Загружается, подождите...

Амінол (Amіnolum)


основні фiзико-хiмiчнiвластивостi: стерильна,апiрогенна, прозора безбарвна або трохи жовтувата рiдина;

склад: 100 мл розчину містять: аланiну – 0,64 г;аргiнiну гiдрохлориду – 0,64 г; валiну – 0,49 г; гiстидину гiдрохлоридумоногiдрату – 0,32 г; глiцину – 0,80 г; iзолейцину – 0,44 г, лейцину – 0,98 г;лiзину гiдрохлориду – 1,15 г; метiонiну – 0,57 г; пролiну – 0,64 г, треонiну –0,43 г; триптофану – 0,144 г; фенiлаланiну – 0,70 г;допоміжні речовини: D-сорбiт;вода для ін’єкцій. рН 6,0 – 7,2. Теоретична осмолярнiсть – 891 мосм/л.

Форма випуску. Розчин для iнфузiй.

Фармакотерапевтична група. Амiнокислоти. Код АТС В05В А01.

Фармакологiчнi властивостi.Фармакодинаміка.Амiнол®,як сбалансована сумiш 13 амiнокислот, 8 з яких є незамiнними, при повiльномувведеннi легко засвоюється органiзмом. За умови забезпечення енергетичних потребамiнокислоти включаються до бiосинтезу бiлкiв, сприяють позитивному азотистомубалансу та усувають бiлковий дефiцит.Фармакокiнетика.Недослiджена.

Показания для застосування. Парентеральне бiлкове харчування пригiпопротеїнемiях рiзного походження внаслiдок значної втрати бiлка танеспроможностi або рiзкому обмеженнi прийому їжі природним шляхом:- до i пiсля великих операцiй;- операцiї нашлунково-кишковому трактi;- операцiї на щелепно-лицьовійдiлянцi;- стеноз рiзних вiддiлiвшлунково-кишкового тракту;- ушкодження стравоходу абокишечнику їдкими речовинами;- черепно-мозковi травми;- тривалi та глибокi непритомнiстани;- опiкова хвороба;- дифузний перитонiт;- септичнi стани, тяжкiнагноювальнi процеси;- остеомiєлiт;- гiпопаратиреоз;- кахексiя при онкологiчнихзахворюваннях;- тривалi гарячковi стани;- тяжкi iнфекцiйнi захворювання(менiнгiти, енцефалiти, черевний тиф, холера);- тривала дiарея, нестримнеблювання;- анорексiя.

Спосiб застосування та дози.Призначають внутрiшньовеннокраплинно зі швидкістю 15 – 25 крапель на хвилину (45 – 75 мл на годину). Длявведення кожних 100 мл препарату потрiбно не менш нiж 1 година. Перед введеннямрозчин пiдiгрiвають до 35 – 37°С.При частковому парентеральномухарчуванні добова доза становить 400 – 800 мл протягом5 дiб, при повному – 400 – 1200мл щоденно до вiдновлення ентерального харчування.

Побiчна дiя. При швидкому введеннi можливi гiперемiяобличчя, пiдвищення температури, запаморочення, нудота, головний бiль,блювання.

Протипоказання. Порушення обмiну амiнокислот,гiпергiдратацiя, гостра ниркова недостатнiсть з пiдвищеними показникамизалишкового азоту, вираженi порушення функцiї печiнки, метаболiчний ацидоз,тяжкi порушення кровообiгу.

Передозування. Наростаюча ниркова недостатнiсть, реакцiїпiдвищеної чутливостi. При наявностi зазначених явищ необхiдно припинитиiнфузiю. Для усунення реакцiй пiдвищеної чутливостi проводять десенсибiлiзуючутерапiю. Пiсля усунення реакцiй пiдвищеної чутливостi при необхiдностiдопустиме вiдновлення iнфузiї зi зменшеною швидкістю.

Особливостi застосування. Перевищення рекомендованої швидкостi iнфузiїпризводить до неповного засвоєння амiнокислот i втрати препарату із сечею. Длязабезпечення бiльш повного засвоєння амiнокислот введення препаратурекомендується поєднувати з одночасним вливанням розчинiв вуглеводiв (глюкозита iн.), вiтамiнiв В1, В6, С.При необхiдностi призначенняАмiнолу® хворим з декомпенсацiєю серцевої дiяльностi, нирковою абопечiнковою недостатнiстю препарат призначають у зменшених дозах; при наявностiкрововиливу у мозок – з урахуванням рекомендацiй з приводу того, що загальнийобсяг уведеної рiдини не повинен перевищувати 2 л на добу.При тривалому призначеннiАмiнолу® необхiдно щодня контролювати осмолярнiсть плазми, вмiстазоту у сечi, рiвень електролiтiв, сечовини та кислотно-лужний стан кровi.Застосовувати лише прозорийрозчин iз неушкодженої пляшки.

Взаємодiя з iншимилiкарськими засобами. Нерекомендується змiшувати з iншими лiкарськими засобами.

Умови та термін зберігання. У захищеному вiд свiтла мiсцi притемпературi не вище +25°С.Заморожування не допускається.Термiн придатностi – 2 роки.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z