іншими (потенційно небезпечними) механізмами не проводились. Діти. Безпечність та ефективність застосування Бондронату у хворихвіком до 18 років не встановлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.Фармакокінетичні дослідження взаємодії у жінок в постменопаузальномуперіоді продемонстрували відсутність будь-якої взаємодії з тамоксифеном чипрепаратами гормональної замісної терапії (естрогени). Не спостерігалосьбудь-якої взаємодії при одночасному прийомі з мелфаланом/преднізолоном упацієнтів з множинною мієломою. Ібандронова кислота не впливає на печінкові ізоферменти Р450.Зв’язування з білками плазми при прийомі препарату незначне. Виводитьсяібандронова кислота шляхом ниркової екскреції і не підлягає процесамбіотрансформації. Шлях виведення ібандронової кислоти не включає будь-якітранспортні системи, які беруть участь у виведенні інших препаратів. Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному длядітей місці при температурі не вище 30°С. Термін придатності – 5 років.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z